Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zbiórka na pilne potrzeby studentów z Ukrainy i ich rodzin

26.02.2022 - 17:54 aktualizacja 03.03.2022 - 13:12
Redakcja: OO

Społeczność Uniwersytetu Śląskiego wspiera finansowo swoich studentów z Ukrainy oraz ich rodziny! Jest to oficjalna zbiórka: zrzutka.pl/k8n5fy.

Dla wielu młodych ludzi z Ukrainy, a także ich rodzin, nasza uczelnia stała się teraz być może jedynym bezpiecznym domem. Wszystkim członkom naszej społeczności oraz ich rodzinom, którzy są teraz w potrzebie zapewnimy ciepłe miejsce i warunki do życia, pomożemy w znalezieniu pracy i unormowaniu swojego życia po to, by mogli się dalej kształcić i żyć w wolnym kraju. Teraz jednak Ci ludzie potrzebują podstawowej pomocy – wyżywienia, możliwości utrzymania się, poczucia bezpieczeństwa, a nawet najprostszych środków higienicznych. Równie ważna jest rozmowa i poczucie, że nie są sami w tym dramatycznym czasie.

Nasze możliwości pomocy jako wspólnoty, powiększonej o naszych partnerów, są ogromne. Nadszedł czas, aby z nich skorzystać. Wojna wtrąca w poczucie bezradności, ale dzięki pomocy jej ofiarom, możemy działać dla dobra. Jest nas blisko 300 tyś (absolwenci, pracownicy, studenci, słuchacze), a licząc partnerów Uniwersytetu, którzy zawsze są z nami w dobrych i złych momentach, możemy odmienić dramatyczny los ofiar toczącej się wojny.

Oprócz zbiórki finansowej, którą przeznaczymy na pomoc studentom oraz uchodźcom z Ukrainy, nasi pracownicy organizują też zbiórki rzeczowe. Bądźcie pewni, że każda rzecz i każda złotówka umożliwi rozpoczęcie bezpiecznego życia w Polsce.

Prosimy, wesprzyjcie naszych studentów oraz ich rodziny. To Wasi koledzy z grup zajęciowych, Wasi studenci i słuchacze. To młodzi ludzie, którzy  kiedyś wybrali Uniwersytet Śląski jako miejsce wymarzonych studiów i przepustkę do lepszego życia.

Oprócz obywateli Ukrainy Uniwersytet Śląski pomaga również studentom międzynarodowym, którzy studiowali w Ukrainie i musieli z niej pilnie uciekać. Obecnie przyjmujemy ich w akademikach i organizujemy dalszą bezpieczną podróż do swoich domów na całym świecie.

Oni potrzebują naszej pomocy.

Do kontaktu pozostaje pełnomocniczka rektora ds. pomocy Ukrainie (Sylwia Ledwoch, tel. 573 490 580, e-mail: pomagam@us.edu.pl), do której można zgłaszać zarówno potrzebę pomocy, jak i inicjatywy wsparcia, w tym chęć indywidualnego zaangażowania się w pomoc (m.in. zbiórki żywności, wsparcie w znalezieniu pracy czy mieszkania, pomoc medyczna).

Link do zbiórki: zrzutka.pl/k8n5fy

Wszystkie informacje dotyczące działań wspierających Ukrainę oraz pomocy uchodźcom znajdują się na stronie: us.edu.pl/ukraina.

UA

Збірка на нагальні потреби українських студентів та їхніх сімей

Спільнота Сілезького університету фінансово підтримує своїх студентів з України та їхні родини! Це офіційний збір коштів: zrzutka.pl/k8n5fy.

Для багатьох молодих людей з України, а також їх сімей, наш університет тепер став, мабуть, єдиним безпечним домом. Всім членам нашої спільноти та їх сім’ям, які в даний час знаходяться в потребі, ми забезпечимо тепле місце і умови для життя, допоможемо знайти роботу і нормалізувати своє життя, щоб вони могли продовжувати освіту і жити у вільній країні. Однак зараз цим людям потрібна базова допомога: харчування, можливість утримувати себе, почуття безпеки, гігієнічні засоби. Не менш важлива є розмова і свідомість, що вони не самотні в цей трагічний час.

Можливості допомоги нашої спільноти і наших партнерів є величезні. Настав час використовувати їх. Війна тягне за собою почуття безпорадності, але завдяки допомозі жертвам можемо чинити добро. Нас близько 300 тисяч (випускники, працівники, студенти, слухачі), і, вважаючи партнерів університету, котрі завжди з нами в добрі та погані моменти, ми можемо змінити трагічну долю жертв триваючої війни.

Крім фінансового збору, який ми призначимо для допомоги студентам та біженцям з України наші працівники також організують збір речей. Будьте впевнені, що кожна річ і кожен злотий дасть можливість почати безпечне життя в Польщі.

Будь ласка, підтримайте наших студентів та їх сім’ї. Це Ваші одногрупники, Ваші студенти і слухачі. Це молоді люди, які колись вибрали Сілезький університет в якості місця навчання мрії і перепустки в краще життя.

Крім громадян України Сілезький університет також допомагає міжнародним студентам, які навчалися в Україні і змушені були терміново тікати з неї. В даний час ми приймаємо їх у гуртожитках і організовуємо подальшу безпечну подорож до своїх домівок по всьому світу.

Вони потребують нашої допомоги.

До контакту залишається уповноваженна ректором особа з питань допомоги Україні (Сильвія Ледвох, тел. 573 490 580, e-mail: pomagam@us.edu.pl), до якої можна звертатися і в разі потреби у допомозі, і з ініціативою підтримки, в тому числі готовність особистої участі в допомозі (зокрема зібрання їжі, підтримка в пошуку роботи або житла, медична допомога).

Посилання до зборів: zrzutka.pl/k8n5fy.

Вся інформація про засоби підтримки України та допомоги біженцям розміщена на сайті: us.edu.pl/ukraina.

flaga Ukrainy

return to top