Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Solidarni z Ukrainą / Cолідарні з Україною

LISTY I KOMUNIKATY

Drodzy!

Członkinie i Członkowie wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego!

Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami.

Dwukrotnie w naszej historii zostaliśmy pozbawieni własnego państwa przez agresję imperiów, a przez to odcięci od suwerennego korzystania z praw i wartości wolnego, demokratycznego świata. Bez tego fundamentu nie może istnieć również prawdziwy uniwersytet.

Przyjaciele Ukraińcy, rozumiemy Wasz dramat, łączymy się w oburzeniu i proteście wobec agresji rosyjskiego reżimu, deklarujemy wszelką możliwą pomoc.

Naszą społeczność tworzą studenci, doktoranci i pracownicy z wielu dawnych republik radzieckich. Zapewniamy Was, że każdy, kto respektuje prawa naszej wspólnoty, znajdzie w niej pokojowe schronienie, dobre warunki do studiowania, badań i pracy. Bądźmy uważni na każdego, kto w tym trudnym czasie potrzebuje pomocy.

Dla konkretnych działań powołana została pełnomocniczka rektora ds. pomocy Ukrainie (Sylwia Ledwoch, tel. 573 490 580, e-mail: pomagam@us.edu.pl), do której można zgłaszać zarówno potrzebę pomocy, jak i inicjatywy wsparcia, w tym chęć indywidualnego zaangażowania się w pomoc (m.in. zbiórki żywności, wsparcie w znalezieniu pracy czy mieszkania, pomoc medyczna). Dodatkowo przygotowaliśmy systemowe wsparcie dla osób studiujących i pracujących, które pochodzą z Ukrainy, w zakresie kształcenia, porad prawnych, zdrowotnych i psychologicznych, a także pomoc w znalezieniu pracy czy  miejsca do mieszkania. Zainteresowani mogą również skorzystać z pomocy tłumaczy.

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studencka Poradnia Prawna działająca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ pozostaje do dyspozycji i deklaruje wszelką pomoc we wszystkich sprawach związanych ze studiowaniem i przebywaniem w Polsce.

Jesteśmy dostępni pod adresami urss@us.edu.pl, doktoranci@us.edu.pl oraz spp.us.kontakt@gmail.com.

Wyrażamy nadzieję, że Ukraina obroni najcenniejszą wartość każdego kraju, jaką jest niepodległość, a cywilizowany świat ocali globalny pokój.

Bądźmy solidarni we wzajemnej pomocy.

 

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

flaga Ukrainy

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні члени спільноти Сілезького університету!

Сьогодні ми всі українці.

Двічі в нашій історії ми були позбавлені власної держави агресією імперій і тим самим відрізані від суверенного користування правами і цінностями вільного демократичного світу. Без цього фундаменту не може існувати і справжній університет.

Друзі українці, ми розуміємо вашу трагедію, ми об’єднуємося в обуренні і протесті проти агресії російського режиму, і готові до будь-якої можливої допомоги.

Наша спільноста складається зі студентів, аспірантів та співробітників з багатьох колишніх радянських республік. Запевняємо вас, що кожен, хто поважає закони нашої спільноти знайде в ній мирне сховище, хороші умови для навчання, досліджень і роботи. Давайте будемо уважні до всіх, хто потребує допомоги в цей важкий час.

Для конкретних дій є призначена уповноважена ректором особа з питань допомоги Україні (Сильвія Ледвох, тел. 573 490 580, ел. адрес pomagam@us.edu.pl), до якої можна звертатися і в разі потреби у допомозі, і з ініціативою підтримки, в тому числі готовність особистої участі в допомозі (зокрема зібрання їжі, підтримка в пошуку роботи або житла, медична допомога). Крім того, ми підготували системову підтримку для студентів і працівників з України в галузі освіти, юридичних, медичних і психологічних консультацій, а також допомогу в пошуку роботи або місця проживання.

Студентське самоврядування Сілезького університету в Катовіцах, студентське самоврядування аспірантів Сілезького університету, а також студентська юридична консультація, яка діє на факультеті юридичному і адміністрації Сілезького університету, є в розпорядженні і пропонує свою допомогу у всіх питаннях, пов’язаних з начанням і перебуванням в Польщі.

Наші контактні адреси: urss@us.edu.pl, spp.us.kontakt@gmail.com та doktoranci@us.edu.pl.

Ми надіємось, що Україна захистить найціннішу вартість будь-якої країни – незалежність, а цивілізований світ врятує глобальний мир.

Будьмо солідарні у взаємодопомозі.

 

Ректор Сілезького університету

Студентське самоврядування Сілезького університету

Самоврядування аспірантів Сілезького університету

flaga Ukrainy

WSPARCIE DLA STUDENTÓW

Podstawowe formy wsparcia i udogodnienia dla studentów i doktorantów

Drodzy Studenci, wiemy, w jak trudnej sytuacji się znajdujecie. Zrobimy wszystko, co możemy, żeby ułatwić Wam funkcjonowanie w tych ciężkich chwilach.

Nie zostawimy Was samych – jesteśmy razem!

Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, zgłoś się do pełnomocniczki rektora ds. pomocy Ukrainie, pisząc na adres pomagam@us.edu.pl bądź dzwoniąc na numer 573 490 580.

Możemy zaoferować Ci bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, pomoc tłumaczy oraz wsparcie przy wypełnianiu wniosków o zapomogę.

Bądźcie pewni, że wesprzemy Was w każdy z dostępnych sposób. Na ten moment zapewniamy Was o tym, co najważniejsze:

 1. jesteście studentami Uniwersytetu Śląskiego niezależnie od miejsca, w którym przebywacie, w razie potrzeby możecie liczyć na naszą pomoc w studiowaniu – rozważymy przedłużenie sesji egzaminacyjnej, możliwość udziału w zajęciach zdalnie, indywidualną organizację studiów, a w razie konieczności – także urlopy krótkoterminowe w celu rozwiązania spraw formalnych. Jeśli to możliwe napiszcie w tej sprawie maila do swojego dziekanatu, jeśli jednak nie będziecie w stanie tego zrobić – nie martwcie się, nie przeszkodzi to w odrobieniu zajęć w dogodnym terminie;
 2. w miarę możliwości znajdziecie w murach Uczelni dla siebie miejsce do zamieszkania. Tym z Was, którzy chcieliby zakwaterować się w akademiku zapraszamy do złożenia wniosku w dziekanacie;
 3. po spełnieniu odpowiednich warunków studia w Uniwersytecie Śląskim nie będą dla Was płatne;
 4. znajdziecie w Uczelni wsparcie psychologa i prawnika, jeśli tylko zgłosicie nam taką potrzebę na adres pomagam@us.edu.pl bądź na numer: 573 490 580.

Dla nowo przybyłych

Witamy Cię w Uniwersytecie Śląskim. Liczymy na to, że mury naszej uczelni posłużą Ci za dobry dom – przynajmniej na czas, w którym będziesz go potrzebować.
Deklarujemy wszelką możliwą pomoc. Zrobimy wszystko, co możemy, żeby ułatwić Ci funkcjonowanie w tych trudnych chwilach. Tutaj znajdziesz najpotrzebniejsze informacje.

Przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim dla studentów z Ukrainy

Przyjęcie na studia z uczelni ukraińskiej w celu kontynuacji kształcenia na UŚ na podstawie art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
Jeśli przebywasz na terytorium Polski, posiadasz PESEL ze statusem UKR oraz 24 lutego 2022 roku byłeś studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy i chcesz kontynuować studia na tym samym lub podobnym kierunku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, skontaktuj się z nami pod adresem: pomagam@us.edu.pl.

Możliwość skorzystania z domów akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Jeśli chcesz zakwaterować się w domu akademickim Uniwersytetu Śląskiego, złóż wniosek w swoim dziekanacie na wydziale. Wnioski można składać mailem w formie skanu lub czytelnego zdjęcia, ewentualnie osobiście w dziekanacie lub listownie.

Wzory wniosków o akademik:

Pozostałe wzory wniosków dostępne są na stronie (menu po prawej stronie): us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/akademiki-2.

Kontakty do dziekanatów: us.edu.pl/student/nowy-student/nowy-student-pierwsze-kroki/dziekanaty.

Osoby do pierwszego kontaktu

Wsparcie psychologiczne

Rozszerzamy dostępność wsparcia psychologicznego dla wszystkich osób dotkniętych konfliktem w naszej społeczności akademickiej oraz ich rodzin.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, napisz na adres: pomoc.psychologiczna@us.edu.pl.
Psycholog spotka się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

W pomoc psychologiczną dla ofiar konfliktu angażują się psychologowie z Centrum Obsługi Studentów. Znajdziemy dla Ciebie i Twojej rodziny czas na rozmowę.

Wsparcie prawne

W związku z toczącą się w Ukrainie wojną, w poczuciu solidarności z pokrzywdzonymi, Uniwersytet Śląski w Katowicach organizuje nieodpłatną pomoc prawną kierowaną do studentów i doktorantów z Ukrainy oraz ich rodzin. Udzielamy informacji i porad prawnych, a także pomagamy w sporządzaniu odpowiednich wniosków i innych pism.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich potrzebujących wsparcia prawnego studentów i doktorantów z Ukrainy pod adresem pomoc.prawna@us.edu.pl.

Chęć niesienia pomocy prawnej zadeklarowali pracownicy Wydziału Prawa i Administracji, Rzeczniczka Praw Studenta i Doktoranta oraz Okręgowa Izba Adwokacka, a także Studencka Poradnia Prawna, do której możesz też zgłosić się bezpośrednio na adres: spp@us.edu.pl.

Duszpasterstwo Akademickie dostało od zaprzyjaźnionych prawników informację o bezpłatnej pomocy prawnej dla Ukraińców: www.facebook.com/esbKancelariaPrawna/posts/446713887240753.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uruchomiła inicjatywę Adwokaci dla Ukrainy. Ponad 260 śląskich adwokatek i adwokatów zadeklarowało gotowość świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy:

Pomoc medyczna

Duszpasterstwo akademickie

W niedzielę po Mszy św. o 20.00 (a zatem około godziny 21.00) ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Powstańców 21 w Katowicach czeka na studentów chcących porozmawiać, „wygadać się”, spotkać w grupie rówieśniczej. Także w każdy czwartek od 19.30 można przyjść na takie spotkanie.

Pod numerem telefonu 519 197 217 oraz adresem: kontakt@dacentrum.pl dostępny jest duszpasterz akademicki. Można z nim porozmawiać przez telefon lub umówić się na rozmowę.

Praca dla studentów i ich rodzin

Studentom i członkom ich rodzin, którzy w wyniku wojny w Ukrainie będą chcieli podjąć pracę w Polsce, będziemy udzielać pomocy w znalezieniu pracy oraz płatnych staży. Postaramy się znaleźć dobre miejsca pracy, pomożemy w przygotowaniu dokumentów oraz rozmowach z potencjalnymi pracodawcami.

W celu uzyskania pomocy w znalezieniu pracy wypełnij prosty formularz, skontaktujemy się z Tobą i postaramy się pomóc:
formularze.us.edu.pl/site/index/567.

Jeżeli chciałbyś zgłosić przyjazne miejsce pracy, w którym zadeklarowano chęć rekrutacji osób z Ukrainy, możesz zgłosić propozycję firmy wraz z kontaktem do konkretnej osoby na adres: pomagam@us.edu.pl.

Baza lokalowa

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił stronę internetową www.slaskiedlaukrainy.pl – bazę mieszkaniową dla uchodźców z Ukrainy, która pozwala zamieszczać ogłoszenia z ofertami wynajmu i jest pomocna dla osób szukających schronienia. Oferowana pomoc jest bezinteresowna, a zamieszczone oferty nie mają charakteru komercyjnego. Strona jest dostępna w języku polskim i ukraińskim.

Na stronie uasupport.pl dostępna jest mapa z ofertami mieszkań z całej Polski dla uchodźców z Ukrainy.

Wolontariat

Wszystkich członków społeczności akademickiej, którzy chcą bezinteresownie pomóc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie, zachęcamy do zaangażowania się w wolontariat za pośrednictwem naszej uczelni. Nieustannie spływają do nas nowe inicjatywy i pomysły na formy wsparcia, więc każda pomoc w ich realizacji będzie teraz cenna. Już teraz potrzebujemy osób, które m.in. pomogą w przyjmowaniu osób w akademikach, w zabezpieczeniu podstawowych przedmiotów osobistych, w wypromowaniu form pomocy czy zorganizują działania integracyjne w naszej społeczności. Każde działanie ma sens i jest ważne.

Osoby, które chcą i mogą włączyć się w pomoc, prosimy o wypełnienie przygotowanego przez samorząd studencki formularza zgłoszeniowego.

Pytania o wolontariat kieruj na adres: pomagam@us.edu.pl.

Koordynator wolontariatu skontaktuje się z Tobą.

Wsparcie finansowe

W związku z wojną w Ukrainie uprzejmie informujemy, że możecie skorzystać z pomocy finansowej w formie zapomogi.

Aby otrzymać zapomogę, musicie Państwo złożyć wniosek w systemie USOS (zakładka „dla wszystkich” – „wnioski”), wybierz podanie o zapomogę, wypełnij wniosek, zarejestruj. Jest to jedyny dokument, który należy wypełnić.

Jeśli jesteście Państwo studentami, obywatelami Ukrainy i zostaliście przyjęci na studia po 1 października 2019 roku, nie musicie spełniać żadnych dodatkowych warunków.

Jeśli jednak zostaliście Państwo przyjęci na studia przed 1 października 2019 roku i chcielibyście otrzymać zapomogę, prosimy, żebyście skontaktowali się ze swoim dziekanatem – jego pracownicy powiedzą Wam, czy jest to możliwe, i pomogą Wam w całym procesie.

Zbiórka rzeczowa

Ważną częścią podejmowanej przez UŚ pomocy Ukraińcom jest zapewnienie niezbędnych środków rzeczowych. Osoby przyjeżdżające do Polski mają najczęściej ze sobą niewielki bagaż, w którym mieszczą się najpotrzebniejsze rzeczy osobiste. Staramy się zapewnić tym osobom m.in. podstawowe środki higieniczne czy żywność.

Potrzeby są ogromne, a sytuacja bardzo dynamiczna i niejednorodna. Chcielibyśmy aby każdy, komu zapewniamy wsparcie, otrzymał produkty niezbędne na start. Dodatkowo zależy nam, aby w miarę możliwości pomóc osobom potrzebującym również po zakwaterowaniu.

Wiele osób nam bliskich, rodzina oraz przyjaciele członków naszej wspólnoty zostali w Ukrainie. Ich los również nie jest nam obojętny, dlatego kierujemy do nich swoją pomoc.

Nie jesteśmy jednak w stanie realizować tej pomocy bez Państwa wsparcia, dlatego organizujemy zbiórki rzeczowe i prosimy o pomoc.

W zależności od potrzeb, które zmieniają się w związku z wiekiem osób potrzebujących, miejscem zakwaterowania itp., potrzebne rzeczy mogą się różnić, dlatego też zakres naszej zbiórki może ulegać zmianom.

WSZYSTKIM KTÓRZY CHCIELIBY SIĘ WŁĄCZYĆ ZBIÓRKĘ, prosimy o podarowanie najpotrzebniejszych rzeczy, poniżej podajemy przykładową listę:

 • artykuły osobiste – środki pielęgnacyjne i higieniczne (szampon do włosów, żel do ciała, mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, krem do ciała, krem do twarzy, krem do rąk, płatki kosmetyczne, chusteczki, podpaski, golarki, żele do golenia, mokre chusteczki),
 • artykuły medyczne (plastry, bandaże elastyczne, środki odkażające, tabletki przeciwbólowe),
 • artykuły spożywcze (zupki typu gorący kubek, herbata w torebkach ekspresowych, kawa rozpuszczalna lub mielona, dżem, puszki rybne, puszki mięsne, słodycze, batony energetyczne, orzechy, suszone owoce),
 • koce zwykłe, koce termiczne

Prosimy o przynoszenie rzeczy zapakowanych w torby lub kartony. Będziemy wdzięczni za włożenie do środka kartki zawierającej spis podarowanych rzeczy – ułatwi nam to pracę przy inwentaryzacji.

FORMA I MIEJSCE ZBIÓRKI:

 • rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12 (prosimy o przynoszenie paczek opisanych hasłem „Pomoc dla Ukrainy”/„Ukraina”,
 • inne miejsca wskazane w kierowanych do Państwa wiadomościach.

Dziękujemy za każdy odzew i pomoc!

Zbiórka finansowa

Społeczność Uniwersytetu Śląskiego wspiera finansowo swoich studentów z Ukrainy oraz ich rodziny!

Dla wielu młodych ludzi z Ukrainy, a także ich rodzin, nasza uczelnia stała się teraz może jedynym  bezpiecznym domem. Wszystkim członkom naszej społeczności oraz ich rodzinom, którzy są obecnie w potrzebie zapewnimy ciepłe miejsce i warunki do życia, pomożemy w znalezieniu pracy i unormowaniu swojego życia po to, by mogli się dalej kształcić i żyć w wolnym kraju. Teraz jednak ci ludzie potrzebują podstawowej pomocy:  wyżywienia, możliwości utrzymania się, poczucia bezpieczeństwa, środków higienicznych. Równie ważna jest rozmowa i świadomość, że nie są sami w tym dramatycznym czasie.

Nasze możliwości pomocy jako wspólnoty  powiększonej o naszych partnerów  są ogromne. Nadszedł czas, aby z nich skorzystać. Wojna wtrąca w poczucie bezradności, ale dzięki pomocy jej ofiarom możemy działać dla dobra. Jest nas blisko 300 tys. (absolwenci, pracownicy, studenci, słuchacze), a licząc partnerów Uniwersytetu, którzy zawsze są z nami w dobrych i  złych momentach, możemy odmienić dramatyczny los ofiar toczącej się wojny.

Oprócz zbiórki finansowej, którą przeznaczymy na pomoc studentom oraz uchodźcom z Ukrainy, nasi pracownicy organizują też zbiórki rzeczowe. Bądźcie pewni, że każda rzecz i każda złotówka umożliwi rozpoczęcie bezpiecznego życia w Polsce.

Prosimy, wesprzyjcie naszych studentów oraz ich rodziny. To Wasi koledzy z grup zajęciowych, Wasi studenci i słuchacze. To młodzi ludzie,  którzy  kiedyś wybrali Uniwersytet Śląski jako miejsce wymarzonych studiów i przepustkę do lepszego życia.

Oprócz obywateli Ukrainy Uniwersytet Śląski pomaga również studentom międzynarodowym, którzy studiowali w Ukrainie i musieli z niej pilnie uciekać. Obecnie przyjmujemy ich w akademikach i organizujemy dalszą bezpieczną podróż do swoich domów na całym świecie.

Oni potrzebują naszej pomocy.

LINK: https://zrzutka.pl/k8n5fy

ПІДТРИМКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Основні форми підтримки та умови для студентів та аспірантів

Шановні студенти, ми знаємо, в якій складній ситуації Ви перебуваєте. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб вам було легше функціонувати в ці важкі моменти.

Ми не залишимо Вас самих – ми разом!

Якщо Вам потрібна будь-яка допомога, зверніться до уповноваженої ректором особи з питань допомоги Україні, написавши на адресу pomagam@us.edu.pl або зателефонуйте за номером 573 490 580.

Ми можемо запропонувати Вам безкоштовну юридичну, психологічну допомогу, допомогу перекладачів і підтримку при заповненні заявок про фінансову безповротну допомогу.

Будьте впевнені, що ми підтримаємо Вас усіма доступними способами. На даний момент ми  запевняємо Вас про те, що найбільш важливо:

 1. Ви є студентами Сілезького університету незалежно від місця, де перебуваєте, у разі потреби можете розраховувати на нашу допомогу в навчанні – ми розглянемо продовження екзаменаційної сесії, можливість брати участь у заняттях дистанційно, індивідуальну організацію навчання, а за необхідності – також короткострокові відпустки для вирішення формальних питань. Якщо це можливо, напишіть з цього приводу мейл до свого деканату, але якщо Ви не можете цього зробити, не хвилюйтеся, це не завадить Вам відпрацьовувати заняття в зручний час;
 2. по можливості Ви знайдете в стінах університету місце для проживання. Для тих із Вас, хто хотів би поселитися в гуртожитку, ми запрошуємо подати заяву в деканаті;
 3. після виконання відповідних умов навчання в Сілезькому університеті для Вас буде безкоштовним;
 4. Ви знайдете в університеті підтримку психолога і юриста, якщо повідомите про це на ел. адресу pomagam@us.edu.pl або за номером: 573 490 580.

Вітаємо Тебе в Сілезькому університеті. Сподіваємося, що стіни нашого університету послужать Тобі гарним домом – принаймні на той час, коли Тобі це буде потрібно.

Заявляємо про всю можливу допомогу. Ми зробимо все, що можемо, щоб Тобі було легше функціонувати в ці важкі часи.

Тут знайдеш найнеобхіднішу інформацію.

Прийом на навчання до Сілезького університету студентів з України

Прийняття на навчання з українського ВНЗ з метою продовження навчання в Сілезькому університеті на підставі ст. 4.

Якщо ти перебуваєш на території Польщі, маєш PESEL зі статусом UKR і станом на 24 лютого 2022 року був студентом діючого на території України ВНЗ і хочеш далі продовжувати навчання на тому самому або подібному напрямку в Сілезькому університеті в Катовіцах, зв’яжись із нами за адресою: pomagam@us.edu.pl.

 

Можливість користування гуртожитками Сілезького університету в Катовіцах

Якщо Ви бажаєте жити в гуртожитку Сілезького університету, подайте заяву до свого деканату на факультеті. Заявки можна подати електронною поштою у вигляді скану або розбірливої фотографії, особисто в деканаті чи листом.

Форми заявок про місце в гуртожитку:

Інші форми заявок доступні на веб-сайті (меню праворуч): us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/akademiki-2.

Контакти до деканатів: us.edu.pl/student/nowy-student/nowy-student-pierwsze-kroki/dziekanaty.

особи першого контакту

Психологічна підтримка

Ми розширюємо доступність психологічної підтримки для всіх тих, хто постраждав від конфлікту в нашому академічному співтоваристві та їх сім’ях.

Якщо Вам потрібна підтримка, напишіть на адресу: pomoc.psychologiczna@us.edu.pl. Психолог зустрінеться з Вами якомога швидше.

Психологи центру підтримки студентів беруть участь у психологічній допомозі жертвам конфлікту. Ми знайдемо для Вас і Вашої родини час для розмови.

Юридична підтримка

У зв’язку з війною, що розгорнулася в Україні, відчуваючи солідарність до постраждалих, Сілезький університет в Катовіцах організовує безкоштовну юридичну допомогу для студентів та аспірантів з України, а також їхніх сімей. Надається інформація і юридичні поради, а також допомога у підготовці відповідних заяв та інших листів.

Щиро закликаємо всіх студентів й аспірантів з України, які потребують юридичної підтримки, зв’язатися з нами за адресою pomoc.prawna@us.edu.pl.

Співробітники Відділу Права і Адміністрації, Речниця Прав Студента і Аспіранта, Окружна Колегія Адвокатів, а також Студентська Юридична Служба, до якої можеш написати безпосередньо на адресу: spp@us.edu.pl.

Академічне капеланство повідомило про безкоштовну юридичну допомогу для українців: www.facebook.com/esbKancelariaPrawna/posts/446713887240753.

Окружна Рада Адвокатів у Катовіцах розпочала ініціативу «Адвокати для України». Понад 260 сілезьких адвокатів повідомили про готовність надання безкоштовної допомоги для громадян України:

Медична допомога

Академічне капеланство

У неділю після богослужіння о 20.00 (а тому близько 21.00) Академічний капеланський центр на вул. Повстанців 21 у Катовіцах чекає студентів, які хочуть поговорити, «виговоритись», зустрітися в групі однолітків. Також щочетверга з 19.30 можна приходити на таку зустріч.

Академічний капелан доступний за номером телефону 519 197 217 та за адресою: kontakt@dacentrum.pl. Ви можете поговорити з ним по телефону або домовитися про зустріч.

Робота для студентів та їх сімей

Студентам і членам їх сімей, які в результаті війни в Україні захочуть влаштуватися на роботу у Польщі, ми будемо надавати допомогу в пошуку роботи або оплачуваного стажування. Ми постараємося знайти хороші робочі місця, допоможемо в підготовці документів і розмовах з потенційними роботодавцями.

Для отримання допомоги в пошуку роботи заповніть просту формуляр, ми зв’яжемося з Вами і постараємося допомогти formularze.us.edu.pl/site/index/567.

Якщо Ви хочете повідомити про приязне місце роботи, де виявили бажання працевлаштування людей з України, Ви можете повідомити нам про пропозицію разом з контактом до конкретної особи на адресу: pomagam@us.edu.pl.

База помешкань

Регіональний центр соціальної допомоги сілезького воєводства створив сайт www.slaskiedlaukrainy.pl – житлова база для біженців з України, яка дозволяє розміщувати оголошення з пропозиціями винайму і є корисною для тих, хто шукає притулку. Пропонована допомога безкорислива, а розміщені пропозиції не є комерційними. Сайт доступний польською та українською мовами.

На сайті uasupport.pl є доступна карта з пропозиціями помешкань усієї Польщі для біженців з України.

Волонтаріат

Всіх членів академічної спільноти, які хочуть безкорисливо допомогти постраждалим від війни в Україні закликаємо брати участь у волонтерстві в нашому університеті. До нас постійно впливають нові ініціативи та ідеї форм підтримки, тому будь-яка допомога в їх реалізації тепер буде цінна. Вже зараз нам потрібні люди, які між іншим допоможуть в прийманні людей в гуртожитках, забезпеченні основних особистих речей, розповсюдженні форм допомоги чи організації інтеграційний заходів в нашому суспільстві. Кожна дія має значення і є важливою.

Всіх, хто хоче і може долучитись до допомоги просимо заповнити підготовлений студентським самоврядуванням формуляр.

Питання про волонтерство надсилайте за адресою: pomagam@us.edu.pl.

Координатор волонтерства зв’яжеться з Вами.

Фінансова підтримка

У зв’язку з війною в Україні Ви можете скористатися фінансовою безповротною допомогою.

Щоб отримати допомогу, ви повинні подати заявку в системі USOS (закладка „для всіх”– „заявки”), вибрати заявку про допомогу, заповнити заявку, зареєструвати. Це єдиний документ, який необхідно заповнити.

Якщо Ви є студентами, котрі розпочали навчання з 1 жовтня 2019 року і бажаєте скористатись з допомоги, Ви не мусите підтверджувати виконання будь-яких додаткових умов.

Однак якщо Ви розпочали навчання до 1 жовтня 2019 року і хочете отримати допомогу, ми просимо Вас зв’язатися зі своїм деканом – його працівники розкажуть Вам, чи можливо це і допоможуть Вам у цьому процесі.

збірка речей

Важливою частиною наданої Сілезьким університетом допомоги українцям є запевнення необхідних матеріальних засобів. Приїжджаючи до Польщі найчастіше вони мають з собою невеликий багаж, в якому зберігаються найнеобхідніші особисті речі. Ми намагаємося забезпечити цих людей між іншим основними гігієнічними засобами чи продуктами харчування.

Потреби величезні, а ситуація дуже динамічна і неоднорідна. Ми хотіли б, щоб усі, кому ми надаємо підтримку, отримали необхідні для початку речі. Крім того, ми прагнемо по можливості допомогти так само з житлом.

Багато з близьких нам людей, сім’я і друзі членів нашої спільноти залишились в Україні. Їхня доля нам теж небайдужа, тому ми направляємо до них свою допомогу.

Однак ми не можемо здійснювати цю допомогу без Вашої підтримки, тому ми організуємо збірку речей і просимо про допомогу.

Згідно з потребами, які змінюються в залежності від віку, місця проживання і т.д., необхідні речі можуть відрізнятися, тому обсяг нашої збірки може змінюватися.

ВСІМ БАЖАЮЧИМ ДОЛУЧИТИСЬ ДО ЗБІРКИ, будь ласка, пожертвуйте найнеобхідніші речі, нижче наведено прикладовий список:

 • особисті речі – засоби для догляду та гігієни (шампунь, гель для тіла, мило, зубна паста, зубна щітка, крем для тіла, крем для обличчя, крем для рук, ватні тампони, серветки, гігієнічні прокладки, бритви, гелі для гоління, вологі серветки),
 • медичні приналежності (пластирі, еластичні бинти, дезінфікуючі засоби, знеболюючі таблетки),
 • продукти харчування (супи швидкого приготування, чай в пакетиках, розчинна або мелена кава, варення, рибні консерви, м’ясні косерви, солодощі, енергетичні батончики, горіхи, сухофрукти),
 • звичайні ковдри, термічні ковдри

Будь ласка, принесіть речі, упаковані в пакети або коробки. Ми будемо вдячні, якщо всередину покладете список пожертвованих речей – це полегшить нам роботу з інвентаризацією.

ФОРМА І МІСЦЕ ЗБОРУ:

 • Реторат Сілезького університету в Катовіцах, вул. Bankowa 12 (будь ласка, принесіть пакети, підписані „допомога Україні” / „Україна”,
 • інші місця, зазначені в адресованих вам повідомленнях.

Дякуємо за кожну відповідь і допомогу!

збір фінансів

Спільнота Сілезького університету підтримує фінансово своїх студентів з України та їх родини!

Для багатьох молодих людей з України, а також їх сімей, наш університет тепер став, мабуть, єдиним безпечним домом. Всім членам нашої спільноти та їх сім’ям, які в даний час знаходяться в потребі, ми забезпечимо тепле місце і умови для життя, допоможемо знайти роботу і нормалізувати своє життя, щоб вони могли продовжувати освіту і жити у вільній країні. Однак зараз цим людям потрібна базова допомога: харчування, можливість утримувати себе, почуття безпеки, гігієнічні засоби. Не менш важлива є розмова і свідомість, що вони не самотні в цей трагічний час.

Можливості допомоги нашої спільноти і наших партнерів є величезні. Настав час використовувати їх. Війна тягне за собою почуття безпорадності, але завдяки допомозі жертвам можемо чинити добро. Нас близько 300 тисяч (випускники, працівники, студенти, слухачі), і, вважаючи партнерів університету, котрі завжди з нами в добрі та погані моменти, ми можемо змінити трагічну долю жертв триваючої війни.

Крім фінансового збору, який ми призначимо для допомоги студентам та біженцям з України наші працівники також організують збір речей. Будьте впевнені, що кожна річ і кожен злотий дасть можливість почати безпечне життя в Польщі.

Будь ласка, підтримайте наших студентів та їх сім’ї. Це Ваші одногрупники, Ваші студенти і слухачі. Це молоді люди, які колись вибрали Сілезький університет в якості місця навчання мрії і перепустки в краще життя.

Крім громадян України Сілезький університет також допомагає міжнародним студентам, які навчалися в Україні і змушені були терміново тікати з неї. В даний час ми приймаємо їх у гуртожитках і організовуємо подальшу безпечну подорож до своїх домівок по всьому світу.

Вони потребують нашої допомоги.

Посилання: zrzutka.pl/k8n5fy.

CHCĘ POMÓC

Możesz zaoferować miejsce do mieszkania, pomoc w nauce języka polskiego albo masz pomysł na inicjatywę, która pomoże członkom naszej wspólnoty pochodzącym z Ukrainy? Zgłoś się do pełnomocniczki rektora ds. pomocy Ukrainie, pisząc na adres e-mail: pomagam@us.edu.pl.

Każda pomoc się liczy! Bądźmy razem w tym trudnym czasie.

Uniwersytet Śląski prowadzi obecnie kilka zbiórek, w tym zbiórkę finansową, rzeczową oraz zbiórkę na potrzeby medyczne. Szczegółowe informacje o tych zbiórkach znajdują się poniżej. Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie głównej Uniwersytetu (w sekcji „Pomoc dla Ukrainy”) oraz na Facebooku Uniwersytetu Śląskiego – informujemy tam o bieżących potrzebach, a przede wszystkim o celach zbiórek rzeczowych.

Materiały graficzne

Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego wspiera Ukrainę. Do informowania i komunikatów na temat wspierania Ukrainy zachęcamy do skorzystania z materiałów graficznych:

slider na strony WWW UŚ

flaga Ukrainy, napis Pomoc dla Ukrainy

obrazek wyróżniający do aktualności na WWW UŚ

flaga Ukrainy

zdjęcie w tle na Facebooka

na tle flagi Ukrainy napis Pomoc dla Ukrainy

post na Facebook / Instagram

napis pomoc dla Ukrainy

awatar do social mediów

logo UŚ na tle flagi Ukrainy

tło do spotkań (Zoom, MS Teams), 4:3

flaga Ukrainy z logo UŚ

tło do spotkań (Zoom, MS Teams), 16:9

flaga Ukrainy z logo UŚ

ХОЧУ ДОПОМОГТИ

Ви можете запропонувати місце для проживання, допомогу у вивченні польської мови або у Вас є ідея для ініціативи, яка допоможе членам нашої спільноти з України? Зверніться до уповноваженої ректором особи з питань допомоги Україні, написавши на адресу електронної пошти: pomagam@us.edu.pl.

Будь-яка допомога має значення! Будьмо разом у цей важкий час.

Сілезький університет в даний момент проводить декілька зборів, зокрема фінансовий, матеріальний та медичний. Детальну інформацію про ці збори можна знайти нижче. У той же час, будь ласка, слідкуйте за інформацією, яка з’являється на головній сторінці університету (у розділі «Допомога Україні») та на сторінці Сілезького університету у Facebook – там ми інформуємо про поточні потреби, і перш за все про цілі матеріального збору.

графічні матеріали

Слайдер для веб-сайтів Сілезького університету

na tle flagi Ukrainy napis Pomoc dla Ukrainy

характеристичне зображення для новин на веб-сайтах Сілезького університету

flaga Ukrainy

фонове зображення на Facebook

na tle flagi Ukrainy napis Pomoc dla Ukrainy

пост на Facebook / Instagram

napis pomoc dla Ukrainy

профільне зображення для соц. мереж

logo UŚ na tle flagi Ukrainy

Фон для зустрічей (Zoom, MS Teams), 4:3

flaga Ukrainy z logo UŚ

Фон для зустрічей (Zoom, MS Teams), 16:9

flaga Ukrainy z logo UŚ

POMAGAJMY SOBIE

Sytuacja zagrożenia bezpośrednim konfliktem, w jakiej znalazła się wspólnota międzynarodowa wymaga od nas szczególnego zaangażowania. Najbliższe tygodnie będą dla nas prawdziwym testem umiejętności radzenia sobie z sytuacjami, o których do tej pory słyszeliśmy tylko z opowiadań naszych dziadków albo które wydawały nam się wyjątkowo odległe, bo były oglądane na telewizyjnym ekranie. 

Konflikt w Ukrainie spowodował, że swoje miasta, uczelnie i domy opuściło bardzo wielu studentów, doktorantów i naukowców. Ponieważ wspólnota akademicka funkcjonuje ponad podziałami i granicami, jesteśmy gotowi aby udzielić potrzebującym niezbędnej pomocy. Właśnie dlatego w najbliższym czasie na Uniwersytecie Śląskim pojawi się liczna grupa uchodźców z Ukrainy. Przybędą do nas także osoby, które są obywatelami innych krajów, a które przebywały za naszą wschodnią granicą w ramach wymian studenckich czy staży naukowych. 

Osoby te znajdą zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego, rozpoczną naukę i pracę w naszej Alma Mater. Właśnie dlatego serdecznie prosimy obecnych mieszkańców DS-ów i wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników o wyrozumiałość, zachowanie uważności względem potrzeb naszych gości, a także o pomoc w zgłaszaniu wszelkich ich potrzeb. Poniżej kilka sugestii dotyczących tego, jakiego rodzaju pomoc i zachowania będą mile widziane:

 1. Osoby, które będą gośćmi Uniwersytetu Śląskiego bardzo często musiały opuścić swoje domy jedynie z zestawem najpotrzebniejszych rzeczy. Społeczność Uniwersytetu Śląskiego przygotowuje zbiórki finansowe i rzeczowe, które pozwolą na realizację tych podstawowych potrzeb. Jeśli jednak będziecie chcieli Państwo samodzielnie pomagać, wszelkie tego typu inicjatywy są mile widziane. Osobą, która może pomóc w odpowiednim przygotowaniu wsparcia, a także w odpowiednim skierowaniu pomocy do potrzebujących jest pełnomocniczka rektora UŚ ds. pomocy Ukrainie Sylwia Ledwoch (tel. 573 490 580, e-mail: pomagam@us.edu.pl). Pomocy w organizacji wsparcia udziela także Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ.
 2. Bardzo często najlepszym wsparciem jest zwyczajna rozmowa i okazanie wsparcia poprzez zainteresowanie się problemami i potrzebami drugiej osoby. Bardzo prosimy wszystkich członków naszej wspólnoty, którzy będą mieli kontakt z naszymi gośćmi o nieustawanie w wysiłkach, żeby poczuli się oni u nas jak w domu.
 3. Domy studenckie, a także budynki Uniwersytetu Śląskiego umożliwiają organizację spotkań – zachęcamy do organizowania spotkań z naszymi gośćmi z zachowaniem niezbędnych zasad reżimu sanitarnego. Spotkania mogą być pomocne w koordynacji wsparcia dla osób, które musiały opuścić Ukrainę. Mogą być także doskonałym sposobem poznania się i identyfikowania potrzeb.
 4. Studenci i doktoranci, których podejmiemy  na Uniwersytecie Śląskim otrzymają możliwość kontynuowania nauki. Osoby te mogą potrzebować wsparcia w sprawach organizacyjno-formalnych, odpowiedniego przygotowania do uczestnictwa w zajęciach, itp. Bardzo prosimy Państwa o zachowanie uważności i udzielania wsparcia także w tym zakresie.
 5. Przybędą do nas również osoby, które dopiero rozpoczynają studia. Warto pamiętać, że system edukacji w Ukrainie zakłada dużo wcześniejsze niż w Polsce rozpoczęcie studiów. W związku z tym spodziewamy się gościć  osoby w wieku 16–17 lat, dla których doświadczenie wojny, przeniesienia się do nieznanego sobie miejsca i kraju, a także rozpoczęcia edukacji na uczelni może być przytłaczające. Zwracajmy szczególną uwagę na potrzeby osób w takiej sytuacji. Pamiętajmy o możliwości korzystania przez naszych gości z pomocy psychologicznej, którą zapewnia Uniwersytet Śląski (można kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 573 490 580 oraz pisząc na adres e-mail: pomagam@us.edu.pl).

ДОПОМАГАЙМО СОБІ

Ситуація, що загрожує прямим конфліктом, в якій опинилася міжнародна спільнота, вимагає від нас особливої активності. Наступні кілька тижнів стануть для нас справжнім випробуванням здатності справлятися з ситуаціями, про які ми досі чули тільки з розповідей наших бабусь і дідусів, або які здавалися нам надзвичайно далекими, тому що їх дивилися на телевізійному екрані.

Конфлікт в Україні призвів до того, що багато студентів, аспірантів та науковців залишили свої міста, університети та домівки. Оскільки академічна спільнота функціонує над різними підрозділами та кордонами, ми готові надати необхідну допомогу. Тому вже найближчим часом в Сілезькому університеті з’явиться велика група біженців з України. До нас також приїдуть люди, які є громадянами інших країн і які перебували за східним кордоном у рамках студентських обмінів чи дослідницьких стажувань.

Ці люди знайдуть житло в студентських гуртожитках Сілезького університету, почнуть вчитися та працювати в нашій Alma Mater. Тому ми просимо присутніх мешканців гуртожитків та всіх студентів, докторантів та співробітників з розумінням, уважністю відноситися до потреб наших гостей та повідомляти про всі їхні потреби. Нижче наведено деякі пропозиції щодо того, яка допомога та поведінка вітаються:

 1. Людям, які будуть гостями Сілезького університету, дуже часто доводилося залишати свої будинки тільки з набором найнеобхідніших речей. Спільнота Сілезького університету готує фінансові та матеріальні збірки, які дозволять заспокоїти ці основні потреби. Однак, якщо Ви хочете допомогти самостійно, будь-які подібні ініціативи вітаються. Може допомогти у відповідній підготовці підтримки, а також направленні допомоги уповноважена ректором Сілезького університету особа з питань допомоги Україні – Сільвія Ледвох (тел. 573 490 580, ел. пошта: pomagam@us.edu.pl). Допомогу в організації підтримки також надає університетська рада студентського самоврядування.
 2. Дуже часто найкраща підтримка – це звичайна розмова і виявлення підтримки через зацікавленість проблемами іншої людини. Ми дуже просимо всіх членів нашої спільноти, які будуть мати контакт з нашими гостями прордовжувати докладання зусиль, аби вони почували себе як вдома.
 3. Студентські гуртожитки, а також будівлі Сілезького університету дають можливість організувати зустрічі – ми закликаємо вас організувати зустрічі з нашими гостями з дотриманням необхідних правил санітарного режиму. Зустрічі можуть бути корисні для координації підтримки людей, які змушені були покинути Україну. Вони також можуть бути відмінним способом пізнати один одного і визначити потреби інших.
 4. Студенти та аспіранти, яких ми приймемо в Сілезькому університеті, отримають можливість продовжити навчання. Ці люди можуть потребувати підтримки в організаційно-формальних питаннях, належної підготовки до участі в заняттях і т.д. Ми дуже просимо Вас бути уважними і надавати підтримку в цій сфері.

До нас також прибудуть люди, які тільки починають навчання. Варто пам’ятати, що система освіти в Україні передбачає початок здобування освіти набагато раніше, ніж в Польщі. В зв’язку з цим, ми очікуємо осіб у віці 16-17 років, для яких досвід війни, переїзд в незнайоме для себе місце і країну, а також початок навчання у вузі можуть бути приголомшливі. Звернімо особливу увагу на потреби людей в такій ситуації. Пам’ятаймо про можливість використання нашими гостями психологічної допомоги, яку надає Сілезький університет (можна зв’язатися з цього питання по телефону 573 490 580 і написати на адресу електронної пошти: pomagam@us.edu.pl).

KONTAKT

Pełnomocniczka rektora ds. pomocy Ukrainie

Sylwia Ledwoch

tel. 573 490 580

e-mail: pomagam@us.edu.pl

КОНТАКТНІ ДАНІ

Уповноважена ректором особа до справ допомоги Україні

Сильвія Ледвох

тел. 573 490 580

ел. адрес: pomagam@us.edu.pl

return to top