Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zmarł prof. Andrzej Noras – prorektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016–2020

04.12.2020 - 14:55 aktualizacja 09.12.2020 - 10:47
Redakcja: AJS
Tagi: odeszli od nas

 

Z bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

 

długoletniego pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego,
prorektora do spraw badań naukowych w latach 2016–2020,
prodziekana do spraw nauki Wydziału Nauk Społecznych w latach 2012–2016,
wieloletniego kierownika Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej,
wybitnego specjalisty z zakresu historii filozofii.

 

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony i ceniony nauczyciel akademicki,
autor licznych prac naukowych, wychowawca wielu pokoleń filozofów,
oddany ludziom i sprawom uczelni, służący pomocą i dobrą radą,
cieszący się szacunkiem i uznaniem środowiska.

 

 

Cześć Jego Pamięci.

 

 

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom i Uczniom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

 

 

Rektor i Senat,
Rektorzy poprzednich kadencji oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

 

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

 

Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020.

Z poczuciem wielkiej straty żegnamy
naszego kolegę i współpracownika,
wybitnego uczonego,
wielce zasłużonego dla rozwoju naszej Uczelni.

 

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek prawy, przyjaciel,
oddany sprawom Uniwersytetu i ludziom.

 

 

Cześć Jego Pamięci.

 

 

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom i Uczniom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2016–2020

 

prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Prorektor ds. kształcenia i studentów w latach 2016–2020

 

prof. dr hab. Michał Daszykowski
Prorektor ds. finansów i rozwoju w latach 2016–2020

 

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej w latach 2016–2020

 

 

 

 

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

 

Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020

Uczonego, cenionego nauczyciela akademickiego,
Człowieka wielce zasłużonego
dla rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

 

Cześć Jego Pamięci

 

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie, współpracownikom i przyjaciołom
składają

 

Przewodniczący i członkowie
I Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

 

Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020 oraz znakomitego uczonego i wykładowcy
w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego.

 

Wyrazy głębokiego współczucia
Jego najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom
składają

 

Dziekan wraz z całą społecznością akademicką
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

prorektora do spraw badań naukowych w latach 2016–2020,
przewodniczącego rady bibliotecznej w kadencji 2016–2020,
członka Rady Centrum w kadencji 2016–2020,
członka Rady Konsorcjum w kadencji 2016–2020,
specjalisty, który chętnie służył Bibliotece
swym doświadczeniem i przychylnością.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
służący pomocą i dobrą radą, cieszący się szacunkiem
i uznaniem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu

 

Dyrektor wraz z pracownikami
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

 

 

 

Z wielkim bólem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
prof. Andrzeja Norasa

 

Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020, Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych
w latach 2012–2016.

 

W naszej pamięci pozostanie na zawsze
jako wybitny naukowiec,
nauczyciel wielu pokoleń studentów,
organizator życia akademickiego, oddany sprawom uniwersytetu,
cieszący się uznaniem i sympatią,
Mistrz i Kolega.

 

Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia,
łącząc się w bólu i żalu

 

Dziekan wraz z całą społecznością akademicką 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

 

Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020.

 

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
szczególnie pomocny pracownikom administracji,
których zawsze cenił, rozumiał i wspierał dobrą radą,
a jego pogodne nastawienie i humor
pokonywały wszystkie trudności w pracy zawodowej.

 

Cześć Jego Pamięci.

 

Wyrazy głębokiego współczucia
Jego najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom
składają

 

Zespół kanclerski wraz z pracownikami administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

Z niewyobrażalnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o odejściu

 

Profesora Andrzeja Norasa

– wybitnego uczonego, specjalisty z zakresu historii filozofii,
cenionego nauczyciela akademickiego,
autora wielu wyjątkowych monografii.

 

Przez cztery ostatnie lata to właśnie On
jako prorektor do spraw badań naukowych
był naszym Opiekunem i nie ma słów, by wyrazić,
ile to dla nas znaczyło, jak wiele Mu zawdzięczamy
i za jak wiele jesteśmy wdzięczni.

 

Rodzinie, wszystkim pozostającym w żalu
po Jego odejściu – składamy wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia.

 

Nasza wspólnota akademicka straciła dziś
nie tylko wielkiego uczonego – straciliśmy
Mistrza, Autorytet, Przyjaciela.

 

Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

 

Profesor należał do Autorów
wyjątkowo przemyślanych i przygotowanych monografii.

Był człowiekiem niezwykle pracowitym,
słownym, a przy tym pełnym pogody ducha.

Obiecał jeszcze w październiku,
że teraz odpocznie po kadencji prorektora,
a my wiedziałyśmy, że jego odpoczynek „zaowocuje”
kolejną publikacją.
Niestety Profesor nie przyjdzie do wydawnictwa
z dokumentacją kolejnej pracy,
nie pożartuje, nie napije się z nami wydawniczej kawy,
nie ukaże się kolejna książka.

Tak bardzo żal…

 

Dyrekcja Wydawnictwa

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy

 

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

 

pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
cenionego naukowca, wykładowcę i nauczyciela akademickiego,
naszego kolegę, przyjaciela, mistrza.

 

Rodzinie Zmarłego

 

składamy szczere wyrazy współczucia

 

Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ,
społeczność Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

Głęboko poruszeni wiadomością o śmierci

 

śp.
prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

 

Prorektora do spraw badań naukowych w latach 2016–2020

pragniemy wyrazić nasz ból i żal.

Pana Profesora zapamiętamy jako wybitnego Naukowca i Nauczyciela,
ale przede wszystkim życzliwego Człowieka,
o wielkiej pogodzie ducha i poczuciu humoru,
otwartego i przyjaznego.

To także dzięki przychylności Pana Prorektora
mogło powstać Śląskie Centrum Wody.
W naszej pamięci pozostaną godziny wspólnej pracy
i chwile odpoczynku podczas spotkań nad wodą.

Najbliższym Profesora składamy wyrazy współczucia.

 

Zespół Śląskiego Centrum Wody
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

Z ogromnym smutkiem i bólem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

 

Tym samym składamy wyrazy współczucia i żalu
całej Rodzinie i Bliskim.

 

Dyrektor  mgr Aleksander Fangor
jego zastępcy oraz  pracownicy
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 

 

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.

Pana Profesora dr hab. Andrzeja Norasa

 

Prorektora ds. badań naukowych
Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016–2020
oraz
znakomitego naukowca
i nauczyciela wielu pokoleń studentów.

 

Rodzinie i Najbliższym oraz Współpracownikom

 

wyrazy głębokiego współczucia

 

w imieniu Rady Uczelnianej i Członków
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
składa
Prezes Aneta Trojanowska

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 9 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 w kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach. Ostatnie pożegnanie będzie transmitowane na kanale: https://www.youtube.com/c/TVKarolina.

Szczegółowe informacje na temat uroczystości pogrzebowych.

prof. Andrzej Noras – prorektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016–2020

Prof. Andrzej Noras – prorektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016–2020

return to top