Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dzień Nauki Polskiej w Europejskim Mieście Nauki Katowice

16.02.2024 - 11:45 aktualizacja 20.02.2024 - 15:57
Redakcja: MK

551 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik. Rocznica jego urodzin to także okazja do świętowania w całym kraju Dnia Nauki Polskiej.


Tegoroczne święto jest szczególne, obchodzimy je bowiem w Katowicach – Europejskim Mieście Nauki 2024 (EMNK 2024) wraz z siedmioma śląskimi uczelniami: Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademią Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Najbliższe miesiące będą okazją do pokazania bogactwa i różnorodności tematyki badawczej oraz inicjatyw artystycznych, podejmowanych w naszych uczelniach.

Logo Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024

O EMNK 2024

Europejskie Miasto Nauki 2024 to tytuł przyznany Katowicom przez organizację EuroScience we współpracy z Komisją Europejską. To szczególne wyróżnienie jest efektem współpracy siedmiu uczelni Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki, a także Miasta Katowice, Województwa Śląskiego i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Trzema filarami EMNK 2024 są:

EMNK 2024 to sześć ścieżek tematycznych: klimat i środowisko, zdrowie i jakość życia, przemysły przyszłości, innowacje społeczne, dziedzictwo przemysłowe i kulturowe, kreacja i krytyka.

EMNK 2024 | „50 wybitnych osiągnięć śląskiej nauki”

Z okazji Dnia Nauki Polskiej w ramach EMNK 2024 przygotowana została wyjątkowa publikacja. „50 wybitnych osiągnięć śląskiej nauki” to przegląd badań naukowych oraz inicjatyw z przestrzeni sztuki realizowanych przez pracowników i pracowniczki Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Publikacja współtworzona jest przez 7 publicznych uczelni województwa śląskiego z siedzibą w Katowicach. Przedstawiony przegląd ukazuje niewielki wycinek istotnej tematyki podejmowanej na śląskich uczelniach oraz ich znaczenie w transformacji regionu w zakresie klimatu i środowiska, zdrowia i jakości życia, przemysłów przyszłości, innowacji społecznych, dziedzictwa przemysłowego i kulturowego oraz kreacji i krytyki.

Przedstawicielki i przedstawiciele EMNK 2024 w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Ważnym elementem obchodów Dnia Nauki Polskiej będzie wizyta przedstawicielek i przedstawicieli Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki w Parlamencie Europejskim.

20 lutego odbędą się dwie debaty. Pierwszą poświęconą tematowi nauki i edukacji jako głównego instrumentu transformacji regionów na przykładzie Śląska poprowadzi prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. współpracy międzynarodowej i krajowej.

Osobą prowadzącą drugie spotkanie zatytułowane „Jak wygrać z populistami? – młodzi wyborcy i przyszłość demokracji” będzie poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut.

Podczas otwarcia wykład inauguracyjny pt. „Zazieleniamy węglowe serce Europy” wygłosi prof. dr hab. Iwona Jelonek z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wizyta będzie m.in. okazją do zaprezentowania prac prowadzonych przez uniwersytet europejski Transform4Europe, międzynarodowy sojusz dziesięciu uczelni, którego członkiem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Podczas oficjalnego otwarcia wizyty wystąpienia wygłoszą:

 • przedstawiciel ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
 • przedstawiciel prezydenta Miasta Katowice,
 • Kazimierz Karolczak – przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • Ewelina Wójcik – dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli,
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich,
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przewodnicząca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich,
 • prof. dr hab. Grzegorz Hańderek – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • prof. dr hab. Grzegorz Juras – rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
 • prof. dr hab. Tomasz Szczepański – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • prof. dr hab. Maciej Nowak – prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego ds. nauki i rozwoju kadry akademickiej,
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju,
 • dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM – dziekan Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
 • dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ – Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ, dyrektor Centre for Biomass Energy Research and Education,
 • Elżbieta Bieńkowska – komisarz Unii Europejskiej ds. wspólnego rynku, przemysłu i przedsiębiorczości w latach 2014–2019, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju w latach 2013–2014, członkini Rady Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec – prorektor ds. naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Michał Szczęsny – przewodniczący URSS UŚ,
 • Michał Gębicki – przewodniczący URSD UŚ.

Wystawa Where The Mountains Are Upside Down And Inside Out
oraz pokaz etiud filmowych Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego UŚ

Podczas wizyty w Parlamencie Europejskim zaprezentowana zostanie wystawa Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki Where The Mountains Are Upside Down And Inside Out, która przybierze kształt mikroeseju wizualnego.

Na wystanie zaprezentowane zostaną rdzenie geologiczne pozyskane z Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” w Rybniku, kolekcja metalofitów prof. Adama Rostańskiego – roślin, które dzięki adaptacji zdolne są do przetrwania w zanieczyszczonym środowisku, a także obraz Ludwika Holesza stworzony na podstawie odciśniętych w węglu śladów roślin.

Uczestnicy i uczestniczki wizyty będą mogli obejrzeć ponadto etiudy filmowe studentów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE oraz widowisko KATOPOLIS

Dzień Nauki Polskiej to także znakomita okazja do wspomnienia dwóch ważnych inicjatyw, w których realizację zaangażowały się w 2023 roku wszystkie uczelnie Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki: Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz widowiska naukowo-muzycznego KATOPOLIS.


Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

ŚFN KATOWICE to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie o międzynarodowym znaczeniu, podczas którego prezentujemy to, co polskiej i światowej nauce najciekawsze, najnowsze i najważniejsze. Każda edycja festiwalu przyciąga kilkadziesiąt tysięcy osób z całego kraju w każdym wieku. Tylko podczas grudniowego wydarzenia przestrzenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odwiedziło ponad 68 tysięcy osób, którzy mogli się przekonać, że to właśnie „Nauka da nam przyszłość”. Ta myśl towarzyszyła organizatorom i organizatorkom, którzy zadbali o atrakcyjność ponad 700 pokazów, warsztatów, wystaw, debat, spotkań i wykładów. W trakcie trzydniowego święta ponad 2500 przedstawicieli i przedstawicielek uczelni regionu oraz znakomitych gości i gościń z całego świata pokazywało naukę i sztukę na żywo!


Obejrzyj materiał filmowy podsumowujący 7. edycją Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Widowisko KATOPOLIS

Wydarzeniu towarzyszyło widowisko muzyczno-naukowe KATOPOLIS, otwierające obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, w którym udział wzięło ponad 6000 osób. Ta szczególna inicjatywa została przygotowana przez twórczynie i twórcy związanych ze środowiskiem akademickim, aktorek i aktorów teatrów z regionu, a także artystek i artystów polskiej sceny muzycznej, uczelnianych chórów i zespołów muzycznych. Nad całością projektu od strony muzycznej, tekstowej i reżyserskiej czuwali: Miuosh, Jan P. Matuszyński, Zbigniew Rokita oraz Mateusz Znaniecki.


Widowisko KATOPOLIS | fot. Radosław Kaźmierczak

return to top