Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Logotyp Europejskiego Miasta Nauki, obok napis: I Filar - Program obchodów EMNK

Program obchodów Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r. będzie budowany wokół 5 pasm programowych:  

Graficzna prezentacja programu obchodów EMNK

Całoroczne Pasma programowe: 9.12.2023 Gala otwarcia, Styczen/Luty 2024 EMNK w Parlamencie Europejskim, Czerwiec 2024 ESOF EU Talent Fair, EU Science in the City Festival, Wrzesień 2024 EU Talent On, Wrzesień 2024 EUCYS, 27.09.2024 Europejska noc naukowców, Wrzesień/Październik 2024 Inauguracja, 6-10.12.2024 8. ŚFN Zamknięcie. 50 tygodni Miasta Nauki główny całoroczny program obchodów EMNK 2024. Program strategicznych wydarzeń miejskich i regionalnych oraz akademickich; Program Młodych Miasta Nauki, Program edukacyjny nauczyciele-nauczycielom, Program wydarzeń specjalnych EMNK 2024

50 TYGODNI NAUKI DLA SPOŁECZEŃSTWA – główny program całoroczny

 


Każdy z 50 tygodni roku obchodów Europejskiego Miasta Nauki będzie poświęcony ważnemu problemowi polskiej i światowej nauki, którego rozwiązanie ma bezpośredni wpływ na nasze życie.


Idea obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 zorganizowana jest wokół idei 50 tygodni tematycznych pełnych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych oraz kulturalnych, sportowych, profilaktycznych i artystycznych kreowanych przez środowisko akademickie i miejskie. Program będzie budowany w oparciu o następujące wytyczne: naukowe podstawy, europejski zasięg, współpraca krajowa, międzynarodowa oraz instytucjonalna, społeczna odpowiedzialność, zróżnicowany i popularnonaukowy przekaz, trwały efekt.  

Tematy tygodni będą odzwierciedlać najistotniejsze obszary badań podejmowane w Katowicach oraz całym regionie, które mają europejski wymiar i będą zogniskowane wokół 6 ścieżek tematycznych EMNK:  

 • Zdrowie i jakość życia 
 • Klimat i środowisko 
 • Przemysły przyszłości 
 • Innowacje społeczne 
 • Dziedzictwo przemysłowe i kulturowe 
 • Kreacja i krytyka 

Program 50 tygodni będzie zróżnicowany pod względem: 

 • grup odbiorców (m.in. dzieci, nauczyciele, seniorzy, rodziny, naukowcy, studenci, otoczenie społeczno-gospodarcze);typu inicjatyw (m.in. kulturalne, popularnonaukowe, muzyczne, sportowe, branżowe, popularne, itp.)
 • zasięgu (lokalne – regionalne – krajowe – międzynarodowe),
 • języka (polski, angielski, ukraiński)
 • przekazu medialnego (np. radio, internet, podcasty, cykl prasowy) 
 • form przekazu (np. spotkania autorskie, eventy wielkiego formatu, konferencje, wykłady typu TED, koncerty, warsztaty, debaty, akcje społeczne, połączenia międzynarodowe).

PASMO MIASTO-REGION-AKADEMIA

Wydarzenia realizowane przez uczelnie Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki, Miasto Katowice, Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Na program będą składać się wydarzenia popularnonaukowe, konferencje naukowe, kongresy, wydarzenia muzyczne, kulturalne, festiwale, a także inicjatywy społeczne i imprezy rekreacyjne, w tym wydarzenia i inicjatywy. Pasmo to mogą współtworzyć także mieszkanki i mieszkańcy, przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy, przedstawicielki i przedstawiciele świata kultury, nauczycielki i nauczyciele lub osoby, które nie są związane zawodowo z uczelniami Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki, ale chciałyby współtworzyć program obchodów Miasta Nauki.

PROGRAM MŁODYCH MIASTA NAUKI

Całoroczny program wydarzeń kreowany i nadzorowany przez młodzież Miasta Nauki. Do organizacji programu zaproszone zostały instytucje młodych istotne dla całego regionu, w tym: sejmik młodzieżowy województwa śląskiego, młodzieżowa rada miasta oraz porozumienie samorządów studenckich i doktoranckich. Idea programu młodych zakłada ich własny sposób zarządzania zadaniami i kreowania programu zgodnie z ich najlepszą wiedzą o potrzebach młodych mieszkańców i użytkowników Miasta. Ich celem będzie budowanie wydarzeń, dla których inspiracją będą założenia programowe EMNK, a celem będzie stworzenie miasta, w którym zechcą pozostać i rozwijać się w przyszłości. Młodzież będzie realizowała program we współpracy z naukowcami konsorcjum – zostanie dla nich stworzona platforma bezpośredniej współpracy. Do projektowanych elementów programu młodych wejdą m.in.: debaty i wydarzenia popularnonaukowe młodych (konkursy szkolne, pokazy licealistów, studenckie koła naukowe), konferencje studenckie i doktoranckie, cykle warsztatów, Juwenalia, otrzęsiny, bale i wydarzenia rozrywkowe, akcje społeczne. Włączenie młodzieży (szczególnie licealnej) w aktywne tworzenie programu EMNK oraz konsultowanie rozwiązań na rzecz przyszłości życia w regionie. Samopomoc młodych – akcje typu studenci dla uczniów, doktoranci dla studentów itd.

PROGRAM EDUKACYJNY nauczyciele – nauczycielom

Program kierowany do uczniów szkół oraz nauczycieli. Inicjatywy typu nauczyciele – ­­nauczycielom, mające na celu integrowanie środowiska akademickiego  i nauczycielskiego, a także programy typu studenci – uczniom/uczniowie-studentom, mające na celu wspólną działania edukacyjne (zajęcia wspomagające, popularnonaukowe, edukacja włączająca), popularnonaukowe  dla uczniów i nauczycieli.

PROGRAM WYDARZEŃ SPECJALNYCH EMNK 2024

 • 9–11.12.2023 weekend otwarcia obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024  w hali widowiskowo-sportowej Spodek oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, podczas 7. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice wraz  z widowiskiem naukowo-artystycznym otwierającym Miasto Nauki.
 • Styczeń 2024 wystawa, wernisaż i widowisko popularnonaukowe w Parlamencie Europejskim.
 • Styczeń – grudzień 2024 50 tygodni nauki dla społeczeństwa – całoroczny program wydarzeń oraz inicjatyw lokalnych, regionalnych, krajowych  i europejskich.
 • 12-15.06.2024 Międzynarodowa konferencja EuroScience Open Forum (ESOF 2024) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – jedna z największych w Europie konferencja poświęcona interdyscyplinarnej  i przekrojowej debacie na temat kultury naukowej, badań naukowych i innowacji służących społeczeństwu i częściowo realizowanych wspólnie ze społecznościami pozaakademickimi.
 • EU Talent Fair europejska inicjatywa targów pracy dla studentów, naukowców na wczesnym etapie kariery, badaczy, przedsiębiorców, start-upowców  i inwestorów. Jej celem jest promocja talentów i możliwości zawodowych  z zakresu badań naukowych w Unii Europejskiej. Wydarzenie skupia się na promowaniu różnorodności istniejących karier badawczych poza środowiskiem akademickim, jednocześnie umożliwiając firmom bezpośredni kontakt  z naukowcami (czerwiec 2024).
 • European Science in the City Festival – cykl inicjatyw w przestrzeni miasta, mających na celu zaprezentowaniu szerokiej publiczności wyników projektów badawczo-rozwojowych wspieranych przez Komisję Europejską, w tym programu Horyzont Europa, szczególnie realizowanych przez śląskich naukowców. W ramach festiwalu odbędą się pikniki naukowe w centrum miasta oraz plenerowe widowisko artystyczno-naukowe nad rzeką Rawa (symbol transformacji Miasta Nauki). Do realizacji festiwalu wykorzystana zostanie realizowana już formuła pn. ŚFN on Tour – mobilne miasteczko naukowe Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.
 • wrzesień 2024 EU TalentOn – konkurs organizowany przez Komisję Europejską przeznaczony dla młodych, utalentowanych naukowców w wieku 21-35 lat.  W ramach wydarzenia drużyny składające się z naukowców z różnych krajów Europy oraz krajów zrzeszonych w Horyzoncie Europa, wypracowują rozwiązania globalnych problemów, powiązanych tematycznie z 5 misjami Unii Europejskiej. W konkursie bierze udział ponad 100 uczestników, jest on promowany w mediach na arenie międzynarodowej. Więcej o pierwszej edycji konkursu: www.talenton.eu
 • wrzesień 2024 europejskie finały EUCYS: European Union Contest for Young Scientists. Konkurs dla młodych naukowców organizowany przez Komisję Europejską. Co roku jego laureatami zostają uczniowie z najlepszymi osiągnięciami naukowymi z Europy i krajów afiliowanych. Wydarzenie adresowane jest do uczniów pomiędzy 14. a 21. rokiem życia, którzy nie ukończyli pierwszego semestru pierwszego roku studiów, a jego celem jest promowanie współpracy  i wymiany wiedzy między młodymi naukowcami. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody finansowe, staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych  i możliwość wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród Nobla  w Sztokholmie. Wydarzenie jest promowane w mediach na arenie międzynarodowej, bierze w nim udział ponad 100 uczestników z min. 42 krajów.
  Więcej o konkursie na stronach: www.fundusz.org/odkrycia oraz www.research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/eucys_en
 • wrzesień 2024 – Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego – wspólna inauguracja uczelni województwa śląskiego, organizowana przez Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki Miasto Katowice (strategiczny partner Konsorcjum) to ważne wydarzenie dla środowiska akademickiego. Ceremonia jest poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta, w towarzystwie zespołów folklorystycznych, a także orkiestry dętej.  Wydarzenie odbywa się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i zwieńczone jest koncertem w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
 • listopad 2024 – Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia – inicjatywa corocznych spotkań poświęconych problematyce jakości kształcenia. Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się dydaktyką akademicką i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, a także do osób studiujących oraz kształcących się w Szkołach Doktorskich i na studiach doktoranckich. Do udziału w Kongresie zapraszani są goście z Polski i zagranicy, ze środowisk naukowych, kulturalnych, medycznych, oświatowych, samorządowych, przedstawicieli władz państwowych.
 • 6-10.12.2024 – weekend zamknięcia obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024 w hali widowiskowo-sportowej Spodek oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, podczas 8. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.

Weź udział w tworzeniu programu EMNK 2024!

 • We wszelkich kwestiach dotyczących współpracy i konstruowania programu EMNK 2024 zapraszamy do kontaktu: emn@us.edu.pl.
 • Jeśli jesteś pracowniczką lub pracownikiem: uczelni należącej do Konsorcjum Akademickiego – Miasto Nauki Katowice, Miasta Katowic, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i chcesz zgłosić swoje wydarzenie/inicjatywę zapoznaj się z zasadami współpracy i zgłoś się poprzez formularz: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1517.
 • Jeżeli jesteś mieszkanką lub mieszkańcem, przedsiębiorczynią lub przedsiębiorcą, przedstawicielką lub przedstawicielem świata kultury, nauczycielką lub nauczycielem albo osobą, która nie jest związana zawodowo z uczelniami Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki i chciałbyś/chciałabyś współtworzyć z nami program obchodów Miasta Nauki, zapoznaj się z zasadami współpracy i zgłoś poprzez formularz: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1517.
return to top