Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja podsumowująca projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

05.12.2023 - 12:24, aktualizacja 05.12.2023 - 12:36
Redakcja: AJS

Projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”, Decyzji Nr UDA-POWR.03.01.00-00-P024/22-00 projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


We wtorek 12 grudnia 2023 roku w Katowicach odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat rezultatów przedsięwzięcia, projektów podejmowanych przez studentów i studentki, opieki mentorskiej oraz możliwościach realizacji pasji naukowej zorientowanej na wdrożenie i innowacyjność.

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na konferencję zbierającą doświadczenia z realizacji innowacyjnego projektu pn. „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2023 roku w Katowicach (Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, aula im. A. Pawlikowskiego w godzinach 12.00–19.00). Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Instytucje szkolnictwa wyższego podobnie jak inne podmioty zorientowane na działania edukacyjne czy naukowe winny aktywnie reagować na zmieniający się świat, potrzeby kandydatów na studia czy oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia programów studiów czy metodyki kształcenia, a także świadomość odpowiedzialności za kreowania trendów w edukacji wyższej sprawiło, że NCBR w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przeprowadził pilotaż innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego, dla którego kluczowe były indywidualizacja i personalizacja kształcenia.

W „Uczelniach Przyszłości” przez 8 miesięcy studiowało 20 uczestników i uczestniczek projektu korzystając ze wsparcia mentorskiego, specjalistycznych kursów, a przede wszystkim realizując swój własny pomysł innowacyjno-wdrożeniowy. Pilotaż pokazał, że otwarcie na pomysły młodych ludzi oraz umożliwienie im realizacji swoich często bardzo ambitnych pomysłów projektowych jest rozwiązaniem adekwatnym do ich potrzeb i możliwości. W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o projektach studentów, ich współpracy z zewnętrznymi wobec uczelni mentorami, a także możliwościach, jakie daje realizowanie swojej pasji naukowej zorientowanej na wdrożenie i innowacyjność.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji. Będziemy wdzięczni za zarejestrowanie się na wydarzenie – zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną: formularz rejestracyjny.

Z pozdrowieniami i nadzieją na spotkanie, również w imieniu zespołu koordynatorek projektu

dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

return to top