Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English

[ONLINE] Webinar Daniela Tammeta – „O relacjach osobistych i przyjaźniach”

31.12.2020 - 10:56, aktualizacja 04.01.2021 - 13:15
Redakcja: AJS

W ramach kampanii społecznej „Świadomy UŚ. Autyzm” odbędzie webinar Daniela Tammeta pt. „O relacjach osobistych i przyjaźniach”. Rozmowę poprowadzi dr Sonia Szramek-Karcz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzenie będzie tłumaczone na język polski i polski język migowy, a także transmitowane w serwisie „Facebook” oraz na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

zdjęcie Daniela Tammeta/Daniel Tammet's photo

Daniel Tammet

O prowadzącym

Daniel Tammet – brytyjski sawant autystyczny, ponadprzeciętnie uzdolniony językowo oraz w dziedzinie arytmetyki. Posługuje się biegle aż 11 językami, w tym: angielskim, francuskim, fińskim, niemieckim, hiszpańskim, litewskim, rumuńskim, estońskim, islandzkim, walijskim i esperanto. Ponadto tworzy swój własny język – Mänti, wzorowany na estońskim i fińskim. Jest również synestetą – do każdej liczby nie większej niż 10 000 przypisuje jakiś kolor, krajobraz, fakturę lub kształt, co pozwala mu zapamiętywać złożone ciągi cyfr. Udowodnił swój talent, stając się rekordzistą Europy w recytowaniu z pamięci 22 514 cyfr liczby π (pi). Jest także autorem kilku książek: „Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera”, „Zanurzeni w liczbach. Jak matematyka kształtuje nasze życie” oraz „Mishenka”.

Grafika: napis

Grafika promująca webinar Daniela Tammeta zorganizowany w ramach kampanii „Świadomy UŚ. Autyzm”

„Świadomy UŚ. Autyzm”

Kampania „Świadomy UŚ. Autyzm” realizowana jest w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: duo.us.edu.pl/pl/kampania-spoleczna-swiadomy-us-autyzm.

Transmisja webinarium:

return to top