Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

[ONLINE] Wykład prof. Martina Euwemy „Great cooperators! How to manage stress and interpersonal conflict in the workplace” – część II

19.10.2021 - 13:37, aktualizacja 20.10.2021 - 08:18
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gościć prof. Martina Euwemę z Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), który poprowadzi cykl spotkań: seminarium specjalistyczne, wykłady otwarte oraz wykłady specjalistyczne, a także konsultacje indywidualne zrealizowane z władzami UŚ i pracownikami odpowiedzialnymi za politykę związaną z rozwojem kadr. Całość inicjatywy wspierać będzie merytorycznie Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt jest komplementarny z interdyscyplinarnymi działaniami ICRK w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości w regionie i budowania dialogu społecznego na ich rzecz.

„Great cooperators! How to manage stress and interpersonal conflict in the workplace”

(„Świetni współpracownicy! Jak radzić sobie ze stresem i konfliktem interpersonalnym w miejscu pracy”)

Jaki wpływ ma stres na budowanie zespołu? Jak radzić sobie z jego negatywnymi skutkami? Czy relacje w pracy można uzdrowić? Wykład będzie dotyczyć świadomego kształtowania swojej rzeczywistości w środowisku pracy i o trosce o współpracownika jako przejawie odpowiedzialności.

Wykład będzie transmitowany na kanale YouTube.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części – pierwsza odbyła się 13 października w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Projekt pt. „Budowanie kompetencji przyszłości – intraprzedsiębiorczość i dialog społeczny” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019–2022. Kwota dotacji wyniosła 41 233 złotych.

return to top