Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Otwarcie centrum kreatywności i coworkingu spinPLACE

22.02.2024 - 13:27, aktualizacja 26.02.2024 - 14:32
Redakcja: OO

Po długich pracach remontowo-adaptacyjnych spinPLACE – centrum kreatywności i coworkingu, wyróżniające się unikatową nowoczesną przestrzenią – zostanie otwarte. Centrum jest miejscem wspierania inicjatyw związanych z prototypowaniem i animowaniem różnorodnych przedsięwzięć Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zwłaszcza w zakresie współpracy z otoczeniem akademickim, społecznym i gospodarczym.

We wtorek 27 lutego 2024 roku o godzinie 11.00 odbędzie się oficjalne otwarcie centrum, którego  siedziba znajduje się w Katowicach przy ulicy Bankowej 5. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu skierowane jest do pracowników uczelni oraz zaproszonych gości.

Podczas oficjalnego otwarcia przewidziano m.in.: wystąpienie dr. hab. Roberta Pyki, prof. UŚ – pełnomocnika rektora ds. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych na temat znaczenia odgórnych i oddolnych miejsc innowacyjnych i ich roli w budowaniu potencjału innowacyjnego metropolii i regionu, a także wystawę grafiki, designu, animacji i realizacji multimedialnych „Multicultural Landscape”, której koordynatorką jest prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak z Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ oraz wystawę „Sztuka algorytmów” której kuratorką jest prof. dr hab. Urszula Boryczka z Instytutu Informatyki UŚ.

Wydarzenie uświetni występ artystyczny Akademickiej Orkiestry Smyczkowej z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Orkiestra pod batutą dr hab. Małgorzaty  Kaniowskiej, prof. UŚ zaprezentuje następujący program:

  • Nino Rota (arr. Robert Longfield) „A Time for Us” temat z filmu „Romeo i Julia”;
  • John Williams (arr. Calvin Custer) temat z filmu „Lista Schindlera” – solo skrzypce Piotr Szczotka;
  • Karl Jenkins „Palladio” cz. I Allegretto – solo skrzypce Piotr Szczotka.

Tego samego dnia o godzinie 13.00 w Klubie Rawa (znajdującym się na poddaszu budynku spinPLACE) odbędzie się spotkanie JM Rektora ze środowiskiem studenckim i doktoranckim UŚ w sprawie postulatów dotyczących studiów i studiowania na Uniwersytecie Śląskim. Będzie to okazja, aby się wzajemnie wysłuchać i przedyskutować, co może zrobić dla środowiska studenckiego i doktoranckiego uniwersytet, a do czego potrzebna będzie pomoc ministerstwa lub lokalnych władz. Poruszone zostaną między innymi tematy dotyczące możliwości i potrzeby budowy domów studenckich w centrum Katowic oraz rozszerzenia usług wsparcia socjalnego oferowanych w uniwersytecie.  Omówione postulaty zostaną przedstawione Ministrowi Nauki podczas spotkania 27 marca. Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania postulatów na adres e-mail: glos.studencki@us.edu.pl. Spotkanie ma charakter otwarty. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: us.edu.pl/student.

Do zobaczenia w nowej, niezwykłej przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, województwo śląskie, Unia Europejska

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji poddziałanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji. Projekt zakończył się z końcem 2023 roku z dofinansowaniem w wysokości ponad 25 mln złotych.

return to top