Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu UNIWERS-US

20.01.2022 - 10:13, aktualizacja 21.01.2022 - 14:15
Redakcja: RJ

Zdalne spotkanie informacyjne dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego dotyczące projektu „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego” odbędzie się 24 stycznia 2022 roku o godzinie 18.00 na platformie MS Teams.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UŚ w zakresie projektowania uniwersalnego, czyli takiego, którego efekty są użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego konfigurowania.

Podczas spotkania zespół zarządzający projektem opowie o realizowanych zadaniach, formach wsparcia, a także zasadach naboru do projektu.

Działania przewidziane w projekcie

Do głównych zadań, które są przewidziane w ramach projektu można zaliczyć:

  • zintensyfikowane działania zmierzające do podniesienia kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego u 10 osób, które w rezultacie zostaną liderami i ambasadorami ds. projektowania uniwersalnego,
  • organizację cyklu nowatorskich szkoleń i warsztatów dla 150 nauczycieli akademickich z poszczególnych obszarów kształcenia lub kierunków, prowadzonych przez specjalistyczne instytucje szkolące w zakresie projektowania uniwersalnego oraz pod merytoryczną opieką liderów ds. projektowania uniwersalnego i opartych o ideę i założenia wspólnoty uczącej się oraz metod world cafe,
  • przygotowanie rekomendacji w postaci materiałów e-learningowych przez uczestników projektu, pod opieką merytoryczną liderów ds. projektowania uniwersalnego,
  • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz liderów ds. projektowania uniwersalnego, uzupełnionych o możliwość konsultacji i monitoringu,
  • utworzenie pracowni dydaktyki projektowania uniwersalnego i jej wykorzystanie w procesie podnoszenia kompetencji przez nauczycieli akademickich w zakresie projektowania uniwersalnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.

Projekt „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Działania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

return to top