Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

GEPARD | Spotkanie międzynarodowego konsorcjum podczas Międzynarodowego Kongresu Jakości Edukacji

02.01.2023 - 14:24 aktualizacja 02.01.2023 - 15:52
Redakcja: AJS
Tagi: GEPARD

Zespół GEPARD uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Jakości Edukacji, który odbył się w Katowicach w dniach 16-18 listopada 2022 r. Celem inicjatywy była wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw i wspólna praca na rzecz ciągłego doskonalenia jakości edukacji.

Podczas Kongresu:

  • reprezentowanych było blisko 20 uczelni zagranicznych,
  • zaprezentowano i omówiono wybrane projekty (Erasmus+),
  • w Międzynarodowym Dniu wzięło udział około 45 uczestników z różnych krajów, w tym reprezentujących: Czechy, Słowację, Litwę, Cypr, Włochy, Turcję, Holandię, Ukrainę, Maltę, Hiszpanię i Francję.

Wydarzenie było miejscem spotkania studentów, pracowników naukowych, osób tworzących i organizujących kształcenie akademickie oraz odpowiedzialnych za monitorowanie jakości kształcenia. Założenia projektu GEPARD zostały zaprezentowane podczas sesji plakatowej, podczas której dyskutowaliśmy o możliwościach wyrównywania szans i wzmacniania różnorodności w środowisku akademickim, dzieliliśmy się dobrymi praktykami oraz wynikami działań projektowych.

Wątki GEPARD pojawiały się podczas Kongresu na różne sposoby:

  • przeprowadziliśmy panel, któremu przewodniczyła nasza liderka projektu prof. Ewa Jarosz, podczas którego nasi koledzy i koleżanki podzielili się dobrymi praktykami – Roderick Vassallo podczas prezentacji zatytułowanej „Jesteśmy! Różnorodność, równość, integracja i wsparcie w University of Malta Junior College” oraz dr Magdalena Półtorak, która podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, czy Plany Równości Płci mogą zmienić akademicką rzeczywistość;
  • zrealizowaliśmy warsztaty na temat tego, jak szukać skuteczności we włączaniu równouprawnienia płci do nauczania, które poprowadziły nasze koleżanki z projektu – dr Jolanta Klimczak i dr Magdalena Półtorak;
  • zaprezentowaliśmy plakat na temat założeń projektu podczas części poświęconej różnorodności w trakcie Dnia Międzynarodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami podsumowującymi obecność zespołu GEPARD na wydarzeniu:

Galeria zdjęć 

Smycze z logo kongresu ICEQSmycze z logo kongresu ICEQ. Mat. projektu GEPARD 

return to top