Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français

Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – etap I

21.11.2019 - 16:46, aktualizacja 21.05.2020 - 16:00
Redakcja: AJS
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu: 1 264 394,64 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Katowicach: 297 259,97 zł

Okres realizacji: od 8.03.2016 do 30.11.2016

 

Celem projektu jest rozbudowa zaplecza dydaktycznego dla nowo otwartych kierunków studiów na Wydziale Nauk o Ziemi tj. inżynierii zagrożeń środowiskowych oraz geologii stosowanej. Pozwoli to na wzbogacenie oferty naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego poprzez powołanie mobilnego napowietrznego i naziemnego (terenowego) laboratorium badań atmosfery oraz doposażenie istniejących laboratoriów na Uniwersytecie Śląskim poprzez zakup aparatury do poboru i badań zanieczyszczeń atmosfery. Laboratoria wzmocnią bazę dydaktyczną dla dotychczas istniejących i cieszących się dużym zainteresowaniem kierunków, międzywydziałowego kierunku ochrona środowiska, kierunku geofizyka, geologia, geografia i biofizyka.

Celem zadania jest stworzenie unikalnego i zarazem pierwszego w Polsce układu dwóch ruchomych laboratoriów w ramach Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) poprzez utworzenie:

  • Napowietrznego Mobilnego Laboratorium, wyposażonego w aparaturę pomiarową umieszczoną w koszu balonu na ogrzane powietrze;
  • Terenowego Mobilnego Laboratorium, wyposażonego w aparaturę pomiarową zamontowaną w pojeździe samochodowym współpracującym w czasie rzeczywistym z Napowietrznego Mobilnego Laboratorium
  • oraz doposażenie stacjonarnych laboratoriów w Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery, będących częścią ULKA.

Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

return to top