Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Gdzie jeszcze szukać pomocy?

Pamiętaj, że zarówno na uczelni, jak i poza nią, jest wiele osób, które mogą udzielić Ci wsparcia – nie tylko Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta UŚ.

Na uczelni

Wsparcie rówieśnicze

Jeśli masz jakikolwiek problem, o którym chciałbyś porozmawiać z życzliwie nastawionymi, rozumiejącymi rówieśnikami, skontaktuj się z:

Wsparcie psychologiczne

Jeśli zmagasz się z problemami ze sfery zdrowia psychicznego lub po prostu czujesz się przytłoczony kłopotami w swoim życiu, możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej na Uniwersytecie Śląskim, w ramach Centrum Obsługi Studenta.

Przejdź na stronę: us.edu.pl/student.

Wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jeśli w związku z doświadczaną niepełnosprawnością lub zaburzeniami, na które cierpisz, masz trudności w studiowaniu, możesz ubiegać się o indywidualne dostosowanie studiów (IDS). Możesz też poszukiwać innych form pomocy.

W tych sprawach wsparcia udzielają koordynatorzy ds. dostępności. Przejdź na stronę: us.edu.pl/student.

Poza uczelnią – organy ogólnopolskie

Trudno byłoby w tym miejscu wyliczyć wszystkie organy, instytucje i organizacje udzielające wsparcia studentom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że oprócz Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta UŚ, macie jeszcze swoich dwóch, ogólnopolskich rzeczników.

Rzecznik Praw Studenta

Ogólnopolski organ powołany przez Parlament Studentów RP. Do jego zadań należy interweniowanie w przypadkach łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów

Przejdź na stronę: prawastudenta.edu.pl.

Rzecznik Praw Doktoranta

Ogólnopolski organ powołany przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Do jego zadań należy stanie na straży praw doktoranta, badanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów.

Przejdź na stronę: krd.edu.pl.

return to top