Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nagroda im. Profesora Józefa Pietera dla nauczyciela 2023–2024

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do nagrody może dokonać osoba indywidualna, grupa osób lub instytucja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego do 31 marca 2024 r.

Laureata lub laureatkę wyłania kapituła Nagrody im. Profesora Józefa Pietera i podaje do wiadomości podczas uroczystej gali, która odbywać będzie się 14 października każdego roku. Laureat lub laureatka otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych.

Jak przygotować dobre zgłoszenie?

 • Uzasadnij swój wybór
  Najważniejszą częścią formularza zgłoszeniowego jest uzasadnienie kandydatury, które najlepiej przygotować i zapisać wcześniej zastanawiając się nad konkretnymi działaniami nauczyciela lub nauczycielki.
 • Podaj przykłady
  Jak zapisano w regulaminie, nagroda może być przyznana osobie, której praca wykazuje, jak fundamentalne znaczenie ma edukacja dla rozwoju dzieci i młodzieży; która skutecznie dzieli się swoją miłością do wiedzy, łączy cechy i umiejętności wybitnego nauczyciela/nauczycielki przedmiotu oraz zaangażowanego pedagoga; jest otwarta, tolerancyjna i sprawiedliwa, prezentując tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody, profesorowi Józefowi Pieterowi. Prosimy opisać, w jaki sposób Kandydatka/Kandydat realizuje takie wartości? Warto przytoczyć konkretne przykłady działań, zachowań, sytuacji.
 • Określ czas aktywności i podejmowane role
  W uzasadnieniu kandydatury warto wskazać także, w jakim czasie były realizowane konkretne działania (np. zaangażowanie w konkretny projekt trwało parę lat itp.) oraz jaka była dokładnie rola zgłaszanej osoby? (np. Kandydat lub Kandydatka był/była pomysłodawcą jakiejś akcji w szkole itp.)
 • Podaj pełną nazwę szkoły
  Prosimy wziąć pod uwagę, że zgłoszenia przyjmowane są z całego województwa, dlatego prosimy pamiętać o podawaniu nazwy miejscowości (a nie nazwy dzielnicy czy tylko numeru placówki).
 • Przekaż nam dodatkowe materiały
  Zachęcamy również (co nie jest obowiązkowe) do zebrania dodatkowych materiałów, np. linków do strony internetowej, artykułu lub materiałów audiowizualnych itp., ukazujących działania kandydatki lub kandydata. Pytanie numer 17 w formularzu zgłoszeniowym przewiduje taką możliwość.
 • Chcesz napisać więcej, niż przewidzieliśmy w formularzu? Nie ma problemu!
  Jeśli Państwa uzasadnienie będzie dłuższe i „nie zmieści się” w odpowiedzi na pytanie formularza, prosimy wykorzystać ostatnie pytania (17 lub 18) na dodanie linku do Państwa wypowiedzi umieszczonej np. na dysku google (wówczas prosimy pamiętać o opcji udostępniania linku, aby jego treść była widoczna później dla Kapituły Nagrody).

Formularz zgłoszeniowy i regulamin

Kontakt

W sprawach związanych z Nagrodą im. prof. Józefa Pietera prosimy o kontakt na adres e-mail: nagrodapietera@us.edu.pl.

mgr Małgorzata Poszwa

e-mail: malgorzata.poszwa@us.edu.pl
tel. 789 805 920

dr Michał Brol 

e-mail: michal.brol@us.edu.pl

return to top