Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Centrum Badań Romskich prowadzi stałą współpracę naukową z szeregiem jednostek naukowych w kraju i zagranicą, która obejmuje wspólne projekty badawcze, organizację konferencji i seminariów, staże badawczo-dydaktyczne, współpracę dydaktyczną oraz działania popularyzatorskie. Wśród najważniejszych partnerów Centrum Badań Romskich są uczelnie z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Bułgarii, Indii, Węgier, Słowenii, Portugalii, Hiszpanii i Holandii, a także międzynarodowe organizacje naukowe (m.in. CESE, IAIE, GLS).

Współpracujące jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
 • Wydział Humanistyczny

Partnerzy i instytucje współpracujące z kraju:

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Sekcja Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

Partnerzy i instytucje współpracujące z zagranicy:

 • Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska
 • Uniwersytet w Pardubicach, Republika Czeska
 • Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie, Republika Czeska
 • Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
 • Uniwersytet Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Uniwersytet w Mariborze, Słowenia
 • International Association for Intercultural Education
 • Gypsy Lore Society
 • Uniwersity in Nicosia, Cypr
 • Uniwersytet im. I. Franki w Żytomierzu, Ukraina
 • Uniwersytet „Prof. D-r Asen Zlatarov” w Burgas, Bułgaria
 • Buckinghamshire New University, Wielka Brytania

szkoła w KoszycachSzkoła w Koszycach | fot. dr Łukasz Kwadrans

return to top