Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Zespół

Nasz zespół to pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz doktoranci Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również osoby z doświadczeniem w opracowaniach eksperckich i ewaluacyjnych.

DYREKTOR

prof. Hristo Kyuchukov

prof. dr hab. HRISTO KYUCHUKOV

DYREKTOR

Uniwersytet Śląski w Katowicach

e-mail: hristo.kyuchukov@us.edu.pl

Prof. dr hab. Hristo Kyuchukov jest ekspertem w dziedzinie lingwistyki romskiej i turkijskiej oraz edukacji międzykulturowej. Przez ostatnie 30 lat prowadził badania w Europie, USA, Indiach, Rosji oraz Turcji. Obronił doktorat z językoznawstwa ogólnego (specjalizacja: psycholingwistyka) na Uniwersytecie Amsterdamskim (1995), oraz doktorat z pedagogiki (1998) w Bułgarii, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu teorii edukacji i dydaktyki.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół lingwistyki romskiej i turkijskiej, bilingwalizmu wśród dzieci z mniejszości narodowych, edukacji międzykulturowej wśród mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców oraz praw edukacyjnych i językowych Romów w Europie i na świecie. Razem z amerykańską psycholingwistką dr Jill de Villiers opracował pierwszy na świecie test psycholingwistyczny w języku romskim.

Opublikował ponad 800 prac z zakresu językoznawstwa, praw człowieka, edukacji międzykulturowej, historii, kultury i języka Romów, migrantów oraz uchodźców.

Prof. H. Kyuchukov jest znanym autorem książek dla dzieci. Jego książka „My name was Hussein” otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę „Best children’s intercultural book” w 2004 roku. Książka została przetłumaczona na takie języki jak romsko-niemiecki, romsko-bułgarski, romsko-rumuński, romsko-turecki i romsko-arabski. Wraz z dr. Ianem Hanckockiem (USA) jest współautorem książki dla dzieci „A History of the Romani People” wydanej w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych.

Za swoją działalność naukową w dziedzinie lingwistyki i edukacji romskiej został odznaczony przez Ministerstwo Kultury w Bułgarii (1998, 1999), prezydenta oraz Ministerstwo Kultury Włoch (2001), Ministerstwo Kultury oraz Instituto de la Cultura Gitana Hiszpanii (2015), niemiecką organizację Amaro Foro, e.V, w Berlinie (2018), festiwal Amico Rom w Lanciano we Włoszech (2019), a także uhonorowany za całokształt działalności przez fundację Kali Sara i Parlament Chorwacki w Zagrzebiu (2020).

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Łukasz Kwadrans

dr ŁUKASZ KWADRANS, prof. UŚ

ZASTĘPCA DYREKTORA

Uniwersytet Śląski w Katowicach

e-mail: lukasz.kwadrans@us.edu.pl

Pedagog międzykulturowy i resocjalizacyjny, politolog. Odbył liczne staże naukowe i dydaktyczne za granicą w ramach stypendiów m.in. International Visegrad Fund, Erasmus, NAWA oraz programów Komisji Europejskiej i umów bilateralnych. Uczestnik, wykonawca i koordynator projektów m.in. NCN, MNiSW, MSWiA, Komisji Europejskiej i International Visegrad Fund. Sekretarz Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Edukacji Międzykulturowej oraz The Comparative Education Society in Europe, International Association for Intercultural Education i Ukrainian Academy Of Acmeology. Od 2018 roku ekspert zewnętrzny NAWA, a od 2011 roku ekspert MSWiA podczas ewaluacji programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Laureat nagród zespołowych i nagrody indywidualnej rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność dydaktyczną i naukową. Członek zespołu Fundacji Integracji Społecznej PROM, która otrzymała za swoją działalność w 2015 roku Europejską Nagrodę Obywatelską Parlamentu Europejskiego. Ekspert posiadający prawie 20-letnie doświadczenie w zakresie badań dotyczących przedstawicieli romskiej mniejszości etnicznej w Polsce, wykonywał badania ewaluacyjne o charakterze społecznym dla jednostek samorządu terytorialnego, Wojewody Dolnośląskiego, Krajowej Rady Kuratorów, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Podejmowane badania własne zostały przeprowadzone w ramach wielu grantów, projektów z programów International Visegrad Fund, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, InteRReg, zlecanych przez administrację samorządową i rządową analiz i opracowań eksperckich, a także dzięki stażom naukowym i środków na badania statutowe. Efektem prowadzonych badań jest cykl publikacji dotyczący sytuacji Romów w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji. Jako członek rady redakcyjnej Romani Series, Lincom Academic Publisher dzięki tej współpracy realizuje w międzynarodowym konsorcjum prace naukowo-badawcze dotyczące sytuacji Romów w krajach Europy Środkowej, których efektem jest seria wydawnicza.

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU

prof. William New

prof. WILLIAM NEW

ASYSTENT DYREKTORA

Beloit Colleague, Beloit, WI, USA

William New uzyskał tytuł licencjata Dartmouth College (Hanover, New Hampshire), z historii i literatury angielskiej. Był nauczycielem w szkole podstawowej w Nowym Jorku, a następnie rozpoczął karierę w obrębie pedagogiki specjalnej i psychologii klinicznej. Pracował jako nauczyciel w szkole dla dzieci z zaburzeniami emocjnonalnymi i uczenia się, a także jako pedagog i ewaluator w zakładzie poprawczym oraz jako terapeuta na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży. Uzyskał tytuł magistra ze sztuki czytania, tytuł magistra edukacji z neuronauki i pedagogiki oraz tytuł doktora z edukacyjnej i rozwojowej psychologii stosowanej. Wszystkie te tytuły otrzymał od Kolegium Nauczycielskiego Universytetu Columbia (Nowy Jork). Jego praca dyplomowa dotyczyła wpływu znajomości języka i planowania na umiejętność pisania.

Po otrzymaniu doktoratu, dr New został adiunktem na Uniwersytecie DePauw (Greencastle, Indiana), a następnie profesorem uczelni/profesorem zwyczajnym w dziedzinie pedagogiki i studiów nad młodzieżą w Beloit College (Beloit, Wisconsin), gdzie wykładał 25 lat. W tym czasie kilkakrotnie pełnił również funkcję kierownika wydziału, dyrektora ds. nauczania studentów i urzędnika certyfikującego. Dr New wykładał psychologię edukacyjną, pedagogikę porównawczą, historię i filozofię pedagogiki, sztukę językową i metody badań społecznych, a także pedagogikę specjalną oraz pedagogikę i prawo. Założył także szkołę społeczną w Beloit i przez kilka lat był jej prezesem zarządu. W 2021 przeszedł na emeryturę i obecnie posiada tytuł professor emeritus w Beloit.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat dr New prowadził i publikował badania w kilku dziedzinach akademickich, a także otrzymał wiele nagród w zakresie kreatywnego pisania. Jego kariera w kontekście badań romskich rozpoczęła się w 2001 roku od stypendium naukowego w Czechach. Do tematu powrócił na okres jednego semestr w 2002 roku, kiedy to rozganizował kurs podróżniczy dla grupy amerykańskich studentów dotyczący problematyki romskiej. Podczas trwania kursu grupa, w towarzystwie romskich organizatorów, odwiedziła m.in. Czechy, Słowację i Węgry. Dr New był starszym stypendystą Fulbrighta w Atenach (Grecja) w 2003 roku, gdzie prowadził badania w szkole podstawowej z dziećmi romskimi. Następnie w 2010 roku na Słowacji, w ramach realizacji drugiego zadania Fulbrighta prowadził kurs poświęcony problematyce romskiej dla słowackich studentów. Tam też prowadził badania z Hristo Kyuchukovem, który w tym czasie wykładał na tym samym uniwersytecie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat dr New prowadził badania nad edukacją romską i polityką stosowaną wobec Romów w wielu krajach europejskich, publikując i przedstawiając je na wielu konferencjach międzynarodowych.

Oprócz badań nad problematyką Romów, dr New prowadził również badania dotyczące edukacji, historii i polityki stodowanej wobec mniejszości amerykańskich, koncentrując się głównie na kwestiach rdzennych Amerykanów i Afroamerykanów. Ponadto zajmuje się pedagogiką porównawczą oraz historią pedagogiki specjalnej i psychiatrii. Obecnie kontynuuje pracę nad różnymi projektami z zakresu badań romskich, pracuje nad biografią etnograficzną jednego z twórców pedagogiki porównawczej z greckim kolegą po fachu oraz bada historię autyzmu w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Pisze też powieść i remontuje swój stary dom.

Sonia Styrkacz

SONIA STYRKACZ

WOLONTARIUSZKA

doktorantka Uniwersytetu Śląskiego

Sonia Styrkacz jest psychologiem i pedagogiem, doktorantką Szkoły Doktorskiej UŚ oraz Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Studiów Społecznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zjawiskach zawłaszczenia kulturowego, tożsamościowego oraz zmian w obszarze edukacji uczniów romskich. Jest członkinią Ian F. Hancock, Research, Documentation & Archive Center w Mersin (Turcja) – instytutu naukowego zajmującego się Romami. Była mobilnym badaczem programu Erasmus+ – realizowała badania jakościowe w ramach projektu SCIEX. Współpracowała z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przy realizacji badań terenowych, swoją pracę zwieńczyła raportem i artykułami naukowymi: „Równy dostęp do edukacji uczniów romskich na Śląsku” oraz „Trudności w dostępie do edukacji uczniów romskich w dobie pandemii COVID-19”.

Kwestiami edukacyjnymi zajmuje się od ponad 10 lat. Koordynowała projekt „Świat Oczami Dziecka”, wspierany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Realizowała projekt dotyczący wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży romskiej z Ukrainy (PAH, 2022). Była polskim liderem międzynarodowego projektu młodzieżowego „Dikh he na Bister” poświęconego zagładzie Romów. Współpracuje z licznymi polskimi i zagranicznymi organizacjami na rzecz mniejszości etnicznej i narodowej.

Współpracuje z Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Ośrodkiem Badań nad Migracjami. Jest doradcą zawodowym oraz projektowym w Inicjatywie Poland – Roma – Ukraine, pod patronem Fundacji w Stronę Dialogu.

WSPÓŁPRACOWNICY

Dr Thomas Acton, University of Greenwich, Londyn, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Ana Gimenez Adelantado, Universitat Jaume I, Castello de la Plana, Hiszpania

Dr Biser Alekov, Uniwersytet Pablo de Olavide, Sewilla, Hiszpania

Dr Marija Aleksandrovic, Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov”, Vrsac, Serbia

Dr Petre Breazu, Uniwersytet w Örebro, Szwecja

Dr Colin Clark, University of the West of Scotland, Wielka Brytania, Szkocja

Dr Jill de Villiers, Smith College, Northampton, Massachusetts, USA

Dr Emine Dingec, Kutahiya Dumlupinar University, Kutahya, Turcja

Dr Encho Gerganov, Nowy Uniwersytet Bułgarski, Sofia, Bułgaria

Dr hab. Barbara Grabowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Margaret Greenfields, Buckinghamshire New University, Buckinghamshire, Wielka Brytania

Dr Ian Hancock, University of Texas, Austin, Teksas, USA

Prof. dr hab. Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Martin Kaleja, Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy

Dr Georgia Kalpazidou, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja

Dr Eleni Kiratji, Uniwersytet Cypryjski, Nikozja, Cypr

Dr Szilvia Lakatos, Uniwersytet w Peczu, Węgry

Dr Alexandar Marinov, University of St. Andrews, St. Andrews, Szkocja

Dr Margareta Matache, Harvard T.C. Chan School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA

Dr Justina Matkowska, Uniwersytet Środkowoeuropejski, Wiedeń, Austria

Dr Elena Marushiakova, University of St. Andrews, St. Andrews, Szkocja

Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Cristian Padure, Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia

Dr Chryso Pelekani, Uniwersytet Cypryjski, Nikozja, Cypr

Dr Tatiana Zachar Podolinska, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja

Dr Veselin Popov, University of St. Andrews, St. Andrews, Szkocja

Dr Prasannanshu Prasannanshu, National Law University, Nowe Delhi, Indie

Dr Julieta Rotaru, Sodertorn University, Sztokholm, Szwecja

Dr Milan Samko, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Dr Carol Silverman, Uniwersytet Oregonu, Eugene, Oregon, USA

Dr Punita Singh, Ashoka University, Nowe Delhi, Indie

Dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Hedina Tahirovoc-Siercic, Uniwersytet Czarnogóry, Podgorica, Czarnogóra

Dr Sofia Zahova, Uniwersytet w Reykjaviku, Islandia

Ajten Berlafa, Göteborg, Szwecja

Jorge Bernal, Buenos Aires, Argentyna

William Bila, Paryż, Francja

Angelina Dimiter-Taikon, Sztokholm, Szwecja

Orhan Galjus, Amsterdam, Holandia

Martina Hornakova, Praga, Czechy

Jozek Horvat Muc, Murska Sobota, Słowenia

Dr Santino Spinelli, Lanciano, Włochy

return to top