Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Zespół

DYREKTOR

Dr Wiktor Widera

dr WIKTOR WIDERA

DYREKTOR

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KREATYWNEGO OBYWATELSTWA

e-mail: wiktor.widera@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych. Doktor nauk społecznych. Absolwent studiów licencjackich na kierunku politologia, studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na kierunku zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji na kierunku polska służba zagraniczna.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, czynny uczestnik międzynarodowych konferencji oraz projektów badawczych.

Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in.: problematykę dotyczącą migracji na rynkach pracy w Europie, zagadnienia związane z projektowaniem oraz organizacją strategii rozwoju i strategii marketingowych jednostek samorządu terytorialnego, polityki regionalnej, funkcjonowania mediów.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dr Marcin Moroń

dr MARCIN MOROŃ

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KREATYWNEGO OBYWATELSTWA

e-mail: marcin.moron@us.edu.pl, moron.marcin@gmail.com

Psycholog społeczny, trener treningu umiejętności interpersonalnych. Ukończył podyplomowe studia rodziny, diagnostyki psychotechnicznej, aktualnie kształci się w dziedzinie seksuologii klinicznej. Pracuje w poradnictwie psychologicznym, spotykając się na co dzień z osobami indywidualnymi i parami romantycznymi.

Jego naukowymi zainteresowaniami są zdolności emocjonalne i uważność emocjonalna, agresywność i prospołeczność oraz relacje w związkach romantycznych. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z zakresu psychologii komunikacji i psychologii społecznej.

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU

dr Natalia Stępień-Lampa

dr NATALIA STĘPIEŃ-LAMPA

Instytut Nauk Politycznych

e-mail: natalia.stepien@us.edu.pl

Doktor nauk społecznych (rozprawa doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2014 roku), adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych. Zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Uniwersytecie Śląskim od 2009 roku.

Jej zainteresowania naukowe wiążą się z polityką społeczną, w tym w szczególności z polityką edukacyjną i szansami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.

W 2010 roku ukończyła Szkołę Trenerów, a w 2018 roku Szkołę Tutorów. Doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia szkoleń wykorzystuje w pracy dydaktycznej, prowadząc wykłady, ćwiczenia i konwersatoria monograficzne. Od września 2020 roku koordynator zespołu naukowego UŚ w projekcie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pn. „Młodzi robią Metropolię”.

Od stycznia do lipca 2018 roku oraz od października 2019 roku koordynator Uniwersytetu Najlepszych (programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach skierowanego do najzdolniejszych uczniów, opierającego się na tutoringu). Od 2013 roku współkoordynuje Uniwersytet Śląski Młodzieży (inicjatywę edukacyjną skierowaną do młodzieży szkolnej), jest trenerem Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów i szkoleniowcem Uniwersytetu Śląskiego dla Nauczycieli.

W 2019 roku prowadziła warsztaty dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu realizowanego przez UŚ Młodzieży pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Ponadto prowadzi wykłady dla młodzieży szkolnej, bierze czynny udział w dniach otwartych Wydziału Nauk Społecznych oraz w Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE.

Członkini kilku zespołów naukowych podejmujących problematykę polityki edukacyjnej oraz młodzieżowej.

Dr Elżbieta Sanecka

dr ELŻBIETA SANECKA

Instytut Psychologii

e-mail: elzbieta.sanecka@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z obszaru psychologii pracy i organizacji, takich jak zachowania organizacyjne, osobowość w środowisku pracy, przywództwo w organizacjach. Prowadzi również badania poświęcone zjawisku prokrastynacji ogólnej i akademickiej.

Dr Agnieszka Miarka

dr AGNIESZKA MIARKA

Instytut Nauk Politycznych

e-mail: agnieszka.miarka@us.edu.pl

Asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu politologii (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe). W kwietniu 2021 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji na podstawie pracy doktorskiej pt. „Separatyzm na obszarze poradzieckim w latach 1992–2019”. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w pracach zbiorowych oraz prestiżowych, wysoko punktowanych czasopismach naukowych, takich jak np. „Central Asia and the Caucasus”, „Journal of Strategic Security” oraz „Communist and Post-Communist Studies”. Recenzentka w prestiżowych czasopismach naukowych, np. „Journal of Strategic Security” oraz „Journal of Eurasian Studies”. Współpracuje z Center for East European and Russian Studies (USA). Wyniki jej badań zostały również opublikowane na stronie Jordan Center for the Advanced Study of Russia (USA).

Otrzymała wyróżnienie rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych absolwentów roku akademickiego 2014/2015. Jest laureatką VII edycji konkursu wyróżnień rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w działalności naukowej (2015) oraz stypendystką stypendium rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019. W 2020 roku uzyskała indywidualną nagrodę rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – oddział Katowice.

Znajomość języków obcych: język rosyjski oraz język angielski. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na funkcjonowaniu państw nieuznawanych na obszarze poradzieckim, bezpieczeństwie międzynarodowym w wymiarach politycznym i militarnym, konfliktach separatystycznych, polityce zagranicznej i wewnętrznej państw Kaukazu Południowego oraz Europy Wschodniej.

Dr Łukasz Jach

dr ŁUKASZ JACH

Instytut Psychologii

e-mail: lukasz.jach@us.edu.pl

Psycholog i socjolog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół psychologii zdrowia i jakości życia, psychologii ewolucyjnej, psychologii ekonomicznej oraz psychologicznych kontekstów postaw wobec nauki, naukowców i odkryć naukowych.

Autor lub współautor wielu wystąpień konferencyjnych oraz prac naukowych w językach polskim i angielskim, w tym trzech książek: „Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu” (2015), „Światopogląd naukowy – korelaty i uwarunkowania” (2020) oraz „Sens i wartość zdrowia we współczesnym świecie” (2020, współautorstwo).

Skonstruował narzędzia psychologiczne służące do pomiaru przekonań na temat roi nauki we współczesnym świecie (Kwestionariusz Opinii o Nauce; Jach, 2019; Jach, 2021) oraz współczesnych sposobów spostrzegania zdrowia (Kwestionariusz Opinii o Zdrowiu; Górnik-Durose, Jach, Pasztak-Opiłka, Sikora, 2020). Od wielu lat uczy psychologii ewolucyjnej studentów uczestniczących w programie Erasmus+. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się również popularyzacją nauki. Ma na swoim koncie m.in. udział w Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE i Copernicus Festival, prowadzenie prelekcji towarzyszących pokazom filmów w katowickim Centrum Sztuki Filmowej i kinie Rialto, współautorstwo internetowego kursu statystyki dla Copernicus College oraz udział jako ekspert w wywiadach prasowych i radiowych („Dziennik Zachodni”, „Tygodnik Powszechny, Radio dla Ciebie, RMF Classic, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”).

Autor popularnonaukowych artykułów ukazujących się w „Forum Akademickim” i „Tygodniku Powszechnym”. Zaprojektował ukończone powodzeniem działanie w ramach czeladzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020, dzięki któremu powstała Czeladzka Biblioteka Komiksów. Od 2012 roku członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

W wolnym czasie lubi podróżować po Polsce oraz grać w „Magic: The Gathering”. Ukończenie gry „Wiedźmin 3” zajęło mu prawie trzy lata.

Dr Paweł Grzywna, prof. UŚ

dr PAWEŁ GRZYWNA, prof. UŚ

Instytut Nauk Politycznych

e-mail: pawel.grzywna@us.edu.pl

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku profesora uczelni.

Jego zainteresowania naukowe wiążą się z polityką społeczną, w tym w szczególności z polityką zdrowotną, bezpieczeństwem społecznym i zdrowotnym oraz zrównoważonym rozwojem. Prowadził badania empiryczne wśród wykluczonych ekonomicznie mieszkańców Siemianowic Śląskich. Realizował zajęcia dla studentów w Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Instytucie Matematyki oraz Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Uniwersytecie Śląskim.

W roku akademickim 2018/2019 pełnił funkcję koordynatora pierwszej edycji programu tutorskiego Uniwersytet Najlepszych – wspólnej inicjatywy Urzędu Miasta Katowice i Uniwersytetu Śląskiego.

W 2019 roku pełnił funkcję eksperta zaangażowanego w prace nad Regionalną Polityką Zdrowia Województwa Śląskiego. W latach 2019–2021 kierownik projektu badawczego  Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „WCN-SPUS Studia Politicae Universitatis Silesiensis”.

Członek zespołu powołanego w ramach działania „Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. «Młodzi robią Metropolię» 2020–2021”. Współautor (obok dr hab. A. Turskiej-Kawy prof. UŚ oraz dr N. Stępień-Lampy) ekspertyzy naukowej dla Stowarzyszenia „Pro Silesia” pn.  „Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii SARS-COV-2. Studium województwa śląskiego”.

Prezes katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, sekretarz naukowy Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”.

Od 2019 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora kierunku studiów: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, doradztwo polityczne i publiczne oraz politologia prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

zdjęcie dr Kariny Atłas z kotem

dr KARINA ATŁAS

Instytut Psychologii

e-mail: karina.atlas@us.edu.pl

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (rozprawa doktorska obroniona w 2018 roku z wyróżnieniem). Zatrudniona na stanowisku dydaktycznym na Uniwersytecie Śląskim, zajęcia ze studentami prowadzi od 2012 roku. Od 6 lat pracuje z młodzieżą w szkołach na terenie Śląska.

Swoją wiedzę wykorzystuje podczas prowadzenia zajęć z zakresu psychologii emocji i motywacji, procesów poznawczych i wprowadzenia do psychologii i historii myśli psychologicznej. Prowadzi zajęcia głównie ze studentami I roku, co daje jej wgląd w sytuację młodych dorosłych – ich potrzeby oraz posiadany potencjał do zaangażowania w działalność naukową. Jej celem jest wzrost aktywności studentów już na początku studiów, organizacja dodatkowych spotkań z psychologami-praktykami oraz prowadzenia projektów badawczych wraz ze studentami. W roku akademickim 2020/2021 pełni rolę opiekuna I roku studiów stacjonarnych, a w roku akademickim 2019/2020 roku była tutorem w ramach Uniwersytetu Najlepszych. Oprócz tego podejmuje działania promocyjne i prowadzi stronę Instytutu Psychologii w mediach społecznościowych.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce psychologii osobowości, w tym psychopatii subklinicznej i związkach cech z zachowaniami heroicznymi. Kierowała dwoma projektami badawczymi, w 2019 roku opublikowała książkę „Temperamentalne i osobowościowe podłoże codziennego heroizmu” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), jest też autorką 9 publikacji naukowych z zakresu psychologii.

return to top