Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Projekt działania w obrębie wspierania powrotu do nauki bezpośredniej

Sytuacja pandemiczna powoduje istotne wyzwania dla jakości życia osób w różnym wieku. Obostrzenia podyktowane pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej spowodowały, iż liczne grupy społeczne odczuły istotną zmianę w rutynie swoich codziennych czynności. Zmniejszone rozprzestrzenianie się wirusa wraz z wdrożeniem planu szczepień pozwala na optymistyczne postrzeganie przyszłości, ale także powoduje nowe wyzwania związane z powrotem do pracy i nauki stacjonarnej. Powrót ten będzie kolejną formą zmiany rutyny, do której przyzwyczailiśmy się w czasie trwania pandemii COVID-19. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z powrotem do stacjonarnych form nauki i pracy zawodowej, Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa proponuje zestaw oddziaływań i metod monitoringu, które mogą stanowić wsparcie dla projektowania i realizacji działań związanych z powrotem do nauki i pracy stacjonarnej w przestrzeni instytucji edukacyjnych.

uczniowie siedzą w klasie

grupa osób siedzi w pomieszczeniu

Projekt badawczy w obszarze budowania strategii na lokalnych rynkach pracy z uwzględnieniem planowego pozyskiwania pracowników z zagranicy i złożonego procesu ich integracji

Międzynarodowy projekt obejmujący współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami rządowymi, samorządami terytorialnymi, powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami, których działalność ma lub może mieć wpływ na zjawisko będące przedmiotem projektu.

 

Projekt „Funkcjonowanie psychiczne uczestników procesu kształcenia zdalnego na poziomie akademickim”

Projekt ukierunkowany na analizę czynników ryzyka i czynników ochronnych względem zjawiska wypalenia w czasie pandemii, syndromu przewlekłego przemęczenia oraz cyberwiktymizacji.

return to top