Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Pierwszy w UE raport dot. wpływu AI i nowych regulacji prawnych na rynek FinTech

14.09.2022 - 13:16 aktualizacja 15.09.2022 - 10:33
Redakcja: OO
Tagi: nauki prawne

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science opublikowało raport pt. „Zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości – szanse oraz zagrożenia. Analiza prawno-regulacyjna wpływu technologii uczenia maszynowego i pokrewnych na obowiązki sektora bankowego z zakresu zapewnienia zgodności oraz zarządzania ryzykiem”. To pierwszy taki dokument w Unii Europejskiej dotyczący wpływu AI i nowych regulacji prawnych na rynek FinTech.

W kwietniu 2021 roku Unia Europejska opublikowała projekt „Aktu w sprawie sztucznej inteligencji”. Jednym z jego założeń jest wprowadzenie rozbudowanych wymogów dla tzw. systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Zaliczają się do nich m.in. systemy oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych, ale również inne systemy, które mogą być używane w sektorze bankowym. Zastosowanie sztucznej inteligencji do realizacji kluczowych obszarów działalności banków może generować zróżnicowane ryzyka, które zostały opisane w dokumencie przygotowanym przez centrum Cyber Science. Nowe standardy Unii Europejskiej będą wiązały się nie tylko ze znacznymi kosztami implementacji wymogów prawnych, lecz również z wyzwaniami o charakterze infrastrukturalnym i operacyjnym oraz z wyzwaniami w kontekście pozyskania zasobów osobowych.

Opracowany raport podzielono na kilka rozdziałów, które omawiają następujące kwestie:

  • sztuczna inteligencja a systemy sztucznej inteligencji,
  • definicja systemów sztucznej inteligencji,
  • wybrane metody i podejścia stosowane w bankowości,
  • zagadnienia szczegółowe związane z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji w sektorze bankowym,
  • zagadnienie przejrzystości (transparency) oraz wyjaśnialności (explainablity) algorytmów i modeli sztucznej inteligencji,
  • zależności pomiędzy systemami sztucznej inteligencji a technologią blockchain oraz komputerami kwantowymi,
  • rekomendacje dla banków oraz Związku Banków Polskich.

Raport został opracowany przez zespół roboczy pod kierunkiem dyrektora centrum Cyber Science dr. hab. Dariusza Szostka, prof. UŚ na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Prezentacja dokumentu odbyła się 14 września 2022 roku.

Pobierz raport

grafika przedstawiająca okręgi z układem binarnym

fot. Pixabay

return to top