Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

nauki prawne

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

25 października – Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

| Tomek Grząślewicz | „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Tymi słowami zaczyna się polska ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Dr Marlena Drapalska-Grochowicz z Wydziału Prawa i Administracji, opiekunka Koła Naukowego Praw Zwierząt UŚ, mówi o skuteczności...

Kategorie: artykułynietypowe święta
tagi :
więcej

„No Limits” | Kobiety a prawo pracy

O czym jest artykuł?O czym jest artykuł? Jakie prawa mają Polki w miejscu pracy? Chociaż zgodnie z przepisami nie powinno dochodzić do nierówności płacowych między mężczyznami a kobietami, w praktyce wyegzekwowanie tego może być trudne. Kontakt dr Urszula Torbus z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocniczka rektora ds. prawa pracy w Uniwersytecie Śląskim – urszula.torbus@us.edu.pl...

Kategorie: artykułypopularyzacja nauki
tagi :
więcej

Legal Hackers – międzynarodowy ruch społeczny w Katowicach

fot. FLY:D | Unsplash 14 stycznia 2023 roku w stolicy województwa śląskiego zainicjowano działalność międzynarodowego ruchu społecznego Legal Hackers Katowice. Jest to oficjalny oddział obecnie największej oddolnej społeczności innowacji prawnych na świecie. Inicjatywa zrodziła się w ramach Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science – konsorcjum naukowo-dydaktycznego utworzonego m.in. przez Uniwersytet Śląski...

Kategorie: informacjewspółpraca
tagi :
więcej

„No Limits” | Gdyby dotrzymywano umów, nie byłoby wojen

O czym jest artykuł?O czym jest artykuł? Prawo międzynarodowe jest pięknym standardem i świetnym punktem odniesienia, ale o codziennej jego skuteczności decydują przede wszystkim rozwiązania regionalne. Liczne przepisy obowiązujące w krajach całego świata regulują kwestie praw człowieka, jednak czym innym jest szczytna idea widniejąca „na papierze”, a czym innym rzeczywistość. Jak egzekwować przepisy, mające chronić...

Kategorie: artykułypopularyzacja nauki
tagi :
więcej

Nagroda za najlepszą monografię związaną z nowymi technologiami

Zespół naukowy pod kierunkiem dyrektora Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science dr. hab. Dariusza Szostka, prof. UŚ otrzymał nagrodę za najlepszą monografię w 2021 roku związaną z nowymi technologiami. Publikacja pt. „Legal tech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym” została doceniona...

Kategorie: informacjeosiągnięcia
tagi :
więcej

Pierwszy w UE raport dot. wpływu AI i nowych regulacji prawnych na rynek FinTech

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science opublikowało raport pt. „Zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości – szanse oraz zagrożenia. Analiza prawno-regulacyjna wpływu technologii uczenia maszynowego i pokrewnych na obowiązki sektora bankowego z zakresu zapewnienia zgodności oraz zarządzania ryzykiem”. To pierwszy taki dokument w Unii Europejskiej dotyczący wpływu AI i nowych regulacji prawnych...

Kategorie: informacjeogólne
tagi :
więcej

Sędzia Piotr Hofmański prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Nowym prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze został sędzia Piotr Hofmański. Jest to pierwszy przewodniczący pochodzący z Polski. Jego kadencja potrwa trzy lata. Piotr Hofmański ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał także stopień doktora. Następnie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nadano mu stopień doktora habilitowanego uchwałą Rady Wydziału Prawa i...

Kategorie: informacjeogólne
tagi :
return to top