Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

nauki prawne

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

Legal Hackers – międzynarodowy ruch społeczny w Katowicach

fot. FLY:D | Unsplash 14 stycznia 2023 roku w stolicy województwa śląskiego zainicjowano działalność międzynarodowego ruchu społecznego Legal Hackers Katowice. Jest to oficjalny oddział obecnie największej oddolnej społeczności innowacji prawnych na świecie. Inicjatywa zrodziła się w ramach Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science – konsorcjum naukowo-dydaktycznego utworzonego m.in. przez Uniwersytet Śląski...

Kategorie: informacjewspółpraca
tagi :
więcej

„No Limits” | Gdyby dotrzymywano umów, nie byłoby wojen

O czym jest artykuł?O czym jest artykuł? Prawo międzynarodowe jest pięknym standardem i świetnym punktem odniesienia, ale o codziennej jego skuteczności decydują przede wszystkim rozwiązania regionalne. Liczne przepisy obowiązujące w krajach całego świata regulują kwestie praw człowieka, jednak czym innym jest szczytna idea widniejąca „na papierze”, a czym innym rzeczywistość. Jak egzekwować przepisy, mające chronić...

Kategorie: artykułypopularyzacja nauki
tagi :
więcej

Nagroda za najlepszą monografię związaną z nowymi technologiami

Zespół naukowy pod kierunkiem dyrektora Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science dr. hab. Dariusza Szostka, prof. UŚ otrzymał nagrodę za najlepszą monografię w 2021 roku związaną z nowymi technologiami. Publikacja pt. „Legal tech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym” została doceniona...

Kategorie: informacjeosiągnięcia
tagi :
więcej

Pierwszy w UE raport dot. wpływu AI i nowych regulacji prawnych na rynek FinTech

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science opublikowało raport pt. „Zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości – szanse oraz zagrożenia. Analiza prawno-regulacyjna wpływu technologii uczenia maszynowego i pokrewnych na obowiązki sektora bankowego z zakresu zapewnienia zgodności oraz zarządzania ryzykiem”. To pierwszy taki dokument w Unii Europejskiej dotyczący wpływu AI i nowych regulacji prawnych...

Kategorie: informacjeogólne
tagi :
więcej

Sędzia Piotr Hofmański prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Nowym prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze został sędzia Piotr Hofmański. Jest to pierwszy przewodniczący pochodzący z Polski. Jego kadencja potrwa trzy lata. Piotr Hofmański ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał także stopień doktora. Następnie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nadano mu stopień doktora habilitowanego uchwałą Rady Wydziału Prawa i...

Kategorie: informacjeogólne
tagi :
więcej

RODO-mity. Rozmowa z prof. Mariuszem Jagielskim o ochronie danych osobowych

28 stycznia 2020 roku obchodzony jest 14. Dzień Ochrony Danych Osobowych, stanowiący znakomitą okazję do rozmowy na temat naszej prywatności. W dobie rodzącej się e-administracji, bankowości internetowej, popularnych zakupów w sieci czy marketingowej pomysłowości firm coraz większą wartość mają informacje o nas. O tym, dlaczego nie powinniśmy się obawiać przetwarzania naszych danych, mówi dr hab....

Kategorie: nietypowe świętawywiady
tagi :
return to top