Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Poznaj Studenta i Doktoranta Roku – podsumowanie XIV edycji Wyróżnień JM Rektora UŚ

15.06.2022 - 11:23 aktualizacja 17.06.2022 - 15:25
Redakcja: OO
Tagi: Wyróżnienia JM Rektora UŚ

Wyróżniający się studenci, doktoranci oraz słuchacze Uniwersytetu Śląskiego uhonorowani zostali podczas tegorocznej gali wręczenia Wyróżnień JM Rektora UŚ. Łącznie w tej edycji wyróżniono 24 osoby, w tym 5 z Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytetu Śląski Dzieci oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), a także 10 studentek i studentów oraz 9 doktorantek i doktorantów.

W trakcie uroczystości, która odbyła się 14 czerwca 2022 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ogłoszono wyniki plebiscytu na Studenta i Doktoranta Roku. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem systemu USOS. Każdy mógł oddać jeden głos. Spośród wszystkich laureatów XIV edycji konkursu wspólnota akademicka wybrała osoby, które ze względu na swoją działalność bądź osiągnięcia zasłużyły na szczególne wyróżnienie.

Studentem Roku został Wojciech Wydmański (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ), natomiast tytuł Doktoranta Roku przyznano Mariuszowi Wierzgoniowi (Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ).

laureaci Wyróżnień JM Rektora UŚ

Zdjęcie pamiątkowe laureatów Wyróżnień JM Rektora UŚ | fot. Matylda Klos

Student Roku

Student Roku – Wojciech Wydmański

Student Roku – Wojciech Wydmański | fot. Matylda Klos

Wojciech Wydmański jest studentem indywidualnych studiów międzyobszarowych UŚ (kierunek prawo oraz historia). Autor artykułów naukowych, rozdziałów książkowych, w tym w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe, a także sprawozdania z I Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Nauk Historycznoprawnych w ,,Czasopiśmie Prawno-Historycznym”. Realizował własne projekty naukowe. Wystąpił na konferencjach naukowych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Laureat konkursu „Wygraj Staż” w Parlamencie Europejskim w Brukseli (2018) oraz konkursu ,,Rola Senatu RP – w stronę przyszłości” (2019). Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego 2019. Uzyskał drużynowo II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Moot Court Civils” (2021). W latach 2018–2019 zajmował się koordynacją działań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Historii Prawa UŚ (od 2017), Koła Naukowego Prawa Cywilnego ,,Sapere Aude” (2020–2021) oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego ,,Spiritus Constitutionis” (2020–2021). W czasie zajęć zdalnych inicjator, pomysłodawca i główny organizator Akademii Prawa Cywilnego oraz Akademii Historii Ustroju i Prawa (od grudnia 2020 do maja 2021). Inicjator, pomysłodawca, główny organizator działającego od listopada 2020 roku Forum Nauk Historycznoprawnych. Aktywny uczestnik trzech edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Doktorant Roku

Mariusz Wierzgoń jest doktorantem na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. Autor artykułów naukowych oraz wystąpień i posterów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Uzyskał dwa stypendia zagraniczne (PROM). Uczestnik wypraw naukowych na Wyspę Króla Jerzego (Antarktyka) oraz Spitsbergen. Zaangażowany od lat w działania na rzecz ochrony przyrody – współpracuje z innymi społecznikami, organizacjami lokalnymi i ogólnopolskimi, m.in. z Fundacją Las Naturalny (Natural Forest Foundation). Od 2004 roku jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie-Kamionce, a od 2010 roku po ukończeniu szkolenia podstawowego należy do Sekcji Bojowej tej jednostki. Od 2021 roku sprawuje również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Mikołów-Kamionka. Od 2009 roku jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a od 2021 roku Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach, angażując się w sprawy statutowe i organizacyjne tych stowarzyszeń. W 2021 roku otrzymał uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III. Od 2006 roku jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywnie włącza się w działania samorządu doktorantów, w latach 2019–2021 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów oraz reprezentował środowisko doktorantów w komisjach uczelnianych. Sprawował opiekę merytoryczną oraz animował działania studentów związanych z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Przyrodników Planeta (2018–2022). Posiada znaczące osiągnięcia również w zakresie popularyzacji nauki i edukacji ekologicznej – przez cały okres studiów doktoranckich angażował się w różne wydarzenia naukowe w uczelni, jednostkach oświaty oraz w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.

Doktorant Roku – Mariusz Wierzgoń

Doktorant Roku – Mariusz Wierzgoń | fot. Matylda Klos

return to top