Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Studia w języku angielskim

25.06.2021 - 10:50 aktualizacja 05.04.2022 - 10:29
Redakcja: MJ
Tagi: rekrutacja

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Śląski proponuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim obejmującą 10 kierunków prowadzonych na 6 wydziałach.

Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp.) prowadzone w języku angielskim dają studentom szybszy dostęp do wiedzy, ułatwiają poruszanie się wśród specjalistycznych baz i artykułów, w których publikowanych jest większość znaczących osiągnięć naukowych.

Dzięki stałemu kontaktowi z językiem angielskim studenci potrafią swobodnie komunikować się w swojej dziedzinie. Przekłada się to na większe możliwości na rodzimym rynku pracy oraz otwiera drogę do kariery międzynarodowej. 

Osoby studiujące w języku angielskim mają też większe szanse na udział w mobilnościowych programach stypendialnych. Uniwersytet Śląski ma partnerów w 60. krajach świata oraz ponad 700 umów w ramach programu Erasmus+.

Nasza uczelnia jest także częścią uniwersytetu europejskiego w ramach sojuszu Transform4Europe. Wspólnie z sześcioma szkołami wyższymi zlokalizowanymi w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Bułgarii i na Litwie będzie kształcić wysoko wykwalifikowanych przedsiębiorców wiedzy. Międzynarodowa współpraca pozwoli naszym studentom i doktorantom wybierać programy studiów ze wspólnej oferty dydaktycznej, która zostanie przygotowana przez uczelnie partnerskie. Umożliwi efektywniejsze rozwijanie kompetencji językowych w praktyce, ułatwi wymianę akademicką i nawiązywanie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także wzmocni poczucie tożsamości europejskiej.

Zajęcia na studiach anglojęzycznych prowadzone są w małych grupach, co zwiększa komfort pracy i przekłada się na szybszy rozwój kompetencji językowych. Zwieńczeniem studiów jest napisanie pracy dyplomowej w języku angielskim. Studiowanie w języku angielskim ma również realne przełożenie na możliwość kontynuowania kształcenia poza granicami kraju.

Studia w języku angielskim

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Wydział Nauk Przyrodniczych

Wydział Humanistyczny

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

return to top