Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców z UŚ

19.06.2020 - 12:50 aktualizacja 22.06.2020 - 12:30
Redakcja: MJ

17 czerwca 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów, którzy otrzymają stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. W tym roku otrzyma je 200 osób. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego:

  • dr hab. Wojciech Waleczek, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji – zajmuje się wykonawstwem muzyki fortepianowej zarówno solowej, kameralnej, jak i symfonicznej poprzez wykonywanie recitali i koncertów, a także realizację nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych;
  • dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych – prowadzi badania w ramach biogeomorfologii, skupiając się przede wszystkim na biomorfodynamice stoków zalesionych oraz procesach wietrzenia biologicznego powodowanego przez systemy korzeniowe drzew;
  • dr Ashley Gumsley z Wydziału Nauk Przyrodniczych – jego badania skupiają się na geochronologii (określeniu czasu) oraz paleomagnetyzmie (określeniu położenia) skał maficznych;
  • dr Mikołaj Marcela z Wydziału Humanistycznego – zajmuje się przede wszystkim problemem potworności w literaturze i kulturze nowoczesnej oraz najnowszej, zagadnieniami związanymi z literaturą i kulturą popularną, a ostatnio utopijną edukacją, czyli badaniem wizji szkół i uniwersytetów obecnych w literaturze i kulturze science fiction;
  • dr Katarzyna Malarz z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – związana ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie prowadzi badania, których tematyka oscyluje wokół własności antyproliferacyjnych oraz mechanizmu działania związków mających potencjalne zastosowanie jako leki w innowacyjnych terapiach celowanych;
  • dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – tematyka badań, które prowadzi w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, skupia się w głównej mierze na poznaniu mechanizmów działania antynowotworowego potencjalnych cytostatyków;
  • Agnieszka Talik, doktorantka z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – obszar prowadzonych przez nią badań obejmuje układy ograniczone przestrzennie, w tym przewidywanie i zastosowanie tych materiałów w wielu gałęziach przemysłu związanego z nanotechnologią.

Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez zespół doradczy, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów oraz pełna lista laureatów dostępne są na stronie: www.gov.pl.

return to top