Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tydzień Trzech Kultur w Mieście Nauki: 26 lutego–3 marca 2024

22.01.2024 - 12:56 aktualizacja 15.03.2024 - 12:37
Redakcja: wc-a
Tagi: 50 tygodni w Mieście Nauki

Tydzień nr 9: Tydzień Trzech Kultur

Termin: 26 lutego–3 marca 2024

 • Kuratorka: dr Aniela Kucharska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Producentka: dr Cecylia Tatoj (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dziewiątym tygodniem w ramach 50 Tygodni w Mieście Nauki był Tydzień Trzech Kultur. Wydarzenie odbywało się w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, które potrwają przez cały 2024 rok.

Choć dziś wydaje się to niemożliwe, był kiedyś taki kraj w Europie, w którym współistniały trzy kultury i trzy największe religie: islam, judaizm i chrześcijaństwo. Jaki to był kraj? Hiszpania za panowania Alfonsa X Mądrego, którego podejście do kwestii nauki, religii i kultury zupełnie odbiegało od panującego wówczas modelu. Ten trzynastowieczny, chrześcijański król był zwolennikiem tolerancji religijnej oraz krzewienia wiedzy żydowskich i arabskich uczonych, zaś stolica jego państwa, Toledo, było jednym z najważniejszych miast nauki ówczesnej Europy. W ramach Tygodnia Trzech Kultur chcieliśmy wrócić do tych korzeni. Uczestnicy mogli:

 1. zwiedzić Centrum Kultury i Dialogu „Doha”;
 2. skorzystać z oryginalnych tatuaży z henny;
 3. nauczyć się podstaw języka arabskiego i hebrajskiego;
 4. skosztować przepysznej herbaty marokańskiej;
 5. wysłuchać koncertu chóru ewangelickiego oraz gry na bandurze;
 6. zobaczyć ciekawe wystawy, posłuchać mądrych wykładów i uczestniczyć w interesujących debatach.

Staraliśmy się pokazać, jak różne kultury mogą nie tylko współistnieć, ale także wzajemnie się przenikać i wzbogacać. Celem Tygodnia Trzech Kultur było dowiedzenie, że nauka i kultura zawsze idą w parze i działają na rzecz pokoju.

Grafika Tygodnia Tygodnia Trzech Kultur (informacje w tekście)

Podcast

O tym dlaczego wielokulturowość jest ważna i jak uczy szacunku do drugiego człowieka rozmawiały w podcaście kuratorki Tygodnia Trzech Kultur: dr Aniela Kucharska oraz dr Cecylia Tatoj, a także prof. dr hab. Dariusz Kubok z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie prowadził Radosław Aksamit.

Badania naukowe

W artykule „Komunikacja interkulturowa fundamentem nauki języka obcego” Agnieszka Kliks-Pudlik opisuje badania prowadzone przez naukowców ze wszystkich uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki. W tekście przybliżone są prace ekspertek z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego – kuratorki i producentki Tygodnia Trzech Kultur.

Harmonogram tygodnia

 • Od 26 lutego do 3 marca (poniedziałek–niedziela) – Wystawa Wiara, spotkanie, dialog. Trzy religie na śląskiej ziemi (Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, Katowice, hol główny)

Wystawa przybliża trzy kultury obecne we współczesnym życiu Górnego Śląska (chrześcijaństwo, judaizm oraz islam) poprzez prezentację wybranych przedmiotów związanych z kultem religijnym oraz literaturę poświęconą relacjom i stosunkom panującym pomiędzy przedstawicielami tych kultur. Ponadto odwiedzający wystawę mogą zapoznać się z inicjatywami międzyreligijnymi podejmowanymi przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademię Ekumeniczną w Katowicach, a także zajrzeć do warsztatu ikonopisarza, odkrywając ekumeniczny wymiar ikon.

Wystawa zorganizowana jest przez pracowników Biblioteki Teologicznej w Katowicach we współpracy z Akademią Ekumeniczną. Organizatorem z ramienia Akademii Ekumenicznej jest ks. dr Adam Palion.


26 lutego – 3 marca (poniedziałek–niedziela, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, hol główny)

 • Wystawa Wybitni muzułmanie

Prezentacja wybitnych muzułmańskich uczonych żyjących na przełomie IX i XIV (takich jak Al-Kindi, Abulkasís, Al-Farabí, Ar-Razí), którzy wnieśli olbrzymi wkład w różne dziedziny nauki. Wystawa zorganizowana przy współudziale dyrektora Centrum Kultury i Dialogu „Doha” w Katowicach oraz prezesa Muzułmańskiej Fundacji Pomocy Imama Dr. Abdula Jabbara Koubaisy.

 • Wystawa Kościoły w krajach arabskich

Prezentacja kościołów chrześcijańskich w krajach muzułmańskich mająca na celu poza ukazaniem architektury zwrócenie uwagi na to, że pokojowe współistnienie chrześcijaństwa i islamu jest w niektórych państwach arabskich możliwe.  

Wystawa zorganizowana przy współudziale dyrektora Centrum Kultury i Dialogu „Doha” w Katowicach oraz prezesa Muzułmańskiej Fundacji Pomocy Imama Dr. Abdula Jabbara Koubaisy.

 • Wystawa Dziedzictwo kulturowe narodu marokańskiego

Prezentacja zdjęć Maroka połączona z barwną, orientalną ekspozycją marokańskich przedmiotów użytku codziennego, tradycyjnych strojów i biżuterii. Wystawa organizowana dzięki uprzejmości prezeski Polsko-Marokańskiej Fundacji ARGAN Hassny Ezzara.

Wystawy skierowane są do wszystkich grup wiekowych.


 

 • 11.00–12.00Spotkanie z językiem arabskim i jego kaligrafią (Centrum Kultury i Dialogu Doha, ul. 1 Maja 130, Katowice)

Wykład i warsztaty skierowane do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy na temat języka arabskiego i jego kaligrafii.

Wydarzenie poprowadzi Imam dr Abdul Jabbar Koubaisy – dyrektor Centrum Kultury i Dialogu Doha w Katowicach, prezes Muzułmańskiej Fundacji Pomocy oraz wiceprzewodniczący Ligi Muzułmańskiej w Polsce.

Na zajęcia obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 35 osób. Zapisy zakończone – brak miejsc!


 • 12.30–14.00Spotkanie z językiem arabskim i jego kaligrafią oraz wykład o parzeniu kawy arabskiej wraz z degustacją (Centrum Kultury i Dialogu Doha, ul. 1 Maja 130, Katowice)

Wykład i warsztaty skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas warsztatów uczniowie uzyskają ciekawe informacje na temat języka arabskiego, nauczą się podstaw jego kaligrafii, a także dowiedzą się, jak się parzy arabską kawę i będą mogli jej spróbować wraz z pysznymi daktylami.

Wydarzenie poprowadzi Imam dr Abdul Jabbar Koubaisy – dyrektor Centrum Kultury i Dialogu Doha w Katowicach, prezes Muzułmańskiej Fundacji Pomocy oraz wiceprzewodniczący Ligi Muzułmańskiej w Polsce.

Na zajęcia obowiązują zapisy(formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 35 osób. Zapisy zakończone – brak miejsc!


 • 16.30–17.30Spotkanie z językiem arabskim i jego kaligrafią oraz wykład o parzeniu kawy arabskiej wraz z degustacją (Centrum Kultury i Dialogu Doha, ul. 1.go Maja 130, Katowice)

Wykład i warsztaty skierowane do osób dorosłych. Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają ciekawe informacje na temat języka arabskiego, nauczą się podstaw jego kaligrafii, a także dowiedzą się, jak się parzy arabską kawę i będą mogli jej spróbować wraz z pysznymi daktylami.

Na zajęcia obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 35 osób.


 • 18.05–19.35Warsztaty z ceramiki „Trzy kultury” (Pałac Młodzieży w Katowicach, Pracownia ceramiki, ul. Mikołowska, sala nr 19, parter)

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Podczas warsztatów uczestnicy pracując w glinie, stworzą własne interpretacje symboli wybranej kultury: żydowskiej, chrześcijańskiej lub muzułmańskiej.

Wydarzenie poprowadzi mgr Beata Będkowska.

Na zajęcia obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 12 osób.


 • 9.00–9.45Wykład „Na styku kultur, religii i poglądów, czyli kilka słów o wzgórzu Moria” (Kato Science Corner, ul. Młyńska 2, Katowice)

Każda z trzech wielkich religii ma własną tradycję, w którą wpisuje się Góra Morii. Dla żydów i chrześcijan jest to miejsce, uważane za centrum świata, w którym według Starego Testamentu, Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Tam w X w. p.n.e. żydzi zbudowali swoją Pierwszą Świątynię – mieszkanie samego Jahwe. Z kolei muzułmanie wierzą, że stamtąd prorok Mahomet wstąpił do nieba na swym koniu Buraku, w obecności Archanioła Gabriela.

Wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wykład poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


 • 10.00–11.30Spotkanie z językiem hebrajskim (Kato Science Corner, ul. Młyńska 2, Katowice)

Wydarzenie ma na celu przybliżenie uczniom informacji o pochodzeniu i użyciu języka hebrajskiego. Z kolei podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawy tego języka i nauczą się zapisywać niektóre słowa.

Wykład i warsztaty skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia poprowadzi ks. prof. dr hab. Artur Malina z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na zajęcia obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 40 osób. Zapisy zakończone – brak miejsc!


 • 18.00–19.30Promocja książki „Nie damy się wysiedlić… o żydowskim ruchu oporu w Zagłębiu Dąbrowskim” (Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1)

„Nie damy się wysiedlić. Bojowniczki i bojownicy żydowskiego ruchu oporu w Będzinie i Sosnowcu” to pierwszy leksykon przedstawiający losy dziewczyn i chłopców żydowskiego podziemia w Zagłębiu Dąbrowskim. Publikacja jest wynikiem działań Fundacji Brama Cukermana związanych z upamiętnieniem 80. rocznicy likwidacji gett w Będzinie-Kamionce i Sosnowcu-Środuli.

W książce znalazły się imiona i nazwiska 170 bojowniczek i bojowników z gett w Będzinie i Sosnowcu. W niektórych przypadkach znajdziemy tam pełne biogramy, w innych pojedyncze zdanie na podstawie jedynej informacji, jaka zachowała się po wielu z nich. Członkowie ruchu oporu na różne sposoby przeciwstawiali się hitlerowskim planom Zagłady. Czasem był to zbrojny opór, innym razem ucieczka z okupowanej Polski, ukrywanie się lub ratowanie innych.

Wydarzenie skierowane do młodzieży i osób dorosłych. Spotkanie poprowadzi dziennikarka Dominika Szczawińska. O historii żydowskiego ruchu oporu w Będzinie i Sosnowcu opowiedzą redaktorzy książki Karolina Jakoweńko i Tomek Grząślewicz z Fundacji Brama Cukermana, która od 2009 roku zajmuje się ochroną dziedzictwa zagłębiowskich Żydów.


 • 18.00–19.00Koncert chórów ewangelickich i gry na bandurze (Kościół Zmartwychwstania Pańskiego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, ul. Warszawska 18, Katowice)

Dzięki uprzejmości księdza biskupa dr. Mariana Niemca, koncert odbędzie się w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Kościół ten był pierwszym murowanym obiektem sakralnym, jaki wybudowano w Katowicach, a w jego wnętrzu odbywają się nabożeństwa, spotkania i liczne koncerty. Podczas tego wydarzenia wystąpią dwa chóry: Largo Cantabile oraz Largo.

Chór Largo Cantabile jest chórem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, natomiast chór Largo to chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach. Dyrygentką obydwu chórów jest Iga Eckert – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w specjalności Rytmika, Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w klasie dyrygentury Szymona Bywalca), dwukrotna laureatka nagrody Promocji Młodych Twórców Kultury Urzędu Miasta Katowice.

Ponadto podczas wieczoru można będzie wysłuchać gry na bandurze – ukraińskim instrumencie strunowym, łączącym elementy cytry i lutni. W tej części koncertu wystąpi Mariia Ivanitska, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnopolu na Wydziale ukraińskich ludowych instrumentów, ze specjalnością gry na bandurze. Aktualnie Mariia Ivanitska jest studentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Wydarzenie skierowane do wszystkich grup wiekowych.


 • 17.20–18.50Warsztaty z ceramiki „Trzy kultury” (Pałac Młodzieży w Katowicach, Pracownia ceramiki, ul. Mikołowska, sala nr 19, parter)

Podczas warsztatów uczestnicy pracując w glinie, stworzą własne interpretacje symboli wybranej kultury: żydowskiej, chrześcijańskiej lub muzułmańskiej.

Wydarzenie skierowane jest do młodzieży od 17. roku życia oraz osób dorosłych. Zajęcia poprowadzi mgr Barbara Studziżba.

Na zajęcia obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 12 osób.


 • 18.00–18.30Prelekcja „Z Jerozolimy do Paryża. Krótka historia Notre-Dame” (Kinoteatr Rialto, ul. Świętego Jana 24, Katowice)

Wprowadzenie do filmu „Notre-Dame płonie”. Prelekcję poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na wykład oraz na projekcję filmu obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 240 osób.


 • 18.30–20.15Projekcja filmu „Notre-Dame płonie” (Kinoteatr Rialto, ul. Świętego Jana 24, Katowice)

Film „Notre-Dame płonie” opowiada sfabularyzowaną historię pożaru, który w kwietniu 2019 roku wstrząsnął nie tylko Francją, ale całą Europą. Krótkie wprowadzenie do filmu będzie chwilą refleksji nad zakorzenieniem się chrześcijaństwa w Europie, nad zjawiskiem pierwszej globalizacji oraz nad konsekwencjami, często dramatycznymi, współwystępowania wyznań i kultur na kontynencie europejskim.

Seans skierowany do widzów powyżej 16 roku życia.

Na wykład oraz na projekcję filmu obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 240 osób.


 • 17.30–19.00Debata „Różnorodność myśli – myśli o różnorodności” (Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, aula im. prof. I. Opackiego)

Debata międzykulturowa daje możliwość poszerzenia horyzontów w zakresie niezwykle istotnego obecnie tematu – dialogu międzykulturowego. Będzie to okazja do osobistego spotkania z osobami reprezentującymi inne poglądy, kultury, religie, a także możliwość do zweryfikowania własnych, nierzadko stereotypowych poglądów, co jest pierwszym krokiem do budowania rzetelnej, opartej na faktach, wiedzy.

W wydarzeniu wezmą udział:

Wydarzenie skierowane do młodzieży powyżej 15. roku życia oraz osób dorosłych.


 • 10.00–10.30Wykład „Science and faith in Islamic perspective” (Wydział Humanistyczny UŚ, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, sala im. prof. A. Pawlikowskiego, B/1.1)

Wykład jaki przeprowadzi prof. Ibrahima Bin Saleh Al-Naimi ma na celu przedstawienie miejsca, jakie w islamie zajmuje nauka. Nasz gość, opierając się na muzułmańskich teologach, podejmie próbę odpowiedzi na coraz częściej stawiane pytania o to, gdzie oraz w jaki sposób nauka i wiara spotykają się, dając współczesnemu człowiekowi odpowiedź na fundamentalne pytania dotyczące wszechświata.

Wydarzenie tłumaczone symultanicznie na język polski, skierowane do młodzieży od 15. roku życia oraz osób dorosłych. Wykład transmitowany będzie w obu wersjach językowych na kanale YouTube.

Wydarzenie poprowadzi prof. Ibrahim Bin Saleh Al-Naimi, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w Katarze, przewodniczący Rady Dyrektorów Międzywyznaniowego Centrum Dialogu Międzynarodowego w Doha w Katarze.

Na wszystkie cztery sobotnie wydarzenia obowiązują zapisy przez ten sam formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 90 osób.


 • 10.30–11.30Debata „Science and religion. Separately or together? Where did we come from, where are we and where are we going?”

Debata międzykulturowa będzie okazją do wymiany poglądów na temat miejsca religii w świecie nauki oraz nauki w świecie religii. Czy można je pogodzić, czy może należy całkowicie rozdzielić? Uczeni przedstawią swoje punkty widzenia, nieodłącznie związane z kulturą swojej części świata.

Wydarzenie tłumaczone symultanicznie na język polski, skierowane do młodzieży od 15. roku życia oraz osób dorosłych.

W debacie wezmą udział:

Na wszystkie cztery sobotnie wydarzenia obowiązują zapisy przez ten sam formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 90 osób.


 • 11.30–12.30Weekendowe spotkanie z kulturą arabską. Ceremoniał marokańskiej herbaty miętowej wraz z degustacją przy muzyce arabskiej (Wydział Humanistyczny UŚ, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, hol na I piętrze)

Ceremonia miętowej herbaty to ważny element kultury i tradycji Maroka, który symbolizuje gościnność, przyjaźń oraz spędzanie czasu z bliskimi. Rytuał obejmuje kilka etapów, od przygotowania herbaty, po serwowanie i picie.

Spotkanie poprowadzi Hassna Ezzara, prezeska Polsko-Marokańskiej Fundacji ARGAN.

Na wszystkie cztery sobotnie wydarzenia obowiązują zapisy przez ten sam formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 90 osób.


 • 11.30–12.30Arabska sztuka zdobienia ciała (Wydział Humanistyczny UŚ, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, hol główny)

Malowanie ciała naturalnymi barwnikami to niezwykła sztuka. W arabskim świecie dekorowanie ciała najczęściej praktykowane jest przez kobiety, które stosują ją na swoich dłoniach i stopach. Henna jest symbolem powodzenia, szczęścia, dobrobytu i płodności. Naturalny tatuaż znika ze skóry po kilku dniach.

Warsztaty poprowadzą Taghareed Al-hawsh, Maja Ibrahim, oraz Zainah Al-selwi.

Na wszystkie cztery sobotnie wydarzenia obowiązują zapisy przez ten sam formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 90 osób.


 • 18.00–19.00Koncert Etnos Ensemble „Trzy kultury. Trzy Religie” (Śląskie Seminarium Duchowne, ul. Wita Stwosza 17a, Katowice, sala koncertowa)

Zespół Etnos Ensemble tworzy kwintet wytrawnych instrumentalistów. Każdy z członków zespołu stanowi wyjątkową indywidualność i dysponuje własnymi doświadczeniami zdobywanymi w ramach rozmaitych projektów. Połączyła ich miłość do muzyki etnicznej, a więc tego, co piękne, proste, tętniące życiem i najbliższe duszy każdego człowieka.

Panowie w swojej twórczości łączą tradycyjne inspiracje ludowe: słowiańskie, bałkańskie, klezmerskie oraz arabskie z elementami improwizacji i jazzu wydobywając z nich to, co unikatowe, prawdziwe i śliczne. Styl, który prezentują jest indywidualny i oryginalny, dlatego trudno go określić jako jeden gatunek. Twórczość Etnos Ensemble wychodzi z głębi, jest prawdziwa i szczera. Łączy tradycyjną energię i elegancję z pierwotnym, pradawnym pulsem.

Piątka muzyków, jedna narracja:
Bartosz Pacan (klarnet),
Konrad Merta (akordeon),
Piotr Gach (wiolonczela),
Michał Kapczuk (kontrabas),
Przemysław Pacan (instrumenty perkusyjne).

Dzięki uprzejmości rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach ks. Krzysztofa Matuszewskiego oraz ks. Marka Konska (ekonom Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego) „Koncert Trzech Religii” odbędzie się w niedawno odrestaurowanej Sali Koncertowej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Wydarzenie poprowadzą dr Aniela Kucharska i dr Cecylia Tatoj. Koordynatorką koncertu jest Ewa Kafel.

Na koncert obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 200 osób.


 • 10.00–10.30Wstęp do debaty „Trzy kobiety. Trzy religie. Trzy punkty widzenia?” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, aula im. prof. I. Opackiego)

Czy walka z nierównością i dyskryminacją, których doświadczają kobiety pozostaje w sprzeczności z obroną tradycji, wartości i zasad, na których opierają się systemy monoteistyczne? Czy można pogodzić dążenie do postępu społecznego z wyznawaniem religii, którym nie jest obca patriarchalna wizja świata? Feminizm żydowski, chrześcijański i muzułmański to postawy, które poszukują kompromisu, łączą tradycję i nowoczesność oraz wykraczają poza myślenie dualistyczne. Co łączy te nurty? Na czym polega ich skuteczność? Jakie miejsce zajmują one we współczesnej myśli religijnej oraz na tle ruchów feministycznych? Wykład skłoni słuchaczy do poszukania odpowiedzi na te i inne pytania.

Prelekcję poprowadzi dr hab. Magdalena Zdrada-Cok, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


 • 10.30–11.30Debata „Trzy kobiety. Trzy religie. Trzy punkty widzenia?” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, aula im. prof. I. Opackiego)

Celem debaty jest stworzenie miejsca do przedstawienia różnych punktów widzenia oraz szukania wspólnych wartości. Wyznawczynie trzech największych religii monoteistycznych zostaną zapytanie o rolę kobiety w rodzinie, o relacje kobieta-mężczyzna oraz o rolę kobiety w społeczeństwie. Główną wartością spotkania będzie pokazanie, że postawa wzajemnej otwartości i zrozumienia jest możliwa i niesie ludziom nadzieję na pokój na świecie.

W debacie wezmą udział:


 • 11.30–12.30Warsztaty „Arabska sztuka zdobienia ciała”

Malowanie ciała naturalnymi barwnikami to niezwykła sztuka. W arabskim świecie dekorowanie ciała najczęściej praktykowane jest przez kobiety, które stosują ją na swoich dłoniach i stopach. Henna jest symbolem powodzenia, szczęścia, dobrobytu i płodności. Naturalny tatuaż znika ze skóry po kilku dniach.

Zajęcia prowadzą Taghareed Al-hawsh, Maja Ibrahim oraz Zainah Al-selwi. Warsztaty poświęcone sztuce malowania ciała henną, będącej ważnym elementem kultury arabskiej.


 • 12.00–13.30Wykład „Spotkanie z Marokiem”

Wykład ma na celu przedstawienie wciąż słabo znanego przez Polaków państwa Maroko. Hassna Ezzara, Marokanka od ponad 10 lat mieszkająca w Polsce, rozpocznie spotkanie od wprowadzenia w historię i kulturę swojego kraju, a następnie, pokazując barwne fotografie, opowie o nieznanych zakątkach, a także o tradycjach i zwyczajach tego odległego i zarazem fascynującego narodu.

Wydarzenie poprowadzi Hassna Ezzara, prezeska Polsko-Marokańskiej Fundacji ARGAN).


 • 13.30–16.30Motywy i symbole cmentarza żydowskiego (Cmentarz żydowski, ul. Kozielska 16, Katowice)

Wykład wraz z oprowadzaniem po Cmentarzu żydowskim w Katowicach poprowadzi bardzo znany historyk, judaista, dokumentalista żydowskich nekropolii m.in. w Katowicach, Krakowie czy Mikołowie, dr Sławomir Pastuszka (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach).

Wydarzenie skierowane do młodzieży od 15. roku życia oraz osób dorosłych. Obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 35 osób.


 • 15.00–15.45Wykład „Śladami katowickich żydów” (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej–Curie, Katowice, ul. 3 Maja 42)

Wykład poprowadzi Włodzimierz Kac, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Na wykład i przejazd tramwajem ze zwiedzaniem obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 40 osób. Wydarzenia skierowane do młodzieży od 15 roku życia oraz osób dorosłych.


 • 16.00–18.00Żydowskie ślady” (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej–Curie, Katowice, ul. 3 Maja 42)

Przejazd zabytkowym tramwajem na trasie KatowiceBędzin–Katowice. Wykład połączony ze zwiedzaniem żydowskiego domu modlitwy znajdującego się w tzw. Bramie Cukermana. Powrót zabytkowym tramwajem do Katowic.

Wydarzenie poprowadzi Dariusz Walerjański, przewodniczący Rady Fundacji Bramy Cukermana.

Na wykład i przejazd tramwajem ze zwiedzaniem obowiązuje jeden formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy). Limit uczestników wynosi 40 osób, na które przypada 16 miejsc siedzących w tramwaju i 24 stojące. Wydarzenia skierowane do młodzieży od 15 roku życia oraz osób dorosłych.


Film

Uczestnicy Tygodni Trzech Kultur mieli możliwość wziąć udział w wielu interesujących aktywnościach, przybliżających inne kultury. Mogli nauczyć się obcych języków, spróbować nowych potraw czy wysłuchać ciekawych wykładów. Poniżej możecie obejrzeć filmowe podsumowanie tygodnia.

Galeria

Zobacz fotorelację z Tygodnia Trzech Kultur. Pełną galerię wraz z podpisami do zdjęć i podsumowaniem wszystkich aktywności znajdziecie w osobnym wpisie.

Sylwetka kuratorki i producentki

dr Aniela Kucharska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunktka na kierunku filologia romańska Uniwersytetu Śląskiego. Jej  zainteresowania naukowe skupiają się wokół jej wielkiej pasji, którą jest historia Hiszpanii oraz Ameryki Południowej. Współorganizowała V Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów „Encuentros”, a także wiele warsztatów dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Organizuje liczne wystawy promujące między innymi kraje hispanojęzyczne. Od roku 2019 jest koordynatorką corocznego święta promującego język hiszpański w naszym regionie –„Hispanofonii”. Od 2021 roku jest koordynatorką Programu Erasmus +.

dr Cecylia Tatoj – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od początku studiów i przez cały okres trwania pracy zawodowej związana z językiem hiszpańskim w Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się porównywaniem języka hiszpańskiego i polskiego oraz dydaktyką języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem roli kompetencji interkulturowej. Pełni funkcję rzeczoznawczyni merytoryczno-dydaktycznej podręczników przeznaczonych do nauki języka hiszpańskiego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Była współorganizatorką pięciu konferencji międzynarodowych, regularnie prowadzi warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego oraz wykłady promujące język hiszpański. Od 20 lat pełni funkcję wydziałowej koordynatorki Programu Erasmus+. W latach 2018–2022 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

Funded by European Union

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Unia Europejska ani REA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

return to top