Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikacja interkulturowa fundamentem nauki języka obcego

22.02.2024 - 09:28 aktualizacja 01.03.2024 - 15:12
Redakcja: wc-a
Tagi: 50 tygodni w Mieście Nauki

W każdym z 50 Tygodni w Mieście Nauki publikujemy tekst o wybranych badaniach prowadzonych w danej tematyce przez naukowców z uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki. Teksty dają wgląd w różnorodność zagadnień poruszanych przez naukowców oraz pokazują, jaki potencjał badawczy drzemie w uczelniach tworzących konsorcjum.

| Agnieszka Kliks-Pudlik |

Dziewiątym spośród 50 tygodni w Mieście Nauki jest Tydzień Trzech Kultur: chrześcijańskiej, żydowskiej i muzułmańskiej. Naukowczynie z Uniwersytetu Śląskiego zajmują się badaniem komunikacji interkulturowej i przekonują, że zrozumienie historii i kultury danego kraju to klucz do nauki języka obcego.

– Wierzymy głęboko, że w dobie licznych konfliktów i szerzącej się nietolerancji tylko dialog i próba wzajemnego zrozumienia przyniosą tak bardzo pożądany pokój. Za swój główny cel stawiamy sobie prowadzenie badań naukowych, które – w połączeniu z historią i sztuką – wpływają na lepsze zrozumienie języków obcych, a co za tym idzie, na zmianę postrzegania drugiego człowieka – podkreślają kuratorka i producentka Tygodnia Trzech Kultur: dr Aniela Kucharska oraz dr Cecylia Tatoj z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Obraz króla Alfonsa X ze swoim dworem

To właśnie Hiszpania za czasów panowania króla Alfonsa X (1221-1284), kiedy współistniały tam trzy religie: judaizm, chrześcijaństwo oraz islam, była inspiracją dla badaczek przy tworzeniu programu Tygodnia Trzech Kultur | Wikimedia Commons

Naukowczynie specjalizują się w językoznawstwie i na co dzień wprowadzają studentów filologii oraz lingwistyki stosowanej w zawiłości języka Cervantesa, objaśniając jego strukturę oraz pokazując powiązania z historią, kulturą i sztuką. Dodatkowo obie prowadzą zajęcia z historii Hiszpanii oraz krajów hispanojęzycznych.

To właśnie Hiszpania za czasów panowania króla Alfonsa X (1221–1284), kiedy współistniały tam trzy religie: judaizm, chrześcijaństwo oraz islam, była inspiracją dla badaczek przy tworzeniu programu Tygodnia Trzech Kultur. – Podejście Alfonsa X do kwestii nauki, religii i kultury zupełnie odbiegało od panującego wówczas modelu. Ten chrześcijański król był zwolennikiem tolerancji religijnej oraz krzewienia wiedzy żydowskich i arabskich uczonych, zaś stolica jego państwa, Toledo, była jednym z najważniejszych miast nauki ówczesnej Europy – przypominają badaczki.

Osoba króla Alfonsa X – twórcy podwalin prawodawstwa hiszpańskiego – jest bliska dr Anieli Kucharskiej, której badania naukowe są poświęcone hiszpańskiemu językowi prawniczemu. – Opisuję specyfikę użycia wybranej terminologii prawniczej zawierającej m.in. latynizmy, arabizmy, hellenizmy i inne barbaryzmy oraz badam metafory, których występowania nie spodziewamy się w tak specyficznej odmianie języka – wskazuje.

Obie naukowczynie w swojej pracy badawczej i dydaktycznej podkreślają bardzo silny związek pomiędzy zrozumieniem historii i kultury danego kraju a umiejętnością odrzucenia fałszywych stereotypów dotyczących jego mieszkańców i nastawieniem na rzeczywistą komunikację interkulturową.

Właśnie komunikacja interkulturowa jest głównym tematem oraz celem badań prowadzonych przez dr Cecylię Tatoj, która kieruje zespołem badawczym „DLAE/LE: Didáctica y lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera en Polonia”, skupiającym naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Prowadzone przez nas badania językoznawcze są bardzo mocno ukierunkowane w stronę metodyki nauczania języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury w umiejętności skutecznej komunikacji – wyjaśnia Cecylia Tatoj.

Wiedzę teoretyczną badaczki stosują również w praktyce, prowadząc liczne działania popularnonaukowe m.in. coroczne święto „Hispanofonia” lub wykłady w ramach „Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży”.

Pełny program Tygodnia Trzech Kultur na stronie wydarzenia.

return to top