Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wizyta przedstawicieli Northeastern University

17.12.2019 - 11:05 aktualizacja 23.12.2019 - 14:27
Redakcja: MJ, Sekcja Prasowa UŚ
Tagi: Chiny, współpraca

Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł delegatów z Northeastern University (Shenyang, Chiny). Spotkanie, które odbyło się 16 grudnia 2019 roku w rektoracie uczelni, stanowiło okazję do rozmów na temat dotychczasowej współpracy oraz planów na przyszłość.

Prorektor prof. Michał Daszykowski przywitał uczestników spotkania
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Delegacji przewodniczył Zhang Guochen. Z wizytą na uczelni przebywali również: Zhang Bin – dziekan Software College, Yan Yan z Działu Promocji i Rozwoju Kultury, Li He odpowiedzialny m. in. za budowanie relacji z absolwentami oraz Li Jiannan i Wang Yingying z Działu Współpracy i Wymiany Międzynarodowej. Zagranicznych gości podjął prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski. Podczas spotkania dr hab. Rafał Blicharz z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Agnieszka Tambor – dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej podsumowali dotychczasowe działania prowadzone we współpracy z chińskimi partnerami. Prodziekan prof. dr hab. Jerzy Dajka zaprezentował potencjał Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz możliwości współpracy w zakresie fizyki, chemii, materiałoznawstwa, inżynierii biomedycznej oraz informatyki, która stanowi ważny obszar działalności Northeastern University. W spotkaniu uczestniczyły również Agata Olszowa – lektorka języka chińskiego oraz Joanna Laskowska – kierownik Biura ds. Rozwoju Międzynarodowego UŚ.

Uniwersytet Śląski intensywnie współpracuje z Northeastern University, wspólne inicjatywy dotyczą zarówno projektów z zakresu prawa i kultury obu krajów, jak i popularyzacji oraz nauki języków (m.in. polskiego, chińskiego, angielskiego i rosyjskiego). Podpisana w 2015 roku umowa ramowa oraz umowy szczegółowe zawarte w kolejnych latach umożliwiają realizację takich przedsięwzięć, jak Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej. Współpraca obejmuje również prowadzenie wspólnych programów studiów w zakresie filologii obcych. Istotnym elementem kooperacji jest wymiana kadry naukowej, w tym m.in. specjalistów z zakresu prawa oraz studentów uczący się na kierunkach tłumaczeniowych z językiem chińskim.

return to top