Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

[ONLINE] Debata dotycząca swobody stosowania symboli w przestrzeni akademickiej

28.11.2020 - 17:15, aktualizacja 30.11.2020 - 16:24
Redakcja: AJS

Zapraszamy członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego do uczestnictwa w debacie dotyczącej swobody stosowania symboli w przestrzeni akademickiej. Spotkanie online rozpocznie się 2 grudnia o godz. 17.00.

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części – w pierwszej odbędzie się dyskusja zaproszonych pracowników uczelni oraz studentów. W drugiej części pytania i stanowiska będą mogli przedstawić wszyscy zainteresowani członkowie wspólnoty akademickiej UŚ. Debatę uzupełnią opinie prawne przygotowane przez uczonych reprezentujących różne dziedziny prawa.

Spotkanie odbędzie się pod patronatem rzecznika praw studentów i doktorantów UŚ oraz rzecznika praw i wartości akademickich UŚ. Bezpośrednim efektem debaty mają być rekomendacje dla rektora oraz Senatu UŚ dotyczące uregulowania tych zagadnień w naszej uczelni.

Debatę będzie można oglądać na platformie YouTube pod adresem: https://youtu.be/GSQZwDY0I1c.

Osoby zainteresowane możliwością zadawania pytań w drugiej części debaty mogą skorzystać z dostępu do spotkania zaplanowanego na platformie MS Teams. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie konta na platformie MS Teams zarejestrowanego w ramach Uniwersytetu Śląskiego. Szczegóły dotyczące aktywacji konta MSTeams (Office 365) można znaleźć po zalogowaniu do systemu USOS w zakładce „Dla Wszystkich/Konto Office 365”.

Zasady aktywnego uczestnictwa w drugiej części debaty:

 • uczestnicy, którzy chcą zadawać pytania w takcie spotkania będą mogli to zrobić z wykorzystaniem opcji „podniesienia ręki”,
 • administrator debaty będzie przyznawał możliwość wypowiedzenia się kolejnym zgłaszającym się osobom,
 • czas zadawania pytania będzie ograniczony do 1 minuty,
 • czas przeznaczony na zaprezentowanie stanowiska będzie wynosić 3 minuty,
 • czas na odpowiedzi oraz komentarze do stanowisk będzie wynosić 3 minuty,
 • link dla członków społeczności akademickiej UŚ pozwalający na aktywne uczestnictwo w drugiej części wydarzenia: teams.microsoft.com.

Opinie prawne przygotują:

 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ – Wydział Prawa i Administracji UŚ, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej UŚ,
 • dr Artur Biłgorajski – Wydział Prawa i Administracji UŚ,
 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – Wydział Prawa i Administracji UŚ.

Debatować będą:

 • dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ – Wydział Nauk Społecznych UŚ,
 • dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ – Wydział Humanistyczny UŚ,
 • ks. prof. dr hab. Jan Słomka – Wydział Teologiczny UŚ,
 • Małgorzata Poszwa – przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,
 • Miłosz Pilarek – przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego ISM.

Wypowiedzi oraz opinie

 

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ: 

„Tezy wstępne do dyskusji nad wolnością manifestowania poglądów w przestrzeni uniwersyteckiej” 
Pobierz plik

Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk:

„Symbole przekonań politycznych i religijnych w przestrzeni akademickiej. Uwagi z perspektywy międzynarodowego prawa praw człowieka”
Pobierz plik 

Dr Artur Biłgorajski:

„Opinia prawna, której przedmiotem jest udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. czy istnieją regulacje prawne w precyzyjny sposób wyznaczające zasady i granice korzystania z wolności słowa/ekspresji w przestrzeni uniwersyteckiej, w szczególności dotyczące używania oznaczeń, plakatów, symboli, awatarów, haseł czy emblematów?
  2. jakie ograniczenia w prezentowaniu symboli (religijnych, ideologicznych, politycznych) w trakcie udziału w zajęciach, konferencjach lub innych wydarzeniach akademickich są uzasadnione ze względu na obowiązujące uregulowania prawne?

z punktu widzenia prawa konstytucyjnego”
Pobierz plik 

 

return to top