Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Nagroda im. Profesora Józefa Pietera

13.10.2022 - 09:40, aktualizacja 17.10.2022 - 12:44
Redakcja: OO

O nagrodzie

Nagroda im. Profesora Józefa Pietera honoruje co roku wybitną nauczycielkę bądź wybitnego nauczyciela, którzy pracują w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w województwie śląskim. Jest przyznawana nauczycielce bądź nauczycielowi, których praca wykazuje fundamentalne znaczenie edukacji dla rozwoju dzieci i młodzieży; którzy skutecznie dzielą się swoją miłością do wiedzy, łączą cechy i umiejętności wybitnych nauczycieli przedmiotu oraz zaangażowanych pedagogów; są otwarci, tolerancyjni i sprawiedliwi. Prezentują tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody prof. Józefowi Pieterowi.

Pomysłodawcom i organizatorom Nagrody zależy na wywołaniu społecznego ruchu uznania dla nauczycieli i nauczycielek, a także podniesieniu prestiżu tej profesji, kluczowej dla rozwoju jednostek i społeczeństw.

Całkowicie otwarta formuła zgłaszania kandydatów i kandydatek umożliwia każdemu rekomendowanie osób, które w istotny sposób wpływają na rozwój i sukcesy uczniów oraz uczennic – w edukacji, w życiu społecznym i osobistym. Pokażmy, jak ważni są dla nas nasi nauczyciele i nauczycielki!  

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do nagrody może dokonać osoba indywidualna, grupa osób lub instytucja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego do 31 marca 2023 r.

Laureata lub laureatkę wyłania kapituła Nagrody im. Profesora Józefa Pietera i podaje do wiadomości podczas uroczystej gali Nagrody im. Profesora Józefa Pietera, która odbywać będzie się 14 października każdego roku. Laureat lub laureatka otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Nagrody im. Profesora Józefa Pietera

Załącznik do regulaminu

O patronie nagrody

Prof. Józef Pieter (1904–1989)

Prof. Józef Pieter
Prof. Józef Pieter | fot. archiwum prywatne Danuty Pieter

Jako psycholog, pedagog i filozof, prof. Józef Pieter poświęcił swoje życie i pracę badaniu psychologii oraz mechanizmów nauczania i uczenia się, porównywaniu systemów pedagogicznych, procesowi rozumowania oraz metodologii i organizacji pracy naukowej.

Urodzony w Ochabach, w wiejskiej części Cieszyna, prof. Józef Pieter był silnie przywiązany do rodzinnego Śląska, gdzie wykładał przez ponad 50 lat i jest uważany za jednego z ojców założycieli Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorzy

Fundacja im. Profesora Józefa Pietera

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kapituła Nagrody im. Profesora Józefa Pietera

Iwona Durek – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

prof. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. Irena Lipowicz – prawniczka i dyplomatka, rzecznik praw obywatelskich w latach 2010–2015

Danuta Pieter – członkini zarządu Fundacji im. Profesora Józefa Pietera

prof. Tadeusz Sławek – filolog, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002

Sekretarze nagrody

dr Michał Brol

mgr Małgorzata Poszwa

Kontakt

e-mail: nagrodapietera@us.edu.pl

return to top