Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nagroda im. Profesora Józefa Pietera

13.10.2022 - 09:40, aktualizacja 20.06.2023 - 10:07
Redakcja: OO

O nagrodzie

Nagroda im. Profesora Józefa Pietera honoruje co roku wybitną nauczycielkę bądź wybitnego nauczyciela, którzy pracują w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w województwie śląskim. Jest przyznawana nauczycielce bądź nauczycielowi, których praca wykazuje fundamentalne znaczenie edukacji dla rozwoju dzieci i młodzieży; którzy skutecznie dzielą się swoją miłością do wiedzy, łączą cechy i umiejętności wybitnych nauczycieli przedmiotu oraz zaangażowanych pedagogów; są otwarci, tolerancyjni i sprawiedliwi. Prezentują tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody prof. Józefowi Pieterowi.

Pomysłodawcom i organizatorom Nagrody zależy na wywołaniu społecznego ruchu uznania dla nauczycieli i nauczycielek, a także podniesieniu prestiżu tej profesji, kluczowej dla rozwoju jednostek i społeczeństw.

Całkowicie otwarta formuła zgłaszania kandydatów i kandydatek umożliwia każdemu rekomendowanie osób, które w istotny sposób wpływają na rozwój i sukcesy uczniów oraz uczennic – w edukacji, w życiu społecznym i osobistym. Pokażmy, jak ważni są dla nas nasi nauczyciele i nauczycielki!

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do nagrody może dokonać osoba indywidualna, grupa osób lub instytucja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego do 31 marca 2023 r.

Laureata lub laureatkę wyłania kapituła Nagrody im. Profesora Józefa Pietera i podaje do wiadomości podczas uroczystej gali Nagrody im. Profesora Józefa Pietera, która odbywać będzie się 14 października każdego roku. Laureat lub laureatka otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych.

Jak przygotować dobre zgłoszenie?

 • Uzasadnij swój wybór
  Najważniejszą częścią formularza zgłoszeniowego jest uzasadnienie kandydatury, które najlepiej przygotować i zapisać wcześniej zastanawiając się nad konkretnymi działaniami nauczyciela lub nauczycielki.
 • Podaj przykłady
  Jak zapisano w regulaminie, nagroda może być przyznana osobie, której praca wykazuje, jak fundamentalne znaczenie ma edukacja dla rozwoju dzieci i młodzieży; która skutecznie dzieli się swoją miłością do wiedzy, łączy cechy i umiejętności wybitnego nauczyciela/nauczycielki przedmiotu oraz zaangażowanego pedagoga; jest otwarta, tolerancyjna i sprawiedliwa, prezentując tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody, profesorowi Józefowi Pieterowi. Prosimy opisać, w jaki sposób Kandydatka/Kandydat realizuje takie wartości? Warto przytoczyć konkretne przykłady działań, zachowań, sytuacji.
 • Określ czas aktywności i podejmowane role
  W uzasadnieniu kandydatury warto wskazać także, w jakim czasie były realizowane konkretne działania (np. zaangażowanie w konkretny projekt trwało parę lat itp.) oraz jaka była dokładnie rola zgłaszanej osoby? (np. Kandydat lub Kandydatka był/była pomysłodawcą jakiejś akcji w szkole itp.)
 • Podaj pełną nazwę szkoły
  Prosimy wziąć pod uwagę, że zgłoszenia przyjmowane są z całego województwa, dlatego prosimy pamiętać o podawaniu nazwy miejscowości (a nie nazwy dzielnicy czy tylko numeru placówki).
 • Przekaż nam dodatkowe materiały
  Zachęcamy również (co nie jest obowiązkowe) do zebrania dodatkowych materiałów, np. linków do strony internetowej, artykułu lub materiałów audiowizualnych itp., ukazujących działania kandydatki lub kandydata. Pytanie numer 17 w formularzu zgłoszeniowym przewiduje taką możliwość.
 • Chcesz napisać więcej, niż przewidzieliśmy w formularzu? Nie ma problemu!
  Jeśli Państwa uzasadnienie będzie dłuższe i „nie zmieści się” w odpowiedzi na pytanie formularza, prosimy wykorzystać ostatnie pytania (17 lub 18) na dodanie linku do Państwa wypowiedzi umieszczonej np. na dysku google (wówczas prosimy pamiętać o opcji udostępniania linku, aby jego treść była widoczna później dla Kapituły Nagrody).

 

Formularz zgłoszeniowy i regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Nagrody im. Profesora Józefa Pietera

Załącznik do regulaminu

O patronie nagrody

Prof. Józef Pieter (1904–1989)

Prof. Józef Pieter
Prof. Józef Pieter | fot. archiwum prywatne Danuty Pieter

Jako psycholog, pedagog i filozof, prof. Józef Pieter poświęcił swoje życie i pracę badaniu psychologii oraz mechanizmów nauczania i uczenia się, porównywaniu systemów pedagogicznych, procesowi rozumowania oraz metodologii i organizacji pracy naukowej.

Urodzony w Ochabach, w wiejskiej części Cieszyna, prof. Józef Pieter był silnie przywiązany do rodzinnego Śląska, gdzie wykładał przez ponad 50 lat i jest uważany za jednego z ojców założycieli Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorzy

Fundacja im. Profesora Józefa Pietera

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kapituła Nagrody im. Profesora Józefa Pietera

Danuta Pieter – członkini zarządu Fundacji im. Profesora Józefa Pietera

prof. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

prof. Irena Lipowicz – prawniczka i dyplomatka, rzecznik praw obywatelskich w latach 2010–2015

prof. Zbigniew Marciniak – matematyk, nauczyciel akademicki

prof. Tadeusz Sławek – filolog, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002

dr Mikołaj Marcela – ekspert w zakresie edukacji dzieci, nauczyciel akademicki

Iwona Durek – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Sekretarze nagrody

dr Michał Brol

mgr Małgorzata Poszwa

Kontakt

e-mail: nagrodapietera@us.edu.pl

return to top