Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

konferencja prasowa

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Cenna lekcja z pandemii | konferencja prasowa

3695 respondentów z Rudy Śląskiej, w tym 2163 uczniów, 427 nauczycieli i 1105 rodziców wzięło udział w badaniach dotyczących edukacji zdalnej w okresie drugiej fali pandemii COVID-19. Przeprowadził je interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Jarosz. Wyniki analizy oraz rekomendacje dla społeczności szkolnych i samorządu zostały zebrane...

więcej

Konferencja podsumowująca II edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”

16 września 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca II edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”. Do czynnego uczestnictwa zostali zaproszeni organizatorzy programu, a także przedstawiciele uczniów i tutorów. Konferencję będzie można obejrzeć za pośrednictwem serwisów Facebook oraz YouTube. W dniu wydarzenia na stronie www.un.us.edu.pl zostaną udostępnione efekty całorocznej pracy uczniów w formie filmów,...

więcej

Konferencja prasowa dotycząca powołania Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji

20 stycznia 2020 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) odbyła się konferencja prasowa dotycząca powołania w Uniwersytecie Śląskim interdyscyplinarnej Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji. Jej celem będzie podjęcie działań badawczych i edukacyjnych, wspierających opracowanie i wdrożenie koncepcji sprawiedliwej transformacji. Zadaniem organu będzie także nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi...

return to top