Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ROZWÓJ

FINANSOWANIE BADAŃ, STAŻY I SZKOLEŃ

Wolność badań naukowych, działalności artystycznej i kształcenia, równość szans wszystkich członków wspólnoty, poszanowanie ludzkiej godności oraz poszukiwanie prawdy to wartości Uniwersytetu Śląskiego. Konsekwencją przyjęcia takich wartości jest dbanie o ciągły rozwój osób pracujących i studiujących na naszej uczelni. Oferujemy nie tylko wsparcie finansowe projektów, staży i szkoleń, lecz również możliwość prowadzenia badań naukowych czy działalności edukacyjnej w nowoczesnych, atrakcyjnych formach.

 


INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ

KORDYNATORKA IDB

dr inż. WERONIKA WOLANY

Dr Weronika Wolany
fot. Julia Szymala

Inicjatywa Doskonałości Badawczej (IDB) jest strategicznym programem Uniwersytetu Śląskiego, wspierającym społeczność UŚ w dążeniu do doskonałości naukowej i podnoszenia kwalifikacji.

Z oferty programu skorzystają zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi naukowcy, doktoranci, studenci i pracownicy administracyjni. W ramach IDB możliwe jest uzyskanie funduszy na realizację indywidualnych działań badawczych, prowadzenie interdyscyplinarnych, międzynarodowych projektów naukowych, rozwój kompetencji. Podejmujemy wszechstronne działania popularyzatorskie, aby UŚ był widzialny i rozpoznawalny w regionie, Europie i na świecie. IDB to ponadto finansowanie kluczowej aparatury naukowej, umożliwiającej prowadzenie intensywnej działalności dydaktyczno-badawczej w kluczowych dla uczelni obszarach.

Dr Weronika Wolany
fot. Julia Szymala

dr inż. Weronika Wolany – naukowo związana z nanotechnologią, na co dzień koordynuje działania w ramach programu IDB. Zaangażowana w strategiczne inicjatywy, wspiera badaczy w pozyskiwania funduszy na badania i dążeniu do doskonałości naukowej. W parku naukowo-technologicznym kierowała projektami upowszechniającymi wiedzę.

LAUREACI I LAUREATKI IDB O SWOICH BADANIACH

Jedną z inicjatyw IDB jest konkurs „Swoboda badań”. W pierwszej edycji konkursu aż 125 naukowców otrzymało dofinansowanie na działalność badawczą, w drugiej edycji – 118 badaczy. Można o nich przeczytać w cyklu „Swoboda badań – nauka dla przyszłości”.
O swoich projektach mówią m.in. (od lewej):

Dr Marek Matussek

Dr Wojciech Kukuczka

Dr Anita Pollak

grafikagrafika

grafikagrafika

Wśród inicjatyw IDB warto wymienić również konkursy dla międzynarodowych zespołów badawczych pn. „Zielony Horyzont” oraz „Horyzont Postcovidowy”. Dofinansowanie otrzymało łącznie dziesięć projektów, w ramach których realizowane są badania z zakresu ekologii i ochrony klimatu oraz funkcjonowania i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa mierzącego się z pandemią koronawirusa.

Wizytówki projektów dostępne są na stronie IDB.

Liderką jednego z wyróżnionych projektów jest dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ. Zachęcamy do przeczytania artykułu nt. badań kierowanego przez nią zespołu.

Guma widoczna pod mikroskopem przypominająca małe różyczki brokuła, zdjęcie w odcieniach szarości

Cząstki pyłu z opon uzyskane w laboratorium, obserwowane w mikroskopie skaningowym Phenom XL
fot. Jolanta Brożek

artykuł popularnonaukowy

Autostrada z perspektywy mącznika, dżdżownicy i rozwielitki

„Gazeta Uniwersytecka UŚ” nr 7 (297)/2022

Na całym świecie chętnie korzysta się z autostrad. Znacznie ułatwiają nam podróżowanie, zmniejszają zużycie paliwa, są bezpieczniejsze. Jak jednak taka infrastruktura wpływa na jakość życia zwierząt? – To świat przewrócony do góry nogami, którego uczą się od nowa – mówi dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ, laureatka konkursu IDB pn. „Zielony Horyzont”. Biolożka wraz z międzynarodowym zespołem bada skutki narażenia roślinożernych bezkręgowców na pył z opon…

przeczytaj artykuł

STREFA PROJEKTÓW

SPECJALISTKA | DZIAŁ PROJEKTÓW

dr EMILIA REKOSZ-CEBULA

dr Emilia Rekosz-Cebula
fot. Julia Szymala

Zapraszam do Strefy projektów. W sześciu krokach opowiem, jak zrealizować projekt, będąc pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

PO PIERWSZE, ZNAJDŹ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Pomocna jest w tym podstrona Wykaz otwartych konkursów. Można także skorzystać z konsultacji indywidualnych prowadzonych pod numerem telefonu: +48 510 891 286.

PO DRUGIE, WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIACH I SPOTKANIACH SIECIUJĄCYCH

Dzięki temu można dowiedzieć się nie tylko, jakie są regulacje i zasady danego konkursu, ale także można znaleźć partnera projektu lub zostać zaproszonym do współpracy.

PO TRZECIE, PRZYGOTUJ WNIOSEK

W unikaniu błędów formalnych pomaga Dział Projektów, który także konsultuje część finansową wniosków.

PO CZWARTE, PRZYGOTUJ SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU

Uzyskanie finansowania to początek procesu związanego z realizacją projektu, przy którym można liczyć na wsparcie Działu Projektów oraz zespołu ds. projektów na poszczególnych wydziałach.

PO PIĄTE, ZAINSPIRUJ SIĘ

W Strefie projektów można zapoznać się z przykładami projektów realizowanych przez Uniwersytet Śląski.

PO SZÓSTE, BĄDŹMY W KONTAKCIE

W Strefie projektów można znaleźć wszystkie ważne kontakty pomocne na każdym kroku w drodze do uzyskania grantu.

dr Emilia Rekosz-Cebula
fot. Julia Szymala

dr Emilia Rekosz-Cebula – specjalistka w Dziale Projektów, udziela wsparcia w wyborze źródeł finansowania oraz pomaga w realizacji projektów, jako asystentka ds. finansowych; doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii.

CENTRA BADAWCZE

SPECJALISTKA | DZIAŁ NAUKI

MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
fot. Julia Agnieszka Szymala

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogą tworzyć centra badawcze. Prowadzą w nich działalność naukową o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to niezwykle atrakcyjna forma niezależnej pracy badawczej, ukierunkowanej zarówno na potrzeby środowiska, społeczności lokalnych, regionu czy Europy, jak również odpowiadającej na wyzwania o zasięgu globalnym.

Połączenie wiedzy i doświadczenia znakomitych naukowców, artystów i specjalistów z administracji naszej uczelni, a także możliwość nawiązania współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami pozwala realizować jedyne w swoim rodzaju projekty badawcze.

W naszych centrach prowadzimy m.in. badania skutków zmian klimatycznych na Svalbardzie, jakości wód i powietrza w regionie, interesują nas ważne zagadnienia prawne, społeczne, nowoczesna humanistyka czy… różne aspekty tworzenia gier komputerowych.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
fot. Julia Agnieszka Szymala

Małgorzata Krasuska-Korzeniec – pracując w Dziale Nauki, jestem w stałym kontakcie z liderami centrów badawczych i dbam o to, aby mieli zapewnione jak najlepsze warunki sprzyjające prowadzeniu badań i komercjalizacji wyników.

Czy wiesz, że…

Na Uniwersytecie Śląskim powstało już ponad 20 centrów badawczych, a ich liczba wciąż rośnie. Pracują w nich zarówno naukowcy i artyści, jak i studenci oraz pracownicy wsparcia administracyjnego. Wspólnie nawiązują międzynarodową współpracę i realizują projekty badawcze z dziedziny nauk: ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, o sztuce i prawa. Ta forma współpracy pozwala realizować nawet najbardziej nietypowe projekty naukowe i artystyczne.

Poznaj nasze centra badawcze

CENTRUM BADAŃ KRYTYCZNYCH NAD TECHNOLOGIAMI

dr ANIA MALINOWSKA, prof. UŚ

Anna Malinowska
fot. archiwum prywatne

Jestem współtwórczynią (wraz z prof. Michałem Krzykawskim) Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami na Uniwersytecie Śląskim – jednostką prowadzącą międzynarodowe badania z zakresu cyfrowej humanistyki. Jestem także uczestniczką wielu projektów i kolaboracji m.in. z muzykiem eksperymentalnym i profesorem architektury cyfrowej Mathew Emmettem (projekt Fringe Landscapes), artystą nowych mediów Przemysławem Jasielskim (Hypnotic AI), oraz Nicolasem Maigretem i Marią Roszkowską z DISNOVATION.ORG w Paryżu (projekt NEST).

Częścią mojej metody naukowej jest twórczość artystyczna. W 2020 roku wydałam z artystką Polą Dwurnik tom poetycki Unhappy Ending. Poems for the Broken Hearted. Rok później ukazała się moja  debiutancka powieść pop-feministyczna Plan B (Wydawnictwo Dragon). Od 2019 roku prowadzę eksperymentalny projekt Textrapolations, zajmujący się neo dadaistycznym podejściem do tekstu i aktu pisania. Jego pierwsza część – wiersze powstałe z fragmentów książek naukowych i literackich, ukaże się jako publikacja zatytułowana Cutting Up Books.

Anna Malinowska
fot. archiwum prywatne

dr Ania Malinowska, prof. UŚ  – badaczka nowych technologii, semiolog kultury, autorka, poetka. Zajmuje się badaniami nad kohabitacją ludzi i inteligentnych maszyn w kontekście emocji, czucia oraz afektu. W latach 2018–19, jako laureatka Senior Research Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, prowadziła badania na nowojorskim uniwersytecie The New School. Efektem tej pracy jest monografia Love in Contemporary Technoculture wydana przez Cambridge University Press oraz Data Dating. Love, Technology, Desire (Intellect, Bristol) – eksperymentalny tom na pograniczu krytyki kultury i sztuki nowych mediów powstały we współpracy z paryską kuratorką Valentiną Peri oraz towarzyszący wystawie Data Dating, pokazywanej w Paryżu, Tel Avivie, Londynie,  Brukseli i Nowym Jorku.

return to top