Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dział Projektów

Zakres wsparcia udzielanego przez Dział Projektów

  • wyszukiwanie, gromadzenie, rozpowszechnianie wiedzy i informacji wśród społeczności akademickiej o zewnętrznych źródłach finansowania dedykowanych dla szkolnictwa wyższego, wspierających działalność naukową, dydaktyczną i związaną z trzecią misją Uczelni
  • organizowanie szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych dla pracowników Uniwersytetu oraz udzielanie indywidualnych porad pracownikom w zakresie pozyskiwania środków i realizacji dofinansowanych projektów
  • współpraca i nadzór przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne dla projektów badawczych, edukacyjnych, badawczo-wdrożeniowych, inwestycyjnych i innych, w tym:
    • współpraca w zakresie opracowywania i weryfikacja dokumentów na etapie ich przygotowywania w zakresie zgodności z wytycznymi instytucji organizujących konkursy
    • udział w przygotowywaniu części formalnej składanych wniosków o dofinansowanie projektów,
    • współpraca przy opracowaniu oraz weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem kwalifikowalności wydatków i prawidłowości ich sporządzania
  • w zakresie realizacji projektów: sporządzanie wniosków o płatność/sprawozdań/raportów w części finansowej z realizacji projektów oraz współpraca z kierownictwem projektów w tym zakresie

27 pracowników posiadających doświadczenie w składaniu i rozliczaniu projektów...
305 złożonych wniosków projektowych w konkursach w pierwszym półroczu 2023 r.
318 realizowanych projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 287 mln PLN.

Kontakt z Działem Projektów

Zespoły ds. projektów na Wydziałach UŚ

return to top