Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

zagraniczne zakończone

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Zakup specjalistycznego sprzętu do badania biologii gatunków roślin, wzmacniania bioróżnorodności i monitorowania środowiska przyrodniczego

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 194 778,42 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 81 066,77 zł Dofinansowanie ze środków POIŚ, działanie 2.4.1: 92 778,43 zł Okres realizacji: od 01.04.2018 do 30.09.2018   Cel projektu: doposażenie pracowni Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody w...

return to top