Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kanclerz i zastępcy kanclerza

Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego

dr Agnieszka Skołucka

dr Agnieszka Skołucka, zdjęcie portretowe

Zastępcy kanclerza oraz kwestor

Zastępca kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, zdjęcie portretowe

Zastępca kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem Krystyna Fus

Krystyna Fus, zdjęcie portretowe

Zastępca kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Dariusz Laska

Dariusz Laska, zdjęcie portretowe

Kwestor Uniwersytetu Śląskiego
Beata Zawadzka

Beata Zawadzka, zdjęcie portretowe

return to top