Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

posiedzenia

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Rada Rektorów Seniorów

Pierwsze spotkanie rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka z członkami Rady Rektorów Seniorów odbyło się zdalnie 17 listopada 2020 roku. Na przewodniczącego Rady został wybrany prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rektor UŚ w latach 2016–2020. Rada Rektorów Seniorów została powołana 26 października 2020 roku zarządzeniem nr 188/2020. W jej skład wchodzą rektorzy Uniwersytetu...
informacjeposiedzenia
więcej

Posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego KRASP w Białowieży

System szkolnictwa wyższego i nauki oraz zagadnienia związane z działalnością polskich uczelni to główne tematy obrad prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wydarzenie, w których ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wezmą prorektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz prof. dr hab. Wiesław Banyś – rektor uczelni w latach 2008–2016 i honorowy...
informacjeposiedzenia
więcej

Posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Nowe procedury nadawania stopni naukowych, badania dydaktyczne na rzecz zmiany procesu kształcenia, rola emocji w procesie uczenia się oraz aktualne programy Narodowego Centrum Nauki to główne tematy, które zostaną omówione podczas połączonych posiedzeń Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i Uniwersyteckiej Komisji Nauki 14 i 15 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach...
informacjeposiedzenia
więcej

Sesja Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce w polskich uczelniach, projekt transgranicznego uniwersytetu trzeciego wieku oraz transformacja KRUŚ w Polsko-Czeską Asocjację Uniwersytetów to główne tematy najbliższej sesji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ). Posiedzenie reprezentantów polskich i czeskich szkół wyższych zostało zaplanowane na 7 i 8 listopada 2019 roku, a jego gospodarzem będzie Uniwersytet Śląski...
informacjeposiedzenia
return to top