Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. UŚ wspiera dobrostan społeczności akademickiej

10.10.2023 - 14:11 aktualizacja 24.10.2023 - 15:05
Redakcja: OO

Dzisiaj, 10 października, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym oraz ulepszanie opieki medycznej. Przy tej okazji warto wspomnieć o inicjatywach na naszej uczelni związanych ze zdrowiem psychicznym. Uniwersytet Śląski w Katowicach podejmuje działania wspierające zdrowie i dobrostan społeczności akademickiej. Są to bezpłatne aktywności skierowane do różnych grup, a udział w nich jest dla członków społeczności akademickiej całkowicie dobrowolny. Zachęcamy do korzystania z różnych form wsparcia w ramach uczelni.

Dla pracowniczek i pracowników

„DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” 

W ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” uruchomione zostały konsultacje ze specjalistkami i specjalistami. To inicjatywa, która zapewnia wsparcie osobom zatrudnionym na uczelni w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami związanymi z pracą ze studentkami i studentami ze specjalnymi potrzebami. Konsultacje są dostępne online, bezpłatne i prowadzone w pełnej poufności. To ważny krok w kierunku dbałości o zdrowie psychiczne społeczności akademickiej. 

Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdują się na stronie projektu: www.duo.us.edu.pl/pl/aktualnosci/bezplatne-konsultacje-ze-specjalistami-dla-pracownikow-us.

Poradniki dla pracowniczek i pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Uczelnia przygotowała dwa poradniki dla pracowniczek i pracowników:

  • Trudne sytuacje w relacjach ze studentami. Zasady postępowania i scenariusze rozmów
  • Kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi – poradnik dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Materiały są dostępne w formacie PDF na stronie uczelni (po zalogowaniu): us.edu.pl/pracownik/poradniki lub w wersji papierowej w Centrum Obsługi Studentów.

„Deklaracja Uniwersytetu Śląskiego – wspólnoty równych i różnorodnych”

Na Uniwersytecie Śląskim podejmowane są inicjatywy, które sprzyjają realizacji zasad równości i różnorodności. Nasza uczelnia wdraża program polityki równości zgodnie z opracowaną i przyjętą „Deklaracją Uniwersytetu Śląskiego – wspólnoty równych i różnorodnych”. W celu jej realizacji opracowywane i rozwijane są szczegółowe programy działań.

Dostępne są inicjatywy równościowe, m.in. plan równości płac, projekt GEPARD – program równości płci w środowisku akademickim, Europejska Karta Naukowca, sekcja wsparcia (np. jak przeciwdziałać mobbingowi), sekcja informacyjna (poradniki, raporty, szkolenia), a także ciekawe webinary poświęcone tematyce równego traktowania: us.edu.pl/uczelnia/rowne-traktowanie/#czytaj-dalej.

Dla studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów 

Indywidualne Dostosowanie Studiów (IDS)

Jeśli masz specjalne potrzeby edukacyjne związane z niepełnosprawnością, Uniwersytet Śląski oferuje możliwość uzyskania Indywidualnego Dostosowania Studiów. Proces ubiegania się o IDS jest opisany krok po kroku, co pozwoli na lepsze zrozumienie, jakie wsparcie można uzyskać. Z Indywidualnego Dostosowania Studiów mogą korzystać również osoby w kryzysach emocjonalnych oraz będące w trudnych momentach życiowych.

Szczegółowe informacje: us.edu.pl/student/studia/tok-studiow-2/wsparcie-i-fundusze-dostosowanie-do-specjalnych-potrzeb-indywidualne-dostosowanie-studiow.

Stypendia i zapomogi

Uniwersytet Śląski oferuje różne rodzaje wsparcia finansowego dla studentek i studentów, w tym stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora i zapomogę. Jeśli spełniasz odpowiednie kryteria, możesz ubiegać się o te świadczenia, które mogą pomóc w pokryciu kosztów związanych z nauką: us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/swiadczenia-stypendia-i-zapomoga.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Jeśli jesteś studentką/studentem lub doktorantką/doktorantem na Uniwersytecie Śląskim i potrzebujesz wsparcia psychologicznego, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologów. W Centrum Obsługi Studentów znajdziesz profesjonalistów, którzy służą wsparciem w trudniejszych chwilach.

Poznaj zespół psychologów i uzyskaj wsparcie: us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/pomoc-psychologiczna-nasz-zespol.

Społeczność osób w spektrum autyzmu

Aby otrzymać wsparcie w ramach społeczności osób w spektrum autyzmu, należy napisać wiadomość na adres: ids@us.edu.pl

Grupy rozwoju i wsparcia osobistego

Prof. Agnieszka Bielska-Brodziak, rzecznik praw studenta i doktoranta, zaprasza do udziału w projekcie „Grupa rozwoju i wsparcia osobistego”. To inicjatywa mająca na celu pomoc studentkom i studentom w lepszym zrozumieniu swoich potrzeb, a także w komunikacji i radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. Udział w grupie może być również wsparciem w rozwoju świadomości własnego stanu psychicznego.

Szczegółowe informacje: us.edu.pl/nabor-do-kolejnej-edycji-grupy-rozwoju-i-wsparcia-osobistego-semestr-zimowy-2023-2024.

Rzecznik praw studenta i doktoranta

Na Uniwersytecie Śląskim działa rzecznik praw studenta i doktoranta. Rzecznik podejmuje m.in. mediacje w sytuacjach konfliktowych, udziela doradztwa w kwestiach związanych z kształceniem i stypendiami oraz przekazuje władzom uczelni informacje o problematycznych sytuacjach. To ważna osoba wspierająca środowisko akademickie. Podstawowymi zasadami działania zespołu rzecznika są dyskrecja i lojalność. 

Dowiedz się więcej: us.edu.pl/student/wda/skarbiec-wiedzy/rzecznik-praw-studenta-i-doktoranta.

Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. Uniwersytet Śląski w Katowicach dba o dobrostan społeczności akademickiej, dostarczając wsparcia w różnych obszarach. Dzielmy się tą informacją, aby inni również mogli skorzystać z naszych zasobów.

dwie dłonie trzymające papierowe serce

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

return to top