Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przewody doktorskie - zakończone

Temat pracy: Badanie rozpuszczalności amorficznych substancji leczniczych w matrycach polimerowych z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej

Promotor: prof. dr hab. Marian Paluch

Promotor pomocniczy: dr Justyna Knapik-Kowalczuk

Data wszczęcia przewodu: 20.02.2018

Data zakończenia postępowania: 20.10.2020

Ogłoszenie o obronie

Temat pracy: Porównanie badań aktywności mózgu przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego zadaniowego i bezzadaniowego u osób zdrowych i chorych

Promotor: prof. dr hab. Zofia Drzazga

Promotor pomocniczy: dr Karina Maciejewska

Data wszczęcia przewodu: 20.02.2018

Data zakończenia postępowania: 23.06.2020

Ogłoszenie o obronie

Temat pracy: Badanie dynamiki molekularnej oraz fizycznej stabilności stałych rozproszeń amorficznego bikalutamidu w matrycach polimerowych

Promotor: prof. dr hab. Marian Paluch

Promotor pomocniczy: dr Marzena Rams-Baron

Data wszczęcia przewodu: 10.04.2018

Data zakończenia postępowania: 16.02.2021

Ogłoszenie o obronie

Temat pracy: Sensing mechanism in semiconducting hybrid structures for DMMP detection

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Jakubik

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Maciej Krzywiecki

Data wszczęcia przewodu: 28.06.2016

Data zakończenia postępowania: 10.09.2020

Ogłoszenie o obronie

Temat pracy: Własności magnetyczne i elektronowe związków Gd0.4Tb0.6(Co1-xMx)2, M = Ni, Fe, Al, Si

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska

Promotor pomocniczy: dr Jerzy Kubacki

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2018

Data zakończenia postępowania:

Ogłoszenie o obronie

Temat pracy: Badanie transformacji strukturalnych monosacharydów w szerokim zakresie temperatur

Promotor: dr hab. Kamil Kamiński

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2018

Data zakończenia postępowania: 20.10.2020

Ogłoszenie o obronie

return to top