Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Przewody doktorskie - zakończone

Temat pracy: Własności magnetyczne i elektronowe związków Gd0.4Tb0.6(Co1-xMx)2, M = Ni, Fe, Al, Si

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska

Promotor pomocniczy: dr Jerzy Kubacki

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2018

Data zakończenia postępowania:

Ogłoszenie o obronie

Temat pracy: Porównanie badań aktywności mózgu przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego zadaniowego i bezzadaniowego u osób zdrowych i chorych

Promotor: prof. dr hab. Zofia Drzazga

Promotor pomocniczy: dr Karina Maciejewska

Data wszczęcia przewodu: 20.02.2018

Data zakończenia postępowania: 23.06.2020

Ogłoszenie o obronie

return to top