Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Czyszczenie i naprawa żaluzji

Na okres od 02.01.2019r. do 31.12.2020r. została zawarta umowa na usługi czyszczenia / naprawy żaluzji pionowych. 

Wykonawca: 

Zakład Handlowo – Usługowy Artex; Ordowski Artur; ul. Dmowskiego 28G; 41-219 Sosnowiec 

Nr umowy: DL.230.148.KD.2018 z dnia 22.11.2018r. 

 

Osoba nadzorująca realizację umowy

Katarzyna Dylka lub Joanna Koźbiał 

Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice. 

tel. 32/359-1907, mail: katarzyna.dylka@us.edu.pl lub joanna.kozbial@us.edu.pl 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą: 

Kierownicy jednostek, których umowa dotyczy lub osoby przez nie upoważnione 


Umowa dotyczy: 
WBiOŚ, WIiNoM, WPiA, Rektorat, DAG Cieszyn, Biblioteka Cieszyn, I. Chemii i OA Ligota. 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy:

Artur Ordowski 

tel. 728 943 997, e- mail: zhu.artex@gmail.com 

 

Warunkiem wykonania usługi jest zgłoszenie przez bezpośrednio zainteresowaną jednostkę – upoważniona osobę (telefoniczne lub mailowe) Wykonawcy konieczności wykonania usługi czyszczenia/naprawy żaluzji pionowych. Po wykonaniu usługi podpisany obustronnie protokół wraz z fakturą winien trafić do Realizatora ( Sekcji Usług) celem rozliczenia faktury. 

return to top