Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Czyszczenie i naprawa żaluzji

Na okres od 09.02.2021r. do 31.12.2022r. została zawarta umowa na usługi czyszczenia / naprawy żaluzji pionowych.

Wykonawca:

Zakład Handlowo – Usługowy Artex; Ordowski Artur; ul. Dmowskiego 28G;
41-219 Sosnowiec

Nr umowy: DL.230.11.KK.2021 z dnia 09.02.2021r.

 

Osoba nadzorująca realizację umowy

Katarzyna Korczyńska lub Joanna Bruch

Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.

tel. 32/359-2448 lub 1838, mail: katarzyna.korczynska@us.edu.pl lub joanna.bruch@us.edu.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą:

Kierownicy jednostek, których umowa dotyczy lub osoby przez nie upoważnione

Umowa dotyczy:

DAG Kampus Cieszyn, Biblioteka UŚ Cieszyn, DAG Kampus Katowice, Biblioteka UŚ Katowice, DAG Kampus Sosnowiec

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy:

 Artur Ordowski

tel. 728 943 997, e- mail: zhu.artex@gmail.com

 

Warunkiem wykonania usługi jest zgłoszenie przez bezpośrednio zainteresowaną jednostkę – upoważnioną osobę (telefoniczne lub mailowe) Wykonawcy konieczności wykonania usługi czyszczenia/naprawy żaluzji pionowych. Po wykonaniu usługi podpisany obustronnie protokół wraz z fakturą winien trafić do Realizatora ( Sekcji Usług) celem rozliczenia faktury.

return to top