Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Karta kierunku, dokumentacja programów studiów

Stosownie do przepisów uchwały Senatu UŚ oraz zarządzenia Rektora UŚ dokumentację programu studiów sporządza się oraz modyfikuje z wykorzystaniem Karty kierunku. Wersja dokumentacji do wydruku generowana jest za pomocą systemu USOS.
Dyrektor kierunku studiów, który planuje rozpoczęcie prac nad opracowywaniem programu studiów nowego kierunku, profilu, formy, poziomu lub specjalności studiów, w celu umożliwienia edycji w Karcie kierunku przekazuje informację o tym do Działu Kształcenia z wykorzystaniem niniejszych formularzy:

Instrukcje obsługi Karty kierunku dostępne są na platformie szkoleń wewnętrznych dla pracowników UŚ

return to top