Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Karta kierunku, dokumentacja programów studiów

Stosownie do przepisów uchwały Senatu UŚ oraz zarządzenia Rektora UŚ dokumentację programu studiów sporządza się oraz modyfikuje z wykorzystaniem Karty kierunku. Wersja dokumentacji do wydruku generowana jest za pomocą systemu USOS.
Dyrektor kierunku studiów, który planuje rozpoczęcie prac nad opracowywaniem programu studiów nowego kierunku, profilu, formy, poziomu lub specjalności studiów, w celu umożliwienia edycji w Karcie kierunku przekazuje informację o tym do Działu Kształcenia z wykorzystaniem niniejszych formularzy:

Terminarz prac Prodziekana ds. kształcenia i studentów oraz Dyrektora kierunku.

return to top