Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Uchwały Senatu

REKRUTACJA na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 276/2022 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 277/2022 Senatu UŚ w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 278/2022 Senatu UŚ w sprawie zasad i sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 144/2021 z dnia 29-06-2021 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

 

REKRUTACJA na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 588/2020 z dnia 30-06-2020 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

 

REKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 532/2020 Senatu UŚ w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021.

Uchwała nr 534/2020 Senatu UŚ w sprawie zasad i sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021.

Uchwała nr 535/2020 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Uchwała nr 533/2020 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała nr 406/2019 z dnia 25-06-2019 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021.

 

 

REKRUTACJA na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 386/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 387/2019 w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 388/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 14-05-2019 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Uchwała nr 304/2018 z dnia 27-11-2018 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała nr 305/2018 z dnia 27-11-2018 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Uchwała nr 247/2018 z dnia 29-05-2018 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

return to top