Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Szkolenia i spotkania sieciujące

5-6.12.2022 - Konferencja i spotkania networkingowe: Zrównoważona gospodarka w programie Horyzoncie Europa
ENTERPRISE EUROPE NETWORK zaprasza do udziału w wydarzeniu networkingowym, towarzyszącym konferencji i sesji pitchingowej, dotyczących możliwościom pozyskania partnerów oraz finansowania w ramach programu Horyzont Europa w obszarach związanych z Agendą Processes4Planet oraz projektami w zakresie zrównoważonej gospodarki, w szczególności w obszarach: surowce, zaawansowane materiały, biogospodarka.
28.11.2022 - Poszukiwanie partnerów do konsorcjum projektowego
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna-Olsztyn zaprasza na webinarium pt. „Poszukiwanie partnerów do konsorcjum projektowego”. Webinarium skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projektach z programu Horyzont Europa i chcących poznać sposoby na znalezienie parterów do konsorcjów.
6.12.2022 - Granty ERC w Horyzoncie Europa
Krajowy Punkt Kontaktowy na pierwsze z kilku wydarzeń poświęconych grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), które odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 - "Granty ERC w Horyzoncie Europa”. Podczas szkolenia omówione zostaną rodzaje grantów, profil kandydata/ki, struktura i sposób oceny wniosku.
15.12.2022 - Wirtualne spotkanie brokerskie dla klastra 5 – Klimat, energia, transport
Greenet, Krajowe Punkty Kontaktowe dla klastra 5, zapraszają na spotkanie networkingowe i brokerskie w ramach dni otwartych programu Horyzont Europa. Spotkanie poświęcone będzie tematyce zaproszeń do składania wniosków projektowych w 2023 r. w zakresie Programu Pracy Klaster 5: Klimat, Energia i Mobilność. Inicjatywę wspiera Enterprise Europe Network.
6.12.2022 - Webinarium: Co powinna zawierać umowa konsorcjum
HPK Polska Południowa – Wschodnia zaprasza na szkolenie online dotyczące niezbędnych elementów umowy konsorcjum oraz zapisów chroniących “interesy” poszczególnych członków konsorcjum.
return to top