Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Szkolenia i spotkania sieciujące

23.06.2022 - Raportowanie Horyzoncie 2020. Zarządzanie grantem na portalu
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia serdecznie zaprasza 23 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 na warsztaty stacjonarne pt.: “Raportowanie w Horyzoncie 2020. Zarządzanie grantem na portalu.” Zakres tematyczny spotkania: elektroniczny system sprawozdawczy, część opisowa raportu, ćwiczenia praktyczne.
23.06.2022 - Dokumentacja konkursowa, a wniosek projektowy w Horyzoncie Europa
Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie „Dokumentacja konkursowa, a wniosek projektowy w Horyzoncie Europa” Podczas spotkania on-line omówiona zostanie część merytoryczna wniosku B w odniesieniu do dokumentów konkursowych Horyzontu Europa (HE). Główną tematyką będą wybrane typy projektów: projekty badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Actions RIA), innowacyjne ( Innovation Actions IA), wspierające (Coordination and Support Actions CSA), występujące przede wszystkim w Filarze II HE w Klastrach tematycznych.
29.06.2022 - NOWA PERSPEKTYWA. ZIELONE TECHNOLOGIE. Finansowanie innowacyjnych projektów
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia serdecznie zaprasza na konferencje ” NOWA PERSPEKTYWA. ZIELONE TECHNOLOGIE. Finansowanie innowacyjnych projektów.” Spotkanie będzie okazją do nawiązania kontaktów oraz uzyskania pakietu kluczowych i niezbędnych informacji dotyczących: regionalnych i krajowych źródeł finansowania innowacji w firmach oferty Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont Europa i programu LIFE dla biznesu możliwości nawiązania biznesowej, współpracy międzynarodowej wsparcia jakie może uzyskać firma przy ubieganiu się o granty stanu wdrażania funduszy UE, obszarów wsparcia, priorytetów, przewidywanych terminów rozpoczęcia naborów.
30.06.2022 - Webinar: Klastry i misje w Horyzoncie Europa
Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza naukowców i przedsiębiorców poruszających się w obszarze badań i innowacji na webinar poświęcony klastrom i misjom w programie ramowym Horyzont Europa, które odbędzie się 30 czerwca br. w godz. 10.00 – 11.15. Zgodnie ze strukturą programu ramowego Horyzont Europa klastry i misje znajdują się w II filarze: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa.
return to top