Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sprawy pracownicze

W związku z wejściem w życie ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz opracowywaniem statutu i właściwych regulaminów, strona ulega systematycznej modyfikacji.

return to top