Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Prawo własności intelektualnej

W Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.

Regulamin określa w szczególności:

  • prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej;
  • zasady wynagradzania twórców;
  • zasady i procedury komercjalizacji;
  • zasady korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz świadczenia usług w zakresie działalności naukowej.

Akty prawne określające zasady komercjalizacji wyników pr(...) Akty prawne określające zasady komercjalizacji wyników prac intelektualnych

 

 

Załączniki do Regulaminu:

return to top