Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zakaz nepotyzmu

Przepisy dotyczące zakazu nepotyzmu: art. 135 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym: prawo.sejm.gov.pl.

Definicje:

  • bezpośrednia podległość służbowa – występuje w sytuacji, gdy kierownik (przełożony) w toku codziennej pracy (na bieżąco) podejmuje decyzje o zakresie obowiązków podwładnego, kieruje jego pracą, wydaje mu polecenia służbowe;
  • krewni do drugiego stopnia włącznie to: rodzice i dziadkowie, dzieci własne i wnuki, rodzeństwo;
  • powinowaci do drugiego stopnia włącznie to: rodzice małżonka, rodzeństwo małżonka, dzieci małżonka;
  • opiekun to ustanowiona przez sąd opiekuńczy osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, podejmująca czynności prawne w jej imieniu;
  • kuratela to ustanowiona sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawne, nieobecne);
  • przysposobienie inaczej adopcja.

return to top