Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Informacje dla WKR

Zalogowanie do panelu dla komisji w IRK będzie możliwe dopiero po uprzednim wprowadzeniu powołanych składów WKR do systemu i nadaniu uprawnień.

ADRES STRONY logowania do systemu IRK dla komisji : https://panel.us.edu.pl /irk

Login  : pracowniczy adres mailowy : jan.kowalski@us.edu.pl

Hasło : hasło do poczty

Szkolenie dla wydziałowych komisji rekrutacyjnych w zakresie obsługi systemu IRK – o dokładnym terminie szkolenia członkowie wydziałowych komisji rekrutacyjnych zostaną poinformowani drogą mailową.


Kandydaci na studia z zagranicy posiadający Kartę Polaka, mogą mieć trudności z dostarczeniem wymaganych dokumentów do siedzib Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w wyznaczonych terminach. Dlatego też prosimy, aby w przypadku niedostarczenia świadectw dojrzałości lub dyplomów w formie papierowe, brali Państwo pod uwagę dokumenty dostarczone elektronicznie, tj. wgrane do systemu IRK.
W przypadku zakwalifikowania kandydata, należy zobowiązać go do dostarczenia oryginałów dokumentów do Dziekanatu przed rozpoczęciem studiów.

return to top