Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)

W ramach przeprowadzonego  pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskał 13 miejsce w Rankingu najlepszych uczelni badawczych w Polsce a tym samym otrzymał dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwiększenia subwencji o 2% w stosunku do roku 2019.

W ramach programu IDUB przewidziane są działania, nakierowane na podnoszenie pozycji Uniwersytetu Śląskiego jako uczelni badawczej.

W tym celu podejmowane są działania związane z:

– podnoszeniem jakości badań naukowych (zwiększające dorobek i cytowalność pracowników),

– podnoszeniem widzialności międzynarodowej,

– włączeniem młodych naukowców i studentów do działalności badawczej,

– zwiększaniem widzialności naukowej.

Relacja z Rozstrzygnięcia pierwszej edycji konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

return to top