Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Składanie wniosków projektowych

Dział Projektów zaprasza do zapoznania się z procedurą składania wniosków w ogłaszanych konkursach na projekty badawcze, edukacyjne i mobilnościowe. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: projekty@us.edu.pl

1. Wybierz konkurs

Wybierz właściwy konkurs spośród aktualnie otwartych. Aby dowiedzieć się o konkursie warto śledzić na bieżąco wykaz otwartych konkursów lub strony internetowe instytucji ogłaszających konkursy.

Następnie, zapoznaj się z dokumentacją konkursową, np. przewodnikiem dla wnioskodawców, katalogiem kosztów kwalifikowanych, kryteriami oceny projektów.

Jeśli konkurs tego wymaga, znajdź partnera/partnerów projektu lub pozwól się znaleźć jako partner. Warto skorzystać z wyszukiwarek partnerów przygotowywanych w poszczególnych konkursach.

2. Zgłoś chęć udziału w konkursie

Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Jeśli projekt przewiduje wkład własny, ustal jego źródło finansowania. Koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz ewentualnego wkładu własnego bądź prefinansowania ponosi jednostka organizacyjna aplikująca o przyznanie dofinansowania.

Podpisany przez Kierownika/Koordynatora Projektu oraz Dziekana formularz zgłoszeniowy przekaż do Działu Projektów. Podpisany przez władze Uczelni formularz zgłoszeniowy projektu upoważnia osobę opracowującą projekt do podjęcia działań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Skontaktuj się z Działem Projektów, z którego przydzielona zostanie osoba, która zna wytyczne konkursu i w tym obszarze wesprze Cię w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniu wymaganych załączników.

3. Przygotuj wniosek projektowy

Jeśli przygotowujesz wniosek samodzielnie, przekaż go do konsultacji Działu Projektów – nie później niż na dwa tygodnie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu do instytucji finansującej.

Jeśli składasz wniosek w programie Komisji Europejskiej (np. Horyzont Europa lub inny program finansowany bezpośrednio przez KE) będziesz potrzebować numeru PIC (Participant Identification Code). Dla Uniwersytetu Śląskiego jest to: 999917614. PIC należy wpisać w elektronicznym systemie KE w trakcie tworzenia wniosku projektowego. Możliwość wprowadzania i aktualizowania danych uczelni w systemie ma jedynie tzw. LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Jest nim pracownik Działu Projektów, któremu należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu oraz błędne dane.

Jeśli składasz wniosek w ramach programu ERASMUS+ będziesz z kolei potrzebować numeru OID. Dla Uniwersytetu Śląskiego jest to: E10209231.

 

Dane Uniwersytetu przydatne do przygotowywania wniosków:

Adres skrzynki ePUAP: /USKat/SkrytkaESP

NIP: 634 019 71 34

REGON: 000001347

DUNS: 422245183

Adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice

Mail: prorektorrf@us.edu.pl

4. Skonsultuj wniosek z Działem Projektów

W przypadku wniosków zgłaszanych on-line należy przedstawić zakres danych wprowadzanych do wniosku, w formacie dokumentu tekstowego, z uwzględnieniem części budżetowej i zadań merytorycznych lub udostępnić pracownikowi Działu Projektów wgląd do wniosku w systemie/generatorze wniosków.

W przypadku, gdy UŚ jest partnerem w projekcie, konieczne jest przedstawienie wniosku/porozumienia o współpracy, w części dotyczącej Uczelni (w tym budżetu oraz planowanych działań).

Jeśli składasz wniosek w programie Komisji Europejskiej możesz złożyć wniosek projektowy bezpośrednio w systemie elektronicznym KE – jako koordynator, lub zadeklarować koordynatorowi projektu swój udział w roli partnera i upoważnić go do złożenia wniosku w imieniu UŚ.

5. Przekaż ostateczną wersję wniosku do Działu Projektów

Dział Projektów przedkłada wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do podpisu Rektora lub osobie przez niego upoważnionej.

Wszystkie wychodzące na zewnątrz dokumenty (m.in. listy intencyjne, umowy o współpracy, umowy konsorcjum) podpisuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

return to top