Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady etyki

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia „Zbioru Zasad Etyki Pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach niebędących nauczycielami akademickimi”.

Zbiór zasad wyznacza standardy zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach niebędących nauczycielami akademickimi, zwanych dalej „Pracownikami”.

Zbiór zasad:

 • pełni funkcję doradczą i edukacyjną, a dla przełożonych stanowi kryterium oceny pracowników,
 • służy upowszechnianiu standardów zachowań etycznych pracowników przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • obowiązuje wszystkich pracowników, a także stosuje się odpowiednio do stażystów, praktykantów i innych osób działających w imieniu lub na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pracownik Uniwersytetu Śląskiego, wykonując powierzone zadania, jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad etycznych:

 • praworządności,
 • uczciwości i rzetelności,
 • lojalności,
 • współodpowiedzialności za działania,
 • obiektywizmu, bezstronności i niedyskryminacji,
 • jawności (przejrzystości) oraz ochrony zasobów i danych,
 • godnej reprezentacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • życzliwości, uprzejmości i kultury osobistej.

Druki:

return to top