Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa paliw płynnych

Dział Logistyki informuje, że w dniu 30.05.2022 została zawarta na okres 24 miesięcy Umowa
nr DZP.381.020.2022.DWK z Wykonawcą: LOTOS PALIWA Sp. z o.o. na  dostawę paliw płynnych.

 

 

Procedura realizacji dostawy paliw płynnych:

Zawarta umowa upoważnia do bezgotówkowego zakupu paliw na stacjach LOTOS i obowiązuje do dnia 31.05.2024 r., lub do wykorzystania „wartościowego” umowy.

 

Uwagi:

W ramach niniejszej umowy Dział Logistyki wydaje na wniosek wszystkich zainteresowanych karty płatnicze, umożliwiające dokonanie transakcji bezgotówkowego zakupu paliwa. Każdy użytkownik/wnioskodawca po uzyskaniu karty płatniczej, zobowiązany jest do jej użytkowania wyłącznie w celach służbowych w ramach swojej jednostki. Zabronione jest udostępnianie kart płatniczych osobom trzecim, nie upoważnionym przez Dział Logistyki do ich użytkowania.

 

Osobami upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą są:

Przemysław Witwicki, tel. 32/359-1941; e-mail: przemyslaw.witwicki@us.edu.pl

Jacek Będkowski, tel. 32/359-1757; e-mail: jacek.bedkowski@us.edu.pl

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:

Małgorzata Mardofel, tel. +48 505 058 046; e-mail: malgorzata.mardofel@lotospaliwa.pl

return to top