Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa paliw płynnych

Dział Logistyki informuje, że w dniu 08.05.2018 została zawarta na okres 24 miesięcy Umowa 

nr DZP.381.027.2018.DW z Wykonawcą: LOTOS PALIWA Sp. z o.o. na dostawę paliw płynnych. 

 

Procedura realizacji dostawy paliw płynnych: 

Zawarta umowa upoważnia do bezgotówkowego zakupu paliw na stacjach LOTOS i obowiązuje do dnia 

31.05.2020r., lub do wykorzystania „wartościowego” umowy. 

 

Uwagi: 

W ramach niniejszej umowy Dział Logistyki wydaje na wniosek wszystkich zainteresowanych karty płatnicze, umożliwiające dokonanie transakcji bezgotówkowego zakupu paliwa. Każdy użytkownik/wnioskodawca po uzyskaniu karty płatniczej, zobowiązany jest do jej użytkowania wyłącznie w celach służbowych w ramach swojej jednostki. Zabronione jest udostępnianie kart płatniczych osobom trzecim, nie upoważnionym przez Dział Logistyki do ich użytkowania. 

Osobami upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą są

Waldemar Ogonek, tel. 32/359-18-11; e-mail: waldemar.ogonek@us.edu.pl 

Przemysław Witwicki, tel. 32/359-19-41; e-mail: przemyslaw.witwicki@us.edu.pl 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: 

Monika Urbanek, tel. 508 002 551 ; faks: 58/326 43 80 

return to top