Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa pieczątek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu  17 lutego 2022 roku została zawarta umowa długoterminowa na dostawę  pieczątek  wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TACOM Marek Szaraniec

ul. Teatralna 6/2
40-003 Katowice

Numer umowy: DL.230.4.AN.2022

Termin realizacji: 17.02.2022 r. do 17.02.2023 r.

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy do dnia 17.02.2023 r. Dostawy będą realizowane w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Dział Logistyki i przekazanego do Wykonawcy.

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Anna Nowak ; tel. 32 3592456, email: anna.a.nowak@us.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Marek Szaraniec lub Krzysztof Kontny ; tel. 32 253 80 23, email:  tacom@tacom.pl

return to top