Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa pieczątek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 12.02.2020 r. została zawarta umowa długoterminowa na dostawę  pieczątek  wg bieżących potrzeb zamawiającego.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TACOM” ,40-4003 Katowice, ul. Teatralna 6/2

Numer umowy: DL.230.7.BG.2020

Termin realizacji: 12.02.2020r. do11.02.2021r.

Opis: Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy realizowane będą do w terminie do  2 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia wysłanego przez Zamawiającego.

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego – Dział Logistyki:

Bożena Gajewska tel.32/359 2246;mail:bozena.gajewska@us.edu.pl

Magdalena Paks stel.32 /359 2246,mail:magadalena.paks@us.edu.pl

 

Osoba odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Marek Szaraniec oraz p. Krzysztof Kontny ; tel. 32/253 80023

e-mail:tacom@tacom.pl

return to top