Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Eksploatacja balonu

Usługi związane z szeroko pojętą eksploatacją balonu


Loty balonem: naukowo-badawcze, szkoleniowe, dydaktyczne, promocyjne, na uwięzi, pełny nadzór techniczny i eksploatacyjny balonu wraz z jego transportem, przygotowanie balonu do udziału w wystawach, przygotowanie dokumentów i prowadzenie ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.

Umowa ogólnouczelniana; obowiązuje w terminie od 08.05.2019r. do 31.12.2022r.
lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia.

Wykonawca: Firma usługowo-Handlowa „VIT” Elżbieta Filus, Witold Filus s.c.

Nr umowy: DZP.381.001.2019.UG z  dnia 08.05.2019r.

 

Osoba nadzorująca realizację umowy po stronie Zamawiającego: 

Joanna Bruch; tel. 32 359-1838, mail: joanna.bruch@us.edu.pl
Dział Logistyki UŚ, Sekcja Usług, ul. Bankowa 12, Katowice, pok. 104

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy:  

Witold Filus; tel. 601 470 601,  e- mail: witfilus@gmail.com

 

W przypadku takiej potrzeby branżysta prześle na maila osobie zainteresowanej scan umowy
i cennika po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Warunkiem wykonania usługi jest złożenie wniosku SAP w grupie: U60339500 i z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem dostarczenie jego podpisanej wersji papierowej do Sekcji Usług DL.

return to top